Katalog

KATARZYNA NOWICKA, 2019-06-18
ŁAGIEWNIKI

mAGDALENA WITE
Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

- n +

Projekt edukacyjny
„Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

Opracowanie:
Katarzyna Kornecka – Nowicka
Magdalena Witek


„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.”
Stanisław Jachowicz
Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, jego zainteresowań, wartości, dlatego należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do pokazania i uświadomienia dzieciom, jakie walory o bogactwa posiada jego rodzimy kraj, Polska. Dzieci powinny poznać interesujące regiony i miejsca na mapie Polski.
Niniejszy projekt ma na celu pokazanie dzieciom ciekawych miejsc w Polsce, opowiedzenie o nich, wzbudzenie ciekawości u dzieci tymi miejscami i chęci odwiedzenia ich i poznania.

Cele ogólne:
- przedstawienie dzieciom wiadomości na temat ciekawych miejsc w Polsce,
- wzbudzanie chęci poznawania własnego kraju,
Cele operacyjne – dziecko:
- potrafi z uwagą oglądać prezentacje mulimedialne,
- potrafi z uwagą wysłuchać tekstu literackiego,
- doskonali umiejętności manualne,
- potrafi współpracować w zespole,
- zna i potrafi wymienić nazwy omawianych miejsc w Polsce,
- nabywa umiejętności i wiedzę poprzez doświadczenia
- odpowiada na pytania
- współpracuje w grupie podczas różnych prac


DZIEŃ PIERWSZY
„MORZE BAŁTYCKIE”
Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci i opowiedzenie, w jakim celu będziemy się spotykać w najbliższym tygodniu.
2. Gdzie leży Bałtyk?
Nauczyciel pyta dzieci, jak nazywa się morze, które znajduje się w naszym kraju i jakim kolorem zaznaczone jest na mapie Polski. Następnie prosi chętne dziecko o pokazanie jego położenia na mapie.
3. Prezentacja multimedialna ze zdjęciami i informacjami na temat charakterystycznych dla morza miejsc i budowli (załącznik 1 płyta).
4. Zaprezentowanie dzieciom legendy pt. „Dlaczego Bałtyk jest słony?” (załącznik 2) oraz czarodziejskiego młynka.
5. Doświadczenie z jajkiem.
Nauczycielka wlała do pierwszego słoika trochę czystej wody, mniej więcej do połowy naczynia. Włożyła do wody jajko. Jajko opadło na dno słoika. Do drugiego słoika wlała do połowy słoika wodę. Do wody wsypała kilkanaście (10 -15) łyżeczek soli i dokładnie wymieszała. Następnie włożyła jajko do wody z solą. Jajko unosiło się w słonej wodzie, na jej powierzchni.
Podsumowanie:
Po włożeniu do słoika z wodą słodką jajko tonie, gdyż jest cięższe od wody (dzieje się tak dlatego, że jajko ma większą gęstość niż woda). Kiedy wsypujemy do wody sól i robimy solankę, jajko unosi się na powierzchni wody, ponieważ sól zwiększa gęstość wody tak, że solanka przewyższa gęstość jajka.
6. Co znajduje się na dnie morza?
Zaprezentowanie dzieciom „darów morza” takich jak: muszelki, piasek, bursztyny, rozgwiazdy, itp. oraz zadawanie im pytań o nazwy tych przedmiotów.
7. „Kto rządzi dnem morza?”
Nauczycielka najpierw zadaje dzieciom pytanie, czy wiedzą kto rządzi dnem morza. Po rozszyfrowaniu przez dzieci odpowiedzi na pytanie, nauczycielka zaprasza na środek chętne dziecko i ubiera je w strój Neptuna (niebieski materiał, pasek, korona i trójząb).
8. Praca plastyczna „Królestwo Neptuna”.
Każda grupa w swojej sali wykonuje wspólną pracę plastyczną na dużym arkuszu papieru Praca dotyczy podwodnego świata, jak wyobrażają je sobie dzieci. Technika dowolna.
9. Oglądanie w poszczególnych salach powstałych prac.

