Katalog

Joanna Herzyk, 2019-05-10
Górki Wielkie

Pedagogika, Scenariusze

DZIEŃ DRZEWA - scenariusz zajęć dla trzylatków z elementami Pedagogiki Marii Montessori

- n +

Scenariusz z zajęć przeprowadzonych w grupie I

1) Temat: Dzień Drzewa.
2) Czas trwania: 20 minut;
3) Adresaci: grupa trzylatków;
4) Cele ogólne:
-rozwijanie postawy proekologicznej;
-wzbogacanie wiadomości dzieci na temat drzew;
-zapoznanie dzieci ze znaczeniem drzew w środowisku;
-zwracanie uwagi na potrzebę dbania o rośliny;
-rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej;
-dziecko poznaje różne techniki plastyczne;
5) Cele operacyjne:
-dziecko wie jakie jest znaczenie drzew dla środowiska;
-zna budowę drzewa;
-wykonuje pracę plastyczną;
-odciska na kartce dłonie pomalowane farbą plakatową;
6) Metody pracy:
-oparte na słowie;
-oparte na obserwacji;
-oparte na praktycznej działalności dzieci;
7) Formy organizacyjne:
-indywidualna;
-grupowa;
-zbiorowa;
8) Pomoce dydaktyczne:
-plakat z budową drzewa;
-obrazek – znaczenie drzew dla środowiska;
-karton białego papieru z namalowanym drzewem;
-zielona farba plakatowa;
-karty montessorińskie „Budowa drzewa” – pomoc montessoriańska.
I. Ogniwo wstępne:
-powitanie dzieci zabawa: Witam wszystkich, którzy…;
-zabawa na powitanie. Dzieci siedzą przed nauczycielem. Nauczyciel mówi kogo wita, i macha do dzieci. Dzieci, które uważają, że słowa nauczyciela odnoszą się do nich - machają do niego np. witam wszystkich, którzy przyszli do przedszkola na piechotę, witam wszystkich, którzy są już przedszkolakami, witam wszystkich którzy lubią, kiedy świeci słońce, witam wszystkich, którzy chcą się bawić w przedszkolu…;

-lekcja ciszy według Pedagogiki Marii Montessori (wprowadzenie do tematu zajęć)- dzieci siedzą na elipsie i podają sobie liść dębu: każde dziecko ogląda jego kształt, dotyka, następnie podaje koledze. W tle jest włączona muzyka relaksacyjna.
II. Ogniwo środkowe:
-Budowa drzewa - prezentacja plakatu drzewa, omówienie budowy drzewa - -dzieci wskazują i nazywają poszczególne części drzewa: korzenie, pień, korona (konary, liście);

-Drzewa na wietrze – zabawa ruchowa z elementami podskoku;
-dzieci naśladują ruchy nauczyciela, w czasie grania muzyki podskakują i ruszają ramionami;

-rozmowa na temat znaczenia drzew dla naszego środowiska-oglądanie obrazka, uważne słuchanie;
III. Ogniwo końcowe:
-wykonanie pracy plastycznej "Nasze drzewko" - -dzieci odbijają na białym kartonie ręce pomalowane zieloną farbą, tworząc zieloną koronę drzewa – praca zespołowa.

-praca z kartami montessoriańskimi „Budowa drzewa” - -dzieci układają karty z częściami drzewa i nazywają je, szukają par np. pień – pień.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.