Katalog

Michał Kubiak, 2019-06-18
Baby

Zawodowe, Scenariusze

Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi do rysowania elementów wektorowych.

- n +

Scenariusz zajęć z Przygotowanie materiałów do druku

Wymiar czasu: 45 min. – 1 jednostka lekcyjna lub więcej.
Temat: Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi do rysowania elementów wektorowych.

I. Treści z podstawy programowej:
AU.54.1(5)12 rysować proste i krzywoliniowe ścieżki za pomocą narzędzia Pióro;*
AU.54.1(7)27 przekształcać ścieżki w zaznaczenia i na odwrót;*
AU.54.1(7)28 rysować i edytować kształty;
AU.54.1(9)5 zastosować odpowiednie modele barw podczas cyfrowej obróbki obiektów bitmapowych;
II. Realizowane zadania szkoły: Z.2, Z.3
III. Kształcące umiejętności ponadprzedmiotowe: K.1, K. 5, K.8
IV. Kształcone postawy: kultura osobista, kreatywność, dokładność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Główny cel lekcji:
Po lekcji będziesz potrafił rysować i stosować maski wektorowe oraz je modyfikować.

Szczegółowe cele lekcji:
Uczeń:
• potrafi zastosować narzędzie pióro do rysowania ścieżek wektorowych;
• potrafi modyfikować ścieżki wektorowe z wykorzystaniem narzędzi zaznaczanie bezpośrednie, zaznaczanie ścieżek, konwertowanie punktów;
• potrafi stworzyć maskę wektorową na podstawie ścieżki wektorowej;
• potrafi kopiować i przenosić ścieżki wektorowe
• potrafi ocenić jakość swojej pracy i modyfikować ją w celu osiągnięcia zamierzonej dokładności
• wykorzystuje poznane narzędzia do wykonania praktycznej pracy (wektorowej zabawki)
Metody pracy:
• pokaz wraz z instruktażem
• metoda ćwiczeniowa;
Formy pracy: praca indywidualna.
Środki dydaktyczne:, karty ćwiczeń, Photoshop, Power Point zdjęcie.Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjne:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Podanie i zapisanie tematu lekcji do dziennika.

II. Nawiązanie do bieżącego tematu.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania z poprzednich lekcji odnoszące się do bieżących zajęć.
Nauczyciel określa na głos cel lekcji.
III. Praca nad nowym materiałem oraz jego realizacja.
Nauczyciel pokazuje i wyjaśnia jak stosować narzędzia służące do tworzenia elementów wektorowych.
Uczniowie wykonują ćwiczenie korzystając z informacji zawartych w Karcie pracy.
Nauczyciel zwraca uwagę na co będzie zwracał uwagę podczas oceny pracy, tj. dokładność wykonania, zastosowanie narzędzi, takich jak pióro, stworzenie masek wektorowych, pobranie kolorów z oryginału Magic Jinn.

IV. Ćwiczenia podsumowujące i utrwalające nowy materiał.
Nauczyciel razem z uczniami podsumowuje efekt pracy oraz przypomina jakie narzędzia zostały wykorzystane do wykonania pracy Magic Jinn.

VII. Ocena prac uczniów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.