Katalog

Agnieszka Belczyk, 2019-03-06
Libusza

Pedagogika, Plany wynikowe

Sprawozdanie z zajęć tyflopedagogicznych

- n +

W drugiej połowie roku szkolnego ...../.... uczennica wykonywała ćwiczenia skoncentrowane na pięciu zdolnościach percepcyjnych mających znaczenie dla osiągnięcia przez dziecko postępów i przygotowania go do nauki szkolnej.
Były to:
- koordynacja wzrokowo- ruchowa,
- spostrzeganie figury i tła,
- stałość spostrzegania,
- spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,
- spostrzeganie stosunków przestrzennych.
Dziewczynka odszukuje figury, przedmioty mające takie samo położenie jak figura, przedmiot wzorcowy. Rozpoznaje takie same kształty- łączy je w pary. Dziewczynka rysuje w ograniczonym polu- rysuje linie w środku pola ograniczonymi liniami, linie zakrzywione i złamane pod kątem ostrym. Nazywa i pokazuje części ciała- podejmuje próby odróżniania prawej i lewej strony. Uzupełnia brakujące części niekompletnej twarzy i postaci ludzkiej.
Sprawność manualną ćwiczyła poprzez rozcinanie nożyczkami obrazka, który następnie miała złożyć w całość. Dziewczynka rysuje po kropkach, liniach, podejmuje się zadań grafomotorycznych- wymaga jednak dalszych ćwiczeń w tym zakresie by zadanie te wykonać dokładnie i bardziej precyzyjnie. Z reguły chętnie uczestniczyła w zajęciach. Zdarzało się, że domagała się powrotu do ulubionych form aktywności, natomiast gdy jakiegoś zadania nie chciała wykonać próbowała skierować zainteresowanie i rozmowę na inny, zastępczy temat.
Pracowała w oparciu o wybrane ćwiczenia zawarte w podręczniku „Wzory i obrazki”- Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig i D. Horn oraz tematyczne karty pracy (związane ze święta wielkanocne, wakacjami itp.). Ponadto na każdych zajęciach dziewczynka mogła uczyć się przez zabawę (gry edukacyjne: Memory, układanki lewopółkulowe, konstrukcyjne i mozaikowe, puzzle itp.).
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniu ćwiczyła i usprawniała czynności motoryczne gałek ocznych tzn. fiksację wzroku na przedmiocie, odszukiwanie wzrokiem przedmiotów znajdujących się blisko i daleko, wodzenie wzrokiem w poziomie, pionie i na skos.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.