Katalog

Agnieszka Trojniak, 2019-05-10
Lublin

Maria Siemion
Awans zawodowy, Konkursy

Projekt Konkurs baśniowy dla klas IV

- n +

KONKURS BAŚNIOWY
dla klas IV
Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie

1. Cele konkursu:
- zaznajomienie z podstawowymi cechami charakterystycznymi dla baśni;
- poznanie baśni H.Ch.Andersena, braci Grimm oraz Ch. Perraulta;
- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i zachęcanie do korzystania z biblioteki;
- rozbudzenie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich;
- sprawdzenie stopnia znajomości baśni i postaci baśniowych przez zabawę.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, wyłonionych w drodze eliminacji klasowych.
3. Przygotowania do konkursu:
- ogłoszenie konkursu, wykonanie plakatu zapowiadającego konkurs i wywieszenie go w widocznym miejscu w szkole;
- chętni do uczestnictwa w konkursie otrzymują listę baśni, z którymi powinni się zapoznać oraz spis zadań do wykonania w ramach poszczególnych konkurencji;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej do konkursu;
- przygotowanie pytań konkursowych;
- przygotowanie rekwizytów;
- przygotowanie dyplomów, nagród.

4. Przebieg konkursu
Konkurencje:
1.Rysunek do wybranej baśni – po dwie osoby z każdej klasy w formacie A3 kredkami Bambino - 4p. (oceniane: pomysł i sposób wykonania).
2.Przebranie za postać z baśni - 4p. (oceniane: pomysł, wkład pracy, ogólne wrażenie) - po dwie osoby
z każdej klasy.
3.Pytania dotyczące znajomości treści baśni i ich autorów - po dwie osoby z każdej klasy
- 3 pytania dla każdej klasy - 1p. za każdą poprawną odpowiedź.
4.Przyporządkowanie rekwizytów pokazanych w prezentacji do wybranych baśni – po 1p. za baśń.
5.Zaprezentowanie przez każdą klasę autorskiej baśni: „Klasa 4 na wycieczce”- 6p.
(2p. za treść baśni; 2p.- za wykorzystanie cech baśni; 2p. za sposób zaprezentowania baśni
- z odpowiedną intonacją , modulacją głosu i wyrazistością przekazu).
5. Plakat informacyjny:

UWAGA !!!
Konkurs baśniowy dla klas 4 odbędzie się w 18 marca 2018r.

Każda klasa czwarta proszona jest:
- o przygotowanie się do odpowiedzi na pytania związane
z baśniami:
Dzielny ołowiany żołnierz, Słowik, Calineczka, Stokrotka, Brzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu, Dziewczynka z zapałkami, Wróżki, Czerwony Kapturek, Kot
w butach, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Śpiąca królewna, O rybaku i złotej rybce, O olbrzymie, który ukrył swoje serce, Samolubny olbrzym, O Waligórze
i Wyrwidębie, Królowa pszczół, Akademia Pana Kleksa, Jaś i Małgosia, Mała syrena.
- o przygotowanie dwóch przebrań – kostiumów, w których wystąpią uczniowie w celu rozpoznania baśniowej postaci przez drużyny przeciwne.
- o samodzielne napisanie przez uczniów i dostarczenie komisji konkursowej baśni na temat: Wycieczka klasy czwartej. Oceniane będą:
 występujące cechy baśni,
 sposób zaprezentowania utworu przez wybranego ucznia (piękne czytanie z intonacją).
- w konkursie biorą udział po dwa trzyosobowe zespoły z każdej z klas czwartych:
 jeden zespół odpowiada na pytania zadawane przez prowadzących;
 drugi zespół wykonuje rysunek do baśni – motyw dowolny.
Pozostali uczniowie stanowią publiczność.
Obowiązuje także bardzo ogólna znajomość życiorysów baśniopisarzy
oraz wyznaczników baśni jako gatunku literackiego.

