Katalog

Monika Demidziuk, 2019-04-25
Biała Podlaska

Język rosyjski, Scenariusze

Alfabet rosyjski-gry dydaktyczne

- n +

Ćwiczenia alfabetyczne – gry dydaktyczne (Моя азбука).
1. Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:
Celem lekcji jest doskonalenie i przypomnienie alfabetu rosyjskiego.
a) Wiadomości
Uczeń zna:
wprowadzony wcześniej alfabet rosyjski,
różne rodzaje ćwiczeń doskonalących alfabet.
b) Umiejętności
Uczeń:
potrafi posługiwać się literami drukowanymi i pisanymi,
rozpoznaje oznaczenia graficzne przedstawionych liter drukowanych i pisanych,
ćwiczy pisownię i kształt liter drukowanych,
ćwiczy sprawności mówienia i słuchania,
bierze udział w grze dydaktycznej.
c) Postawy
Uczeń:
potrafi poprawnie zachować się podczas słuchania i mówienia,
harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,
bierze czynny udział w grze dydaktycznej,
nie wstydzi się prezentować swojej pracy na forum klasy.
2. Metoda i forma pracy
Metoda: podejście komunikacyjne- pytania-odpowiedzi, pogadanka, gra dydaktyczna, burza mózgów
Forma: praca w grupach, parach i indywidualna
3. Środki dydaktyczne
Karty dydaktyczne, szpatułki Kaboom, aplikacja do tworzenia gier dydaktycznych, puzle
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel podaje temat i cele lekcji: „Będziecie ćwiczyć i utrwalać poznane literki alfabetu rosyjskiego. Będziecie brać udział w grach dydaktycznych, które pomogą wam zapamiętać poznany materiał”. Sprawdza, czy uczniowie są przygotowani do lekcji i czy odrobili pracę domową.
b) Faza realizacyjna
1. Burza mózgów. Uczniowie układają karty według wzoru tj. literka drukowana- literka pisana- wymowa. Wygrywa grupa, która współpracując wykona zadanie najszybciej i najbardziej precyzyjnie. Karty nauczyciel przygotowuje samodzielnie- brystolowe trójkolorowe kwadraty, na których nakleja odpowiednio literkę drukowaną (kolor 1), literkę pisaną (kolor 2) i wymowę (kolor 3). Każdą literkę alfabetu przygotowujemy w podobny sposób. Tworzymy identyczne zestawy dla 2-3 grup uczniów.
2. Grupy uczniów dostają po jednym zestawie szpatułek KABOOM. Grają według reguł podanych przez nauczyciela około 8-10 min. Po upływie wskazanego czasu wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej szpatułek z odgadniętymi literkami. Na szpatułkach laryngologicznych przygotowujemy 2-3 zestawy gry. Na każdej szpatułce zapisujemy wymowę literki rosyjskiej i takie szpatułki tworzymy dla każdej literki rosyjskiego alfabetu. Dodatkowo do zestawu wrzucamy ok. 5 szpalułek z napisem KABOOM. Tak przygotowany zestaw wrzucamy do puszki napisami do dołu. Uczniowie w grupie losują w kolejności po 1 szpatułce z wymową i mają prawo do zachowania szpatułki, gdy poprawnie napiszą na kartce poprawną wersję wylosowanej przez siebie literki. Kiedy któryś z uczniów wylosuje KABOOM to wrzuca swoje uzbierane szpatułki do puszki :( Grupa przeprowadza około 4-5 okrążeń gry.
3. Nauczyciel prezentuje stworzoną przez siebie aplikację utrwalającą literki alfabetu. Uczniowie wskazani przez nauczyciela podchodzą do komputera i próbują prawidłowo połączyć ze sobą literki. W załączniku do lekcji zostaną podane linki do aplikacji zastosowanych na lekcji.https://learningapps.org/view5073750
https://learningapps.org/view5073787
https://learningapps.org/view4262167
https://learningapps.org/view4262210

4. Gra „kalambury”. Uczeń podchodzi do tablicy i pokazuje, wskazuje lub samodzielnie rysuje przedmiot, które ma swoim kształtem naprowadzić resztę klasy na trop wymyślonej przez siebie rosyjskiej literki. Reszta uczniów próbuje odgadnąć te literki.
5. Grupa uczniów, która zdobyła najmniej punktów w poprzednich zadaniach w celu wyrównania szans układa puzle edukacyjne, które kształcą umiejętność liter drukowanych oraz kolejności alfabetu rosyjskiego. Puzle przygotowuje nauczyciel z brystolu według własnej inwencji twórczej.
c) Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje lekcję: „Przypomnieliście sobie rosyjski alfabet- ćwiczyliście go w mowie i piśmie. Opisywaliście litery używając otaczające nas przedmioty. Dobrze współpracowaliście w grupach i czynnie uczestniczyliście w grach dydaktycznych”. Nauczyciel ocenia pracę wszystkich uczniów plusami. Zadaje też pracę domową ( utrwalenie alfabetu poprzez wykorzystanie w domu aplikacji internetowej wykorzystanej na lekcji).
5. Czas trwania lekcji
45 minut (z możliwością przedłużenia o kolejną lekcję)
6. Uwagi do scenariusza
Lekcja utrwalająca, przeznaczona jest dla uczniów na wstępnym poziomie zaawansowania. Można wykorzystać ten scenariusz jako plan alternatywny czy podczas zastępstwa. Lekcja nadaje się na początek roku szkolnego dla zdiagnozowania poziomu językowego uczniów oraz do powtórzenia wiadomości. Natomiast gry dydaktyczne odpowiednio zmodyfikowane nadają się do pracy na lekcji z innym (trudniejszym) materiałem dydaktycznym, w szczególności leksykalnym.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.