Katalog

Marta Mondrzejewska, 2019-06-18
Strzelin

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej pt. "Wyszukiwanie informacji w słownikach języka polskiego."

- n +

Marta Mondrzejewska, Strzelin
Konspekt lekcji bibliotecznej pt. „Wyszukiwanie informacji w słownikach języka polskiego.”
Klasa V, szkoła podstawowa.
Czas trwania: 45 min.
Cel główny: kształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w słownikach języka polskiego.
Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji powinien znać:
- podstawowe źródła informacji;
- podstawowe słowniki języka polskiego i ich przeznaczenie.
Na poziomie umiejętności uczeń po lekcji powinien umieć;
- odszukać w odpowiednim słowniku wskazane hasło (sprawdzić w praktyce nabyte podczas lekcji umiejętności).
Środki dydaktyczne:
- plansze informacyjne: rodzaje źródeł informacji, rodzaje słowników;
- zestaw słowników języka polskiego;
- zestawy z poleceniami;
- notatka dla każdego ucznia do wklejenia do zeszytu.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy- uczenie się przez odkrywanie, metoda praktyczna- uczenie się przez działanie.

Tok lekcji:

1.Powitanie.
2.Zwrócenie uwagi na znaczenie informacji we współczesnym świecie. Próba definiowania pojęcia „źródło informacji”. Wprowadzenie podstawowego podziału źródeł informacji. Wspólne definiowanie pojęcia „słownik”. Podanie tematu i określenie celu lekcji.
3.Podział klasy na grupy.
4.Przydzielenie kompletów słowników.
5.Zapoznanie uczniów z wybranymi słownikami języka polskiego.
6.Ćwiczenie- praca w grupach : wykonanie zadań zgodnie z poleceniami.
7.Przedstawienie efektów pracy grup.
8.Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.
9.Rozdanie notatek uczniom (do wklejenia do zeszytu).
10.Podziękowanie za udział w lekcji.

Zestaw pytań dla 1 grupy :
I.Wyjaśnijcie znaczenie związku frazeologicznego – „Mieć węża w kieszeni”.
II.Ustalcie prawidłową pisownię wyrazu : we__ikuł.
III.W jakim słowniku znajdziesz synonimy i wypisz je do wyrazu – odważyć się?
IV.Podaj w jakim słowniku znajdziesz informacje o poprawnej formie rzeczownika. Na podstawie słownika określ poprawną formę – ta kafelka czy ten kafelek?
V.Co oznacza i z jakiego języka pochodzi wyraz – pigment?

Zestaw pytań dla 2 grupy :
I.Wyjaśnijcie znaczenie związku frazeologicznego – „Wpaść z deszczu pod rynnę.
II.Ustalcie prawidłową pisownię wyrazu : __arszawiak.
III.W jakim słowniku znajdziesz synonimy i wypisz je do wyrazu – szokować?
IV.Podaj w jakim słowniku znajdziesz informacje o poprawnej formie rzeczownika. Na podstawie słownika określ poprawną formę – kopnąłem czy kopłem?
V.Co oznacza i z jakiego języka pochodzi wyraz – emigrant?

Zestaw pytań dla 3 grupy :
I.Wyjaśnijcie znaczenie związku frazeologicznego – „Karty na stół”.
II.Ustalcie prawidłową pisownię wyrazu : bakła__an?
III.W jakim słowniku znajdziesz synonimy i wypisz je do wyrazu – ułatwiać?
IV.Podaj w jakim słowniku znajdziesz informacje o poprawnej formie rzeczownika. Na podstawie słownika określ poprawną formę – lubiłem czy lubiałem?
V.Co oznacza i z jakiego języka pochodzi wyraz – elokwentny?

Zestaw pytań dla 4 grupy :
I.Wyjaśnijcie znaczenie związku frazeologicznego – „Rozwinąć skrzydła”.
II.Ustalcie prawidłową pisownię wyrazu : __igiena?
III.W jakim słowniku znajdziesz synonimy i wypisz je do wyrazu – witalny?
IV.Podaj w jakim słowniku znajdziesz informacje o poprawnej formie rzeczownika. Na podstawie słownika określ poprawną formę – lubiłem czy lubiałem?
V.Co oznacza i z jakiego języka pochodzi wyraz – komputer?
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.