Katalog

Lucyna Raszka, 2019-04-11
Górki Wielkie

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

- n +

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat zajęć: W świecie liczb (gry liczbowe i matematyczne). Układanie figur geometrycznych na podstawie działań matematycznych. Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty (karty obrazowe z pytaniami pomocniczymi).
1. Cele:
• Wykorzystywanie mocnych stron ucznia; rozwijanie zdolności matematycznych;
• Rozwijanie zainteresowań na bazie już istniejących;
• Wzmocnienie motywacji do pracy i wysiłku intelektualnego;
• Kształtowanie wytrwałości w działaniu;
• Nauka nawiązywania relacji z rówieśnikami, współdziałania w grupie;
• Utrwalanie umiejętności współpracy;

2. Kryteria sukcesu: Uczeń aktywnie współpracuje w losowo przydzielonej grupie. Do końca wykonuje przydzielone zadania.
3. Treści: działania matematyczne, rachunek pamięciowy, odczytywanie emocji: zdziwienie, gniew, smutek itp., rozumienie gestów.
4. Metody: metody aktywizujące, interaktywna z elementem zaskoczenia, budowanie napięcia (innowacja).
5. Środki dydaktyczne: interaktywne prezentacje multimedialne, matematyczna gra edukacyjna (figury geometryczne w liczbach).
6. Forma organizacyjna: praca w grupie, zespołowa, indywidualna;
7. Przebieg zajęć/treści zajęć:
1) Czynności organizacyjno-porządkowe nauczyciela.
• Przywitanie
• Zapoznanie z tematem, celami lekcji oraz kryteriami sukcesu,

2) Prezentacja multimedialna: Nauczyciel wyświetla na monitorze multimedialnym animację działań matematycznych. Uczniowie wykonują rachunek pamięciowy. Na monitorze sprawdzają poprawność wykonanego działania. Grupa uczniów opisuje, co przedstawiają poszczególne fragmenty ilustracji.
3) Odczytywanie emocji i gestów: Uczniowie opisują co przedstawiają kolejne ilustracje, przedstawione na monitorze. Nauczyciel naprowadza uczniów pytaniami pomocniczymi, np. Czy dziewczynka: a) jest przestraszona , ponieważ boi się psa? b) wesoła, ponieważ bawi się w chowanego? c) jest smutna, ponieważ nikt nie chce się z nią bawić?
4) Omówienie sytuacji społecznych przedstawionych w prezentacji multimedialnej.
5) Podział na grupy: Każdy uczeń zabiera kartkę z działaniem, rozwiązuje i szuka wyniku. Kartki z wynikami leżą na 4 stolikach. Uczeń siada przy stoliku, na którym znajduje się wynik odpowiadający działaniu, które uczeń rozwiązał.
6) Praca w grupach - układanie figur geometrycznych na podstawie działań matematycznych – nauczyciel monitoruje pracę w grupach, podpowiada rozwiązanie, naprowadza i zachęca do wspólnego szukania rozwiązań, zachęca do wysiłku intelektualnego i doprowadzenia zadania do końca.
7) Praca indywidualna: Nauczyciel wyświetla działania, każdy uczeń liczy w pamięci i zapisuje wynik na kartce. Gdy jest pewien rozwiązania, podnosi kartkę do góry. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego działania.
8) Czynności końcowe. Pożegnanie.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.