Katalog

Magdalena Warzocha, 2019-05-10
Legnica

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

OPIS I ANALIZA INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU DZIECKA Z NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

- n +

IDENTYFIKACJA PROBLEMU
J... jest chłopcem 5-letnim. Do przedszkola uczęszcza od 3 roku życia. Od pewnego czasu cechuje go pewne powtarzające się zachowanie: brak zainteresowania zajęciami dydaktycznymi,zaczepianie innych dzieci,używanie niecenzularnych słów, nie reaguje na polecenia nauczyciela, ma trudności z podporządkowaniem się normom i ustalonym wspólnie regułom obowiązującym w naszej grupie, z dużym zaabsorbowaniem usiłuje zmienić tok zajęć, aby wykonać to, co akurat przyszło mu do głowy.

GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.
J.... jest jedynakiem. Prawnym opiekunem chłopca jest babcia. Chłopiec mieszka z babcią i wujkiem. Nie mam informacji czy chłopiec ma rodziców.Z rozmowy z babcią wiadomo,że urodził się z ciąży prawidłowej, poród o czasie, przez cesarskie cięcie.
Wielokrotnie rozmawiałam z wujkiem, ale nie chciał uwierzyć, że chłopiec tak się zachowuje.
Problemem chłopca zajęłam się w trosce o jego wszechstronny rozwój i dalsze funkcjonowanie w grupie. Niepokoił mnie wpływ jego zachowania na inne dzieci, a także zaburzona jakość zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dalsze nieodpowiednie zachowanie chłopca może spowodować sytuację, w której zagrożone zostanie bezpieczeństwo innych dzieci. Podjęłam się pracy z chłopcem, aby odpowiednim podejściem
i metodami wychowawczymi łagodzić nieodpowiednie zachowanie.

ZNACZENIE PROBLEMU
J... zaczyna być odrzucany przez grupę. Dzieci zrzucają na niego winę. Na podstawie własnych doświadczeń doszłam do wniosku, że Kuba to dziecko śmiałe, które ma satysfakcję z otwartego wyrażania swoich emocji. Sposób zachowania chłopca dezorganizuje pracę w grupie.Nie tylko dzieci, którym przeszkadza mają problemy ze skupieniem uwagi, ale on sam niewiele wynosi z zajęć.

PROGNOZA
 Prognoza negatywna
-częste głośne zwracanie uwagi na forum grupy utrwali negatywną o nim opinię, może prowadzić do rozwoju u niego osobowości aspołecznej charakteryzującej się kłopotami w przedszkolu,a następnie w szkole spowodowanymi ciągłym łamaniem zasad,
-brak odpowiednich działań spowoduje, że dziecko nie będzie miało kolegów.
 
Prognoza pozytywna
Jeśli działania przyniosą należyty skutek to dziecko:
-dostosowuje się do norm obowiązujących w grupie,
-będzie współpracował z grupie, znajdzie swoje miejsce,
-częste nagradzanie, chwalenie i dostrzeganie wysiłku chłopca zmotywuje go do staranności
i dalszego wysiłku,
-stopniowanie trudności i wydłużenie czasu wykonywania pracy wpłynie na rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Zachęcałam dzieci, aby próbowały wciągnąć go do wspólnych zabaw. Organizowałam zabawy integrujące w grupie. Zachęcałam do wszelkiego rodzaju aktywności na zajęciach. Przypominałam chłopcu „Kodeks przedszkolaka”, kiedy nie przestrzegał zasad, czytałam bajki przedstawiające nieakceptowane zachowania. Kontaktowałam się z wujkiem, informowałam na temat zachowania chłopca na zajęciach i podczas zabaw swobodnych. Spokojnie wydawałam polecenia poprzez zwracanie się bezpośrednio do dziecka, powtarzałam proste komunikaty.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Dziecko stara się skupiać na zajęciach. W dalszym ciągu wymaga poświęcenia większej uwagi z mojej strony. Nie mogę z całą stanowczością stwierdzić, że nastąpiła radykalna zmiana w zachowaniu, ale można zauwać pewne zmiany.


BIBLIOGRAFIA:
R.Portmann, Gry i zabawy przeciwko agresjic, Kielce 1999.
B. Fuchs,Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999
D.Doliński, W.Błaszczak, Dynamika emocji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.