Katalog

Magdalena Baranik, 2019-05-10
Proszowice

Zajęcia przedszkolne, Konkursy

REGULAMIN PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

- n +

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W AKCJI „A TO POLSKA WŁASNIE”
OGŁASZAMY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
DO UDZIAŁY ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA!

Regulamin Przedszkolnego Przeglądu i Piosenki Patriotycznej
Organizatorem Przeglądu jest Samorządowe Przedszkole nr 1 w Proszowicach. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg przeglądu są nauczyciele Przedszkola nr 1 w Proszowicach:
• Magdalena Baranik.
Przegląd skierowany jest do wszystkich przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Proszowicach.

Celem Przeglądu jest :
 wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych
 wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 umacnianie świadomości narodowej
 kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność
Każdy uczestnik przeglądu prezentuje jeden z utwór. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.

Za utwór patriotyczny uznaje się :
 pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym
 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej
 działalność
 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną
Uczestnicy przeglądu:
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne.
Uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB, który należy dostarczyć organizatorów w dniu przeglądu.

Kryteria oceny wykonywanych utworów:
 dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem przeglądu
 muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 oryginalność interpretacji
 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
 ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody
Laureatów przeglądu nagrodzi Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 1 mgr Teresa Grzegorczyk. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc dodatkowo przyznane zostaną nagrody książkowe.
Terminy:
Zgłoszenia do przeglądu dokonuje wychowawca grupy lub rodzic /opiekun do dnia……….. przekazując informację pani Magdalenie Baranik. Po zgłoszeniu i wybraniu pieśni bez zgody organizatora nie wolno zmieniać repertuaru .

Przykładowe pieśni:
1. „Warszawianka 1831 r.”
2. „Rota”
3. „My Pierwsza Brygada”
4. „O mój rozmarynie”
5. „Pierwsza Kadrowa”
6. „Piechota”
7. „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”
8. „Przybyli ułani pod okienko”
9. „Serce w plecaku”
10. „ Płynie Wisła płynie…”
11. „Oka”
12. „Hej chłopcy, bagnet na broń”
13. „Warszawskie dzieci”
14. „Mury”
15. „Żeby Polska była Polską”
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.