Katalog

Anna Gliga, 2019-03-05
Chorzów

Ogólne, Sprawozdania

„TIME TO BECOME 21 ST CENTURY TEACHER & NEW TEACHING METHODOLOGIES TO MOTIVATE CREATIVIY AND INNOVATION IN THE CLASSROOM”

- n +

Drodzy Nauczyciele!

II Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie to szkoła, w której kadra pedagogiczna poszukuje nowych doświadczeń i rozwiązań. Aby doskonalić swoje umiejętności, nauczyciele naszej placówki wzięli udział w projekcie „TIME TO BECOME 21 ST CENTURY TEACHER. NEW TEACHING METHODOLOGIES TO MOTIVATE CREATIVIY AND INNOVATION IN THE CLASSROOM” realizowanym ze środków europejskich w ramach programu Erasmus +.
Zajęcia odbyły się w lutym 2019 r. w Turcji, trwały 7 dni i pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie innowacyjnych metod nauczania.
Głównym celem szkolenia było poznanie i wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Koordynatorem programu był Ismail Teke, który podzielił się z nami przykładami dobrych praktyk w zakresie pracy na lekcji. Pokazał nam nowe metody i trendy nauczania odpowiadające potrzebom nowego pokolenia.
Poznaliśmy zalety „pracy w chmurze” na Google Dysk, atrakcyjność i innowacyjność prezentacji Prezi oraz możliwości indywidualnej edycji materiałów a także wspólnie wykonywanych zadań on-line. Zostaliśmy zaznajomieni z interaktywnymi narzędziami Mapy Myśli - Popplet, Padlet, Mentimeter, których zastosowanie przećwiczyliśmy w trakcie zadań praktycznych.
Ciekawym rozwiązaniem, pozwalającym na sprawdzenie wiedzy z poszczególnych przedmiotów, okazały się aplikacje Quizziz, Plickers oraz Kahoot. Programy te pozwalają na realizowanie testów on-line w warunkach, które sami zaplanujemy – w trakcie lekcji lub w formie zadania domowego. Egzekwowanie wymaganych treści może być dla młodzieży bardziej atrakcyjne.
W trakcie szkolenia poznaliśmy wiele programów do gromadzenia i porządkowania dokumentacji fotograficznej, tworzenia fotorelacji, sprawozdań fotograficznych. Mieliśmy okazję przećwiczyć AutoCollage oraz ProShow Wizard, wykonując ćwiczenia praktyczne czy przygotowując fotorelację z naszego pobytu w Turcji. Programy te można wykorzystać zarówno w pracy na lekcji, jak również opracowując podsumowanie wycieczki, projektu czy zbierając informacje wydarzeniach o klasie.
Kurs wpłynął nie tylko na poszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, ale pozwolił również na integrację zespołu oraz doskonalenie pracy w grupie. Wiele wykonywanych ćwiczeń wymagało koordynacji działań i zaangażowania całego zespołu. Wszyscy uczestnicy chętnie włączali się w pracę grupy. Motywacją było poczucie rywalizacji. Nagrodą dla każdego była pochwała prowadzącego za zaangażowanie, docenienie wkładu pracy i kreatywności w podejściu do wykonania zadania.
W pracy z młodzieżą są to elementy bardzo istotne. Nie zawsze ocena, czy wygrana są największą nagrodą dla ucznia. Często docenienie zaangażowania, pochwała czy samo ukończenie zadania w zespole daje poczucie sukcesu.
Poznaliśmy nowe rozwiązania w pracy z młodzieżą wg. projektu „Future Classroom”. Uczniowie pracują naprzemiennie w sześciu odmiennych strefach uczenia się. Nauka staje się zabawą i przyjemnością.
Elementem prowadzonego szkolenia było zapoznanie uczestników z geografią, kulturą, tradycją kraju, w którym kurs się odbywa. Wiadomości o Turcji poznaliśmy, analizując zalety programów Prezi, ProShow Wizard. Porządkowaliśmy, przygotowując testy w programach Kahoot czy Quizziz. Teoretyczne podstawy przygotowały nas do zajęć w terenie, gdzie wraz z przewodnikiem udaliśmy się na wycieczkę kulturalną po Stambule. Nowe doświadczenia pozwoliły nam skonfrontować teoretyczną wiedzę z twórczym podejściem do nauki przez praktykę.
Współczesny nauczyciel musi nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Powinien stale śledzić zainteresowania młodzieży i próbować dostosować formy oraz metody pracy do obowiązujących trendów. Pojawiają się nowe rozwiązania, nowe możliwości, które mogą usprawnić proces uczenia się / nauczania. Cieszę się, że w ramach projektu mogliśmy poznać część z nich i pozytywne doświadczenia przenieść na grunt własnej pracy. Jestem przekonana, że nowe formy pracy na lekcji znajdą uznanie wśród młodzieży.

Anna Gliga

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.