Katalog

Paweł Saczyński, 2019-06-18
Zawiercie

Zawodowe, Scenariusze

Elemenenty rezystancyjne- rezystory. Scenariusz

- n +

Scenariusz lekcji
Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika
Temat: Elementy elektryczne- rezystory
Cel główny: Zapoznanie uczniów z budową rezystorów oraz oznaczeniami. Wyznaczanie wartości rezystancji na podstawie kodu paskowego.
Cele szczegółowe:
- uczeń wie jakie jest przeznaczenie rezystorów
- uczeń potrafi dokonać podziału rezystorów
- uczeń potrafi na podstawie rysunków rozpoznać typ rezystora
- uczeń zna symbole graficzne rezystorów
- uczeń zna parametry podstawowe rezystorów
- uczeń potrafi odczytać wartość rezystancji na podstawie kodu paskowego
Kompetencje kluczowe realizowane:
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Uczeń posługuje się wiedzą matematyczną przy wyznaczaniu wartości rezystancji zastępczej. Posługuje się umiejętnościami w zakresie przeliczania wielokrotności i podwielokrotności liczb.
- kompetencje informatyczne
Uczeń posługuje się telefonem komórkowym i przeglądarką grafiki w celu odnalezienia różnych typów rezystorów. Uczeń w oparciu o przeglądarkę sprawdza cenę rezystorów.
Metody:
- wykład
- burza mózgów
- praca w grupach- rozwiązywanie zadań związanych z odczytem wartości rezystancji
Środki dydaktyczne:
- podręcznik „Podstawy elektrotechniki w praktyce”
- kalkulatory matematyczne
- telefon komórkowy z przeglądarką
- komputer z rzutnikiem multimedialnym
- przykładowe elementy rezystancyjne
Przebieg:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z celami i zapisanie tematu lekcji.
3. Analiza wiadomości z podręcznika. Zadawanie pytań pomocniczych naprowadzających.
4. Przeglądanie zdjęć rezystorów w oparciu o przeglądarkę internetową grafiki. Praca młodzieży z własnymi telefonami i aplikacjami do przeglądania. Wyszukiwanie zdjęć i cen rezystorów.
5. Przedstawienie sposobu oznaczania wartości rezystancji.
6. Ćwiczenia w grupach w zakresie wyznaczania wartości rezystancji. Opracowywanie przez uczniów własnych zadań problemowych dla kolegów.
7. Podsumowanie zajęć i wskazanie szczególnie ważnych treści.
Podczas pracy w grupach nauczyciel naprowadza uczniów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na pracę uczniów mających problemy w nauce.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.