Katalog

Grażyna Frelik, 2019-05-10
Bobrowce

Zajęcia zintegrowane, Różne

Innowacja- Odżywiam się zdrowo na wiosnę

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna
Imię i nazwisko autora:
Grażyna Frelik
Temat innowacji:
„Odżywiam się zdrowo na wiosnę”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Bobrowcach


Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 02.04.2019r.
Data zakończenia: 10.06.2019r.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy III. Czas realizacji innowacji obejmuje okres
od 2 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą na zajęciach koła ekologicznego
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei zdrowego odżywiania z wykorzystaniem
nowoczesnych środków audiowizualnych.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zdrowego stylu życia .
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Do napisania innowacji stały się spostrzeżenia moje i innych nauczycieli dotyczące odżywania na przerwach, podczas wycieczek i innych wyjazdów. Niepokój wzbudza spożywanie dużych ilości słodyczy, napojów barwionych i gazowanych.
Problemem jest tez nieregularność spożywania posiłków. Z rozmów z uczniami wynika , że niektóre dzieci nie spożywają śniadań w domu.
Znajomość zasad prawidłowego odżywiania i ich przestrzeganie jest nieodzownym warunkiem zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Nieprawidłowe odżywianie, niski poziom aktywności fizycznej, mała ilość owoców i warzyw, prowadzi do złego samopoczucia, apatii, a także nadwagi i otyłości. W konsekwencji prowadzi to do rozwoju chorób przewlekłych , a w dorosłym życiu do niesprawności.
Innowacja „Odżywiam się zdrowo na wiosnę” będzie prowadzona w klasie III.W klasie można zaobserwować:
- dzieci z nadwagą (22 % dzieci),
- 33% dzieci nie spożywa śniadania w domu
Opis innowacji: Odżywiam się zdrowo na wiosnę
Innowacja pedagogiczna „Odżywiam się zdrowo na wiosnę” przeznaczona jest dla uczniów klasy III i obejmuje treści o charakterze prozdrowotnym. Jej realizacja będzie na kole ekologicznym. Treści zostały tak dobrane, aby kształtowały u dzieci logiczne myślenie, zachęcały ich do poszukiwania informacji oraz kształtowały kreatywne myślenie.
CELE :
- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,
-budzenie zainteresowania własnym stanem zdrowia,
- zdobywanie wiedzy o zdrowiu lub jego braku oraz konsekwencje tego stanu,
-kształtowanie u uczniów nawyków zdrowego odżywiania się,
- zapoznanie z informacjami o chorobach cywilizacyjnych spowodowanych niewłaściwym odżywianiem,
-zapoznanie z wartościami odżywczymi warzyw i owoców,
- poznanie zasad uprawy warzyw we własnym warzywniku, ogrodzie lub na polu,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji na dany temat w różnych źródłach informacji,
- umiejętność korzystania z multimediów,
- umiejętność przygotowywania prostych zdrowych posiłków i poznanie zasad ich higienicznego spożywania,
- poznanie zdrowych i niezdrowych produktów,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Harmonogram działań:
1. Wspólne jedzenie drugich śniadań ze zdrową żywnością.
2. Obchody Światowego Dnia Zdrowia- wykonanie zdrowych sałatek, surówek i kanapek.
3. Wykonanie plakatów na temat zdrowego odżywiania.
4. Zasady savoir-vivre podczas przygotowywania i spożywania posiłków.
5. Przepis na zdrowe dania(Rodzice).
6. Przygotowanie i prezentacja młodszym kolegom i koleżankom prezentacji o zdrowym odżywianiu.
7. Mini warzywnik w klasie.
Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca grupowa
Metody:
-burza mózgów,
- pogadanka,
- zajęć praktycznych,
- programowe(oparte na komputerach),
- słowne
Efekty:
- przyrost u uczniów wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania,
- przestrzeganie zaleceń piramidy żywieniowej,
- ograniczenie spożycia niezdrowych produktów,
- umiejętność uprawy mini warzywnika,
-umiejętność poszukiwania informacji na dany temat w różnych źródłach,
- wzrost aktywności i kreatywności uczniów
Ewaluacja:
- ankieta dla uczniów,
- ankieta dla rodziców,
- obserwacja zaangażowania uczniów w poszczególne działania
Z wynikami innowacji Rada pedagogiczna zostanie zapoznana w czerwcu 2019 r.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.