Katalog

Iwona Bącela, 2019-05-15
Świebodzin

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Mleko

- n +

KARTKÓWKA MLEKO ................................................................. 16p.
1. Sterylizacja UHT polega na: 1p
a. Zastosowaniu temperatury poniżej 100⁰C b. Zastosowaniu temperatury nie niższej niż 130⁰C
c. Zastosowaniu temperatury 120⁰C d. Zastosowaniu temperatury (-18) – (-20)⁰C
2. Około 90% składu chemicznego mleka stanowi: 1p.
a) wapń b) woda c) białko, d) cukier
3. Białka występujące w mleku to: 1p
a) miogen, miozyna, kazeina, b) albuminy, globuliny, kazeina c) sernik, albuminy, miozyna
4. Zawartość witaminy A i karotenu zależy głównie od: 1p
a) zawartości tłuszczu w mleku i sposobu żywienia krów b) pory roku i warunków atmosferycznych
c) sposobu żywienia krów i ilości płynów, d) nasłonecznienia łąki.
5. Cukier mlekowy to inaczej: 1p
a) sacharoza b) glukoza c) laktoza d) galaktozydaza.
6. Kwasowość mleka świeżego ma wartość: 1p
a) od 5,6-6,2 pH b) od 6,8-7,5 pH c) od 6,5-6,7 pH d) od 3,5-5,7 pH
7. Podczas pasteryzacji mleka zostają zniszczone: 1p.
a) formy wegetatywne b) formy przetrwalnikowe, c) nie zostają zniszczone mikroorganizmy
8. Mleko zagęszczone uzyskuje się po przez : 1p
a) zmniejszenie gęstości mleka b) zwiększenie gęstości mleka
c) dodanie mleka w proszku d) odparowanie części wody
9. "Kożuszek" na ogrzewanej powierzchni mleka powstaje w wyniku: 1p.
a) rozbicia kuleczek tłuszczu, b) ze ścinających się białek , c) ze zniszczonych witamin.
10. Bardziej korzystne dla wartości mleka jest jego ogrzewanie: 1p.
a) w małych ilościach, b) w dużych ilościach, c) w kotłach warzelnych 50 l.
11. Sterylizacja obniża wartość odżywczą mleka: 1p.
a) tak, b) nie,
12. Mleko kozie w swoim składzie chemicznym zawiera następującą ilość tłuszczu : 1p.
a) 3,7%, b) 8% c) 12%, d) 4,5%.
13. Rozbicie tłuszczu na drobne kuleczki to proces nazywany: 1p.
a) normalizacją, b) homogenizacją, c) tablerowaniem, d) ekstrahowaniem.
14. Pora roku ma wpływ na skład i jakość mleka: 1p. a) tak, b) nie.
15. Wysoka wartość odżywcza mleka wynika z zawartości: 1p.
a) białka, żelaza, wit. C, b) białka, wapnia, wit. z gr. B, c) białka wapnia tłuszczu,
d) witamin, enzymów, drobnoustrojów.
16. Normalizacja mleka polega na: 1p
a) rozbiciu kuleczek tłuszczowych w mleku b) ogrzaniu mleka do odpowiedniej temperatury,
c) rozlewaniu mleka do opakowań jednostkowych, d) ustaleniu jednakowej zawartości tłuszczu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.