Katalog

Tomasz Szydłowski, 2019-06-18
Ostrów Wielkopolski

Informatyka, Konspekty

Konfiguracja serwerem DHCP na platformie Windows NT

- n +

KONSPEKT LEKCJI Systemy Operacyjne kl. III

TEMAT: Konfiguracja serwerem DHCP na platformie Windows NT
CZAS REALIZACJI: 3 godziny lekcyjne
METODY: metoda zajęć praktycznych, elementy metody norm i instrukcji, elementy metody projektu
FORMY PRACY: praca inwidualna
LITERATURA METODYCZNA I MERYTORYCZNA: źródła internetowe
CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi zainstalować i skonfigurować serwer DHCP w oparciu o system operacyjny serwer2012R2. Potrafi określić przeznaczenie serwera DHCP
CELE OPERACYJNE: Uczeń:

- potrafi zainstalować rolę serwera DHCP;
- potrafi skonfigurować serwer DHCP dla podanego zakresu adresacji IP
- uczeń umie restartować usługę serwera DHCP
- uczeń umie odinstalować rolę klastra serwera DHCP
PRZEBIEG LEKCJI:
WPROWADZENIE:
1. Sprawdzenie obecności i podanie tematu zajęć.
2. Przekazanie informacji na temat serwera DHCP.
CZĘŚĆ GŁÓWNA:
1