Katalog

Dominika Olszewska, 2019-06-18
Leszno

Pedagogika, Ankiety

Ankieta dot.bezpieczeństwa

- n +

Ankieta dla uczniów klas IV-VII dot. bezpieczeństwa w szkole

W celu rozpoznania sytuacji w szkole pragnę przeprowadzić ankietę, w której pytania związane są z agresją i przemocą w szkole. Ankieta jest anonimowa, dlatego też proszę o rzetelną odpowiedź. Tylko Twoja szczera postawa pozwoli wyciągnąć prawidłowe wnioski.
Dziękuję
Zakreśl prawidłową odpowiedź
1) Czy czujesz się w szkole bezpieczny?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

2) Czy widziałeś w szkole zachowania agresywne?
a) tak
b) nie

3) Jeżeli TAK, to które?
a) znęcanie się nad młodszymi i słabszymi
b) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy
c) wandalizm - niszczenie sprzętu lub własności innych uczniów
d) wandalizm – niszczenie mienia szkoły
e) kopanie, bicie
f) popychanie, szarpanie
g) przemoc słowna (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie)
h) grożenie, zastraszanie, szantażowanie, dokuczanie
i) cyberprzemoc

4) Czy sam kiedykolwiek doświadczyłeś w szkole przemocy lub agresji w szkole?
a) tak
b) nie

5) Jeżeli TAK, to czego?
a) znęcania się przez osobę straszą lub silniejszą ode mnie
b) wyłudzania pieniędzy lub innych rzeczy
c) celowego niszczenia moich rzeczy
d) kopania, bicia
e) popychania, szarpania
f) przemocy słownej (przezywania, wyśmiewania, poniżania)
g) grożenia, zastraszania, szantażowania, dokuczania
h) cyberprzemocy

6) Czy zachowania agresywne występują często?
a) tak
b) nie

7) Które osoby wzbudzają Twój strach?
a) nauczyciele
b) starsi koledzy
c) rówieśnicy
d) inni rodzice
e) inni pracownicy szkoły
f) nikogo się nie boję8) Kogo najczęściej informujesz, kiedy doświadczasz bezpośrednio przemocy?
a) wychowawcę
b) dyrektora szkoły
c) pedagoga/psychologa
d) rodziców
e) kolegów
f) nie mówię o tym nikomu

9) Co robisz w sytuacji, kiedy jesteś świadkiem zachowania agresywnego?
a) nie reaguję
b) informuję osobę dorosłą
c) włączam się do bójki
d) podejmuję próbę załagodzenia konfliktu

10) Co robisz, kiedy inny uczeń czy uczniowie stosują wobec ciebie przemoc?
a) idę do nauczyciela i informuję go o sytuacji
b) bronię się, biję, oddaję
c) próbuję rozmawiać i wyjaśniać sytuację
d) ignoruję zaczepki
e) uciekam, odchodzę
f) przebywam w pobliżu innych osób
g) płaczę
h) nie robię nic

11) W jakim czasie najczęściej dochodzi do przemocy?
a) przed lekcjami
b) na przerwie
c) po lekcjach
d) w innych sytuacjach, jakich?..................................................................................

12) Gdzie najczęściej dochodzi do przemocy?
a) na korytarzu
b) na holu głównym
c) w szatni
d) w toalecie
e) na stołówce
f) na świetlicy
g) przed szkołą

13) Jakie wg ciebie formy pomocy/ działania byłyby skuteczne w celu uniknięcia przemocy oraz zachowań agresywnych w szkole?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….• Jestem uczniem klasy ………………:
a) dziewczyną
b) chłopakiem

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.