DZIEŃ DRUGI
„MAZURY”
Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci, przypomnienie o czym była mowa w dniu poprzednim.
2. Prezentacja multimedialna ze zdjęciami i ciekawostkami o Mazurach ( załącznik 3 płyta).
3. Zaprezentowanie legendy „Czarci Ostrów na Jeziorze Śniardwy” (załącznik 4).
4. Spotkanie z wędkarzem Panem Ryszardem Korneckim, który opowiedział dzieciom o uprawnieniach, jakie trzeba uzyskać, aby móc wędkować. Zaprezentował sprzęt wędkarski (wędkę, podbierak, ubranie wędkarza) i opowiedział z jakich części składa się wędka i co może stanowić przynętę na ryby.
5. „Kto złowi rybę?” – zabawa zręcznościowa.
Do zabawy zostały wykorzystane: duża miska z wodą i sztucznymi rybkami, „wędki” zrobione z kijków bambusowych i haczyków metalowych. Zadaniem dzieci było złowienie ryby wędką.
6. Praca plastyczna „Jeziora Mazur”.
Praca odbywała się w obrębie każdej z grup przedszkolnych na ogrodzie przedszkolnym. Zadaniem dzieci było pomalowanie rękami folii malarskiej na niebieski kolor. W ten sposób powstała kraina mazurskich jezior.

DZIEŃ TRZECI
„Kolorowe jeziorka” i „Pustynia Błędowska”
1. Powitanie dzieci i przypomnienie o jakich miejscach była mowa w dniach poprzednich.
2. Prezentacja multimedialna zdjęć i informacji na temat kolorowych Jeziorek w Rudawach oraz o Pustyni Błędowskiej (załącznik 5 płyta).
3. Zaprezentowanie legendy o powstaniu Pustyni Błędowskiej.
4. Zabawy i doświadczenia z piaskiem – grupy młodsze
- szukanie przedmiotów ukrytych w piasku
- doświadczenie z piaskiem i magnesami – do płaskiego plastikowego naczynia wsypujemy piasek i kładziemy na nim magnes. Drugi magnes przytykamy od spodu do naczynia tak, aby oba magnesy były w tym samym miejscu i oddziaływały na siebie. Magnesem od spodu jeździmy po dnie naczynia, a górny magnes wytycza w ten sposób różne wzory na piasku.
- głębokie naczynia z piaskiem – lepienie różnych kształtów z piasku.
Praca plastyczna „Kolorowe jeziorka” – grupy starsze.
Do wykonania pracy plastycznej użyto soli kuchennej zabarwionej kolorowymi kredami. Następnie na dużych arkuszach papieru, dzieci za pomocą kolorowej soli wykleiły kolorowe jeziorka.

DZIEŃ CZWARTY
Spotkanie z Panem Mirosławem Gontkowskim
W tym dniu zaprosiliśmy do przedszkola Pana Mirosława Gontkowskiego, przewodnika górskiego, znacznika szlaków górskich i wielkiego miłośnika gór i aktywnego spędzania czasu wolnego. Pan Mirosław pokazał dzieciom wszystkie uprawnienia jakie posiada (książeczki, legitymacje) i odznaki jakie zdobył oraz opowiedział jak je zdobyć. Nasz gość przywiózł ze sobą także tabliczki i drogowskazy, jakimi oznacza się szlaki w górach.
Poprowadził prelekcje na temat Gór Sowich i Tatr oraz zaprezentował piękne zdjęcia i filmy ze swoich wypraw.
Po spotkaniu z Panem Mirosławem, kolejno 3 grupy przedszkolne udały się w ramach projektu do Biblioteki Gminnej w Łagiewnikach na prelekcje o Karkonoszach. W ramach spotkania Panie z biblioteki zaprezentowały legendę o duchu gór Karkonoszy, Liczyrzepie. Następnie odbyły się warsztaty, na których dzieci wykonywały postać ów ducha.

DZIEŃ PIĄTY
Quiz podsumowujący.
W ostatnim dniu zaplanowanego projektu dzieci miały się wykazać znajomością poznanych miejsc oraz związanymi z nimi ciekawostkami. Przygotowałyśmy dla dzieci cztery stacje z zadaniami dla grupy. Po spotkaniu ogólnym, po odśpiewaniu piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” dzieci otrzymały kartki z zaznaczonymi zadaniami, gdzie miały zbierać kolejne punkty. Pierwszym zadaniem było odszukanie ukrytych w pojemniku z piaskiem skarbów związanych z Morzem Bałtyckim, w drugiej sali czekało na dzieci zadanie aby z wybranych farb wybrać te kolory, które przedstawiają Kolorowe Jeziorka a następnie zabarwić nimi wodę. W kolejnej sali czekały na dzieci pocięte na części obrazki, przedstawiające postacie
z poznanych legend. Zadaniem dzieci było je ułożyć, nazwać i powiedzieć z jakiej legendy
i miejsca pochodzą. Ostatnim zadaniem było odpowiadanie na pytania „Prawda czy fałsz?”. Nauczyciel bądź samodzielnie starszaki odczytywali zdania i zaznaczali czy są prawdziwe czy fałszywe. Bo zaliczeniu wszystkich zadań i zebraniu punktów grupy otrzymały dyplomy.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.