Katalog

Urszula Kruszewska, 2019-03-06
Żelechów

Przedsiębiorczość, Scenariusze

scenariusz lekcji : Gospodarstwa domowe

- n +

Urszula Kruszewska, Żelechów, Przedsiębiorczość

Scenariusz lekcji
Temat : Gospodarstwa domowe
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
- zdefiniować co to jest gospodarstwo domowe
- wymienić potrzeby wspólne gospodarstwa domowego
- wymienić potrzeby indywidualne członków gospodarstwa domowego
- wymienić źródła dochodów gospodarstwa domowego
- objaśnić strukturę wydatków gospodarstwa domowego
- sporządzać budżet gospodarstwa domowego
- identyfikować motywy postępowania gospodarstw domowych przy dokonywaniu zakupów
- wybrać sposób postępowania gospodarstwa domowego w sytuacji, gdy wydatki są wyższe od dochodów
- scharakteryzować motywy postępowania gospodarstw domowych przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych.

Metody pracy : pogadanka, dyskusja, „burza mózgów”
Formy pracy : indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne : podręcznik, film„ Gospodarstwo domowe”,, komputer, projektor, zeszyt, prezentacja.
FAZA WPROWADZAJĄCA
Sprawy organizacyjne podanie tematu lekcji oraz celów tej lekcji.
Wprowadzenie do tematu lekcji. Omówienie co to jest gospodarstwo domowe, kto tworzy gospodarstwo domowe ( prezentacja)

FAZA REALIZACJI
- obejrzenie filmu „Gospodarstwo domowe” ( 7 min)
- „burza mózgów” – źródła dochodów gospodarstw domowych ( zapisywanie na tablicy)
- dyskusja: jakie są potrzeby członków gospodarstwa domowego – wypisujemy na karteczkach i przyczepiamy do tablicy a następnie porządkujemy na potrzeby wspólne i indywidualne.
- omówienie struktury wydatków gospodarstwa domowego na podstawie diagramu kołowego w podręczniku- dyskusja
- uczniowie wymieniają motywy postępowania gospodarstw domowych przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych i je charakteryzować – dyskusja
- wcześniejsze omówienie źródeł dochodów oraz struktury wydatków prowadzi do wyjaśnienia pojęcia budżet domowy, deficyt budżetowy i sposoby jego zmniejszenia
- nauczyciel wyjaśnia co to jest i jak się tworzy budżet gospodarstwa domowego
- ćwiczenia do domu : sporządź miesięczny budżet gospodarstwa domowego którego jesteś członkiem .

FAZA PODSUMOWUJĄCA
- zaprezentowanie prezentacji, która zawiera treści lekcji realizujące cele operacyjne.
- ocena uczniów za aktywność na lekcji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.