Katalog

Marlena Karkocha, 2019-06-18
Warszawa

Sztuka, Regulaminy

Regulamin konkursu plastyczno - technicznego

- n +

Regulamin konkursu plastyczno - technicznego
„Witaminowa tarcza ochronna”

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV objętych opieką świetlicy szkolnej.
2. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez dziecko (lub grupę max. 4 dzieci) pracy plastycznej.
3. Format pracy dowolny.
4. Technika dowolna (malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.). Wyklucza się prace o innych formatach i oprawione, przestrzenne, z plasteliny oraz z artykułów spożywczych.
5. Metryczka: imię i nazwisko autora, wiek, klasa (na odwrocie pracy).
6. Każdy uczestnik lub grupa biorąca udział w konkursie może zaprezentować jedną pracę.
7. Wszystkie prezentowane prace będą wyeksponowane podczas tygodnia zdrowego jedzenia.
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
9. Kryteria oceny: pomysł na pracę, zgodność z tematem, staranność oraz estetyka wykonania.
10. Wykonawcy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
11. Prace należy złożyć do dnia 12 listopada 2015 r. do sali 005 lub 107.
12. Organizatorami konkursu są wychowawcy świetlicy; .............
13. Szczegółowe informacje można uzyskać u ww. wychowawców.
14. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych w celach związanych z Konkursem zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.