Katalog

Marta Mondrzejewska, 2019-06-18
Strzelin

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej pt. "Jak znaleźć tę książkę?Uczymy się korzystać z katalogu alfabetycznego"

- n +

Marta Mondrzejewska
Konspekt lekcji bibliotecznej pt. „Jak znaleźć tę książkę? Uczymy się korzystać z katalogu alfabetycznego”.
Klasa : V
Czas trwania: 45 min.
Cel główny: Samodzielne wypożyczanie książek z wykorzystaniem katalogu alfabetycznego.
Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji powinien znać:
•budowę katalogu alfabetycznego;
•podstawowe elementy karty katalogowej, ze szczególnym uwzględnieniem hasła autorskiego i tytułowego oraz sygnatury.
Na poziomie umiejętności uczeń po lekcji powinien umieć:
•odnaleźć w katalogu alfabetycznym kartę katalogową książki z hasłem autorskim i tytułowym;
•dotrzeć do książki, znajdującej się w bibliotece za pomocą katalogu alfabetycznego;
•współpracować w parze i wymieniać posiadaną wiedzą na dany temat,
Formy pracy: parami
Metody pracy: metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie, metoda praktyczna- uczenie się przez działanie.
Środki dydaktyczne: rozsypanki w dwóch kopertach- pierwsza-KATALOG,druga: ALFABETYCZNY, karty z poleceniami, skrzynki katalogowe, plansze z opisem książek (hasło autorskie i tytułowe), czyste karty katalogowe.

Tok lekcji:

1.Część wprowadzająca:
- prowadząca prosi każdego ucznia o wylosowanie kartki z ilustracją, która decyduje o przynależności do jednej z par;
- powitanie uczniów, prośba o ułożenie rozsypanki, informującej o temacie lekcji,a zarazem pozwalającej na przypomnienie alfabetu. Uczniowie układając rozsypankę przypominają sobie alfabet i poznają temat lekcji.

ROZSYPANKA
BOHDAJ Adam „Pilot i ja” K
CARROLL Lewis „Przygody Alicji w Krainie Czarów” A
GRABOWSKI Jan „Puc, Bursztyn i goście” T
GURO Irina „Wakacyjna przygoda” A
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera „Rymy dziecięce” L
KONOPNICKA Maria „Co słonko widziało” O
KOWNACKA Maria „Plastusiowy Pamiętnik” G

KRUGER Maria „Karolcia” A
LEWKOWSKA Anna „Sen o krainie Parakwarii” L
MACKEREL Seymure „Gdzie jest Nemo” F
MOORE Eva „Franklin i kask rowerowy” A
PAPUZIŃSKA Joanna „Nasza mama czarodziejka” B
RUDNICKA Halina „Uczniowie Spartakusa” E
STRZAŁKOWSKA Małgorzata „Kapitan Gbur” T
TUWIM Julian „Dyzio Marzyciel” Y
TWAIN Mark „Przygody Tomka Sawyera” C
UDERZO Albert „Syn Asteriksa” Z
WITEK Rafał „Plażą tajemnic” N
ŻUBRZYCKI Andrzej „Trzy marzenia” Y
•prowadząca informuje o celu lekcji (na lekcji uczniowie poznają katalog alfabetycznym i nauczą się z niego korzystać)
2.Część główna:
- ćwiczenie: uczniowie dobrani w pary wyszukują kartę katalogową określonej książki;
- omówienie budowy karty katalogowej ze szczególnym uwzględnieniem hasła autorskiego i tytułowego oraz sygnatury;
- przypomnienie schematu wypożyczeń (układ książek na półkach);
Prowadząca prosi o wypisanie na czystych kartach katalogowych informacje identyfikujące książkę i umożliwiające szybkie jej zlokalizowanie na półce w bibliotece oraz o wyszukanie książek w bibliotece- uczniowie wykonują ćwiczenie: zamieniają się w „poszukiwaczy książek” i rozpoczynają WYPRAWĘ PO KSIĄŻKĘ
3.Część podsumowująca: Prowadząca - na dzisiejszej lekcji poznaliście katalog,który gromadzi karty katalogowe książek znajdujących się w bibliotece. Za pośrednictwem katalogu dotarliście do książek, znajdujących się na określonych półkach biblioteki. Pyta o układ kart w katalogu alfabetycznym, jakie występują hasła, co to jest sygnatura i w którym miejscu występuje na karcie katalogowej. Uczniowie ugruntowują swoją wiedzę, utrwalają zasady układu kart w katalogu alfabetycznym.
4.Pożegnanie uczniów i podziękowanie za udział w lekcji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.