Katalog

Agnieszka Sęczkowska, 2019-06-18
Dąbrowice

Fizyka, Konspekty

Prawo Ohma

- n +

Scenariusz lekcji fizyki w klasie III gimnazjum z wykorzystaniem narzędzi TIK

Temat lekcji: Prawo Ohma.
Cele lekcji: - uczeń:
- posługuje się pojęciami natężenia, napięcia i oporu elektrycznego,
- zna jednostki napięcia, natężenia i oporu elektrycznego,
- stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych,
- buduje proste obwody elektryczne.
Metody i formy pracy: praca indywidualna i w grupach.
Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, zestawy do budowy obwodów elektrycznych.
Przebieg lekcji:
1. Przypomnienie wiadomości poznane na poprzedniej lekcji:
- budowa obwodu elektrycznego,
- schematy obwodów elektrycznych,
- obwody zamknięte i otwarte.
2. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
3. Wykorzystanie filmiku z doświadczeniem ze strony:
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140589/v/23/t/student
- canon/m/iOnzwbccs4_1447835563791_0
4. Uczniowie po obejrzeniu filmu montują w grupach własny obwód pomiarowy, a potem dokonują pomiarów napięcia i natężenia. Wyniki zapisują w tabelach.
5. Po zakończeniu pracy w grupach, uczniowie indywidualnie tworzą wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia.
Na koniec wyciągają wnioski płynące z wykresu oraz podają definicję oporu elektrycznego.
6. Prezentacja ze strony http://.scholaris.pl/resources/run/id/47481
7. Podsumowanie lekcji
https://quizizz.com/admin/quiz/56b722896f3ac96a6172eldc/opor-elektryczny-prawo-ohma.
8. Ocena aktywności uczniów.
9. Zadanie pracy domowej – utrwalenie wiadomości z przeprowadzonej lekcji.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.