Katalog

Anna Lenart, 2019-06-18
Pawonków

Krystyna Bryś
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

innowacja pedagogiczna

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
1.Tytuł innowacji: „Mały programista wiedzę uzyska”

2.Nazwa szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej
Adres: Bzinica Stara, ul. Karola Miarki 4a
Imię i nazwisko dyrektora:..............
3. Autor innowacji:
mgr Anna Lenart – wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe „Kształcenie zintegrowane, muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum”, nauczyciel mianowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Krystyna Bryś - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, nauczyciel mianowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Informacje dotyczące opracowania innowacyjnego

I. Innowacja metodyczna – „Mały programista wiedzę uzyska”

II. Wstęp
We współczesnym świecie nieodłącznym elementem zabawy, rozrywki i nauki dla wielu dzieci jest komputer, który może je zaciekawić, ale przede wszystkim pokazać, że służy do wielu innych rzeczy niż dobrze dzieciom znane granie w gry komputerowe czy internetowe. Styczność z nowymi technologiami i urządzeniami jest dla większości z nas rzeczą nieuniknioną. Dzieci natomiast dzięki naturalnym umiejętnościom adaptacyjnym, o wiele szybciej się uczą.
Programowania można się uczyć od najmłodszych lat rozwiązując proste zadania - układając, rysując czy programując drogę do wyjścia z labiryntu. Dlatego też programowania nie należy kojarzyć wyłącznie z komputerem, ponieważ wdrażanie tych działań na wstępie odbywa się bez komputera.

III. Zakres innowacji:
Zajęcia organizowane będą w czasie zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych- koła komputerowe. Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy I i III szkoły podstawowej.
Czas trwania wrzesień 2017r. – czerwiec 2018r.

IV. Opis innowacji
U dzieci w młodszym wieku szkolnym, szczególnie w klasie I rozwija się te umiejętności, które stanowią podstawę do późniejszej nauki programowania. Należą do niech: myślenie logiczne, myślenie analityczne, myślenie krytyczne, myślenie matematyczne oraz samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
Innowacja pedagogiczna „Mały programista wiedzę uzyska” zostanie wdrożona w klasie I i III w dwóch etapach:
1)Programowanie bez komputera – układanie i tworzenie tangramów, algorytmów, rytmów, rozwiązywanie zadań problemowych, kodowanie i odkodowywanie szyfrów, wykorzystywanie gier i zabaw logicznych
2)Programowanie z komputerem - uczniowie będą rozwijali umiejętności z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych, programów multimedialnych, aplikacji oraz programów: Kodable, Run Marco, Lightbot.
Odpowiednio dobrane gry i zabawy będą skorelowane z treściami z poszczególnych edukacji. Każda zabawa czy gra wymagała będzie pomyślunku, zastanowienia, wyciągnięcia wniosków. Zabawy i gry zawierające elementy myślenia komputacyjnego będą odpowiednio dostosowane do treści zawartych w cotygodniowych blokach tematycznych zawartych w programie nauczania.
V.Cele ogólne innowacji
•Wprowadzanie w szkole nauki programowania od najmłodszych lat i realizacja nowej podstawy programowej z zakresu edukacji informatycznej
• Kształtowanie umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, analizowania oraz rozwiązywania problemów z różnych dziedzin bez i za pomocą komputera.
•Pobudzenie uczniów do poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań oraz kreatywnego działania.
•Zwiększenie zaangażowania uczniów do wykorzystania komputera w nauce czytania, pisania, liczenia, prezentacji pomysłów i efektów pracy.
•Stymulowanie rozwoju intelektualnego.
•Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

VI.Cele szczegółowe innowacji
•Nazywa problemy, formułuje do nich odpowiednie pytania;
• Potrafi wskazać dane, które są potrzebne do rozwiązania zadania;
•Potrafi porządkować, klasyfikować dane wg różnic, podobieństw i konkretnych cech wspólnych;
•Potrafi tworzyć modele wg konkretnych zasad;
•Potrafi znaleźć błędy;
• Wskazuje informacje bardziej i mniej istotne;
•Potrafi wskazać błąd;
•Potrafi wyjaśnić na czym wskazany błąd polega;
• Potrafi skutecznie komunikować się w celu rozwiązania konkretnego zadania;
• Potrafi logicznie myśleć;
Łączy przyczynę ze skutkiem;

VII Ewaluacja
W trakcie realizacji, jak i po zakończeniu przeprowadzony zostanie zespół działań, których celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy program innowacji odpowiada potrzebom, zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów, jak również, czy sprzyja rozwijaniu wiedzy i umiejętności.
Planowane działania w tym obszarze:
- obserwacja uczniów podczas zajęć;
- każdorazowe ocenianie przez ucznia przeprowadzonych zajęć
- ankieta po zakończeniu innowacji
-przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej dla nauczycieli
-przeprowadzenie lekcji pokazowej dla rodziców

VIII Metody W. Okonia

Metody, na których będzie głównie bazowała innowacja „Mały programista wiedzę uzyska” to:
• Samodzielnego dochodzenia do wiedzy
• Praktyczne

IX. Formy
- praca indywidualna
- praca zbiorowa

Plan i tematyka zajęć innowacji „Mały programista wiedzę uzyska”
MIESIĄC BLOK TEMATYCZNY
Wrzesień
1.Układanie tangramów
2.Układanie kubków
3.Układanie algorytmów
4.Układanie rytmów
Październik
1.Odkodowywanie szyfrów
2.Odkodowywanie szyfrów
3.Kodowanie szyfrów
4.Kodowanie szyfrów
Listopad
1.Gry logiczne
2.Gry logiczne
3.Zabawy logiczne
4.Zabawy logiczne
Grudzień
1.Zadania problemowe
2.Zagadki Einsteina
Styczeń
1.Lekcja koleżeńska dla nauczycieli
2.Lekcja pokazowa dla rodziców
Luty
Praca w programie Kodable
• Wdrożenie do programu
• Rozwiązywanie zadań
Marzec
Praca w programie RunMarco
• Wdrożenie do programu
• Rozwiązywanie zadań
Kwiecień
Praca w programie Lightbot
• Wdrożenie do programu
Rozwiązywanie zadań
Maj
Praca w programie Lightbot
• Formułowanie komend
• Wytyczanie trasy
Czerwiec
1.Podsumowanie wiadomości: Kodowanie bez komputera
2.Podsumowanie wiadomości: Kodowanie z komputerem
3.Ewaluacja innowacji pedagogicznej

Opracowała: Anna Lenart
Krystyna Bryś

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.