Organizatorzy


6. Pytania na zwiniętych karteczkach do losowania:
1.Wymień nazwiska trzech znanych baśniopisarzy.
2. Dlaczego stokrotka w baśni H.CH. Andersena czuła się szczęśliwa rosnąc w trawie?
3.W kim zakochał się dzielny ołowiany żołnierz?
4. Jakie życzenia rybaka spełniła rybka w baśni Puszkina?- wymień przynajmniej trzy.
5. Który fragment baśni „Mała syrena” najbardziej Cię wzruszył?
6.Wymień ze znanych Ci baśni 3 fantastyczne przedmioty.
7.W jaki sposób Gerda pokonała Królową Śniegu?
8. Czym charakteryzują się baśnie? – podaj przynajmniej 4 cechy.
9. Która ze znanych Ci baśni nie ma szczęśliwego zakończenia?
10. Dlaczego Samolubny Olbrzym pozwolił znowu bawić się dzieciom w swoim ogrodzie?
11. Jaki dar od wróżek otrzymała miła dziewczyna w baśni „Wróżki”?
12.W jaki sposób zła macocha chciała się pozbyć królewny Śnieżki? - podaj trzy przykłady.
13. Dlaczego żona rybaka straciła wszystkie dary złotej rybki?
14. Co poświęciła Mała Syrena, żeby zdobyć miłość pięknego Księcia? - podaj przynajmniej 2 przykłady.
15.W jaki dzień roku zamarzła dziewczynka z zapałkami?
16. Kogo widziała dziewczynka z zapałkami w chwili swojej śmierci?
17. Jakie są charakterystyczne początki i zakończenia baśni?
18. Wymień 3 piosenki z „Akademii Pana Kleksa”.
19. Gdzie tytułowy Olbrzym ukrył swoje serce w baśni „O Olbrzymie, który ukrył swoje serce”?
20. Jakich czynów dokonywali Waligóra i Wyrwidąb - wymień dwa.
21. Jakich przedmiotów uczono się w „ Akademii Pana Kleksa”? - wymień trzy.
22. Kogo Adam Niezgódka spotkał w Psim Raju?
23. Kto w filmie zagrał Pana Kleksa?
24. Jaką rolę w basni „Królowa pszczół” odegrała tytułowa bohaterka?
25. Jak Kot w butach pomógł Jaskowi stać się bogatym?
26. Dlaczego dziewczynka z zapałkami musiała sprzedawać zapałki?
27. Dlaczego piękny królewicz nie poślubił Małej Syreny?
28. Czy baśń „Mała Syrena” skończyła się szczęśliwie?
29. Podaj trzy przykłady ze znanych Ci baśni, że dobro zwycięża zło.
30. Dlaczego córka macochy z baśni „Wrózki” nie została obdarowana klejnotami?
31. Jak skończyła się baśń „Calineczka” H.Ch. Andersena?
32. Podaj dwa przykłady uosobienia (personifikacji) z baśni ‘Stokrotka” H.Ch. Andersena?
33.Wymień 3 fantastyczne postacie ze znanych Ci baśni?
34. Jakie prawdopodobne wydarzenia występują w baśni „ Czerwony Kapturek”?
35. Kogo pokochał Samolubny Olbrzym?

7. Rekwizyty i ich przyporządkowanie do wybranych baśni:
Lustro - Śnieżka (Grimm) , Królowa Śniegu (Andersen), Akademia Pana Kleksa (Brzechwa)
ryba – Dzielny, ołowiany żołnierz (Andersen), O rybaku i złotej rybce (Puszkin), Mała Syrena, Calineczka (Andersen)
ptak - Stokrotka, Calineczka, Słowik, Brzydkie kaczątko (Andersen), Akademia Pana Kleksa (Brzechwa)
księżniczka lub królewna - Księżniczka na ziarnku grochu (Andersen), Śnieżka (Grimm), Śpiąca Królewna (Grimm)
wróżka - Kopciuszek (Grimm, Perrault), Wróżki ( Perrault)
kwiat - Stokrotka, Calineczka, Królowa Śniegu (Andersen)
kot – Kot w butach (Perrault), Brzydkie kaczątko (Andersen),
mała dziewczynka - Calineczka (Andersen), Czerwony Kapturek (Grimm, Perrault), Jaś i Małgosia (Grimm), Królowa Śniegu , Dziewczynka z zapałkami (Andersen),
siłacz, olbrzym - Samolubny olbrzym (Wilde), O olbrzymie, który ukrył swoje serce, O Waligórze i Wyrwidębie (Markowska, A. Milska)
Warzywa i owoce: dynia - Kopciuszek (Perrault), groch – Księżniczka na ziarnku grochu (Andersen), jabłko - Śnieżka (Grimm), orzech - Calineczka (Andersen)
Przygotowanie i prowadzenie konkursu:

Maria Siemion, Agnieszka Trojniak


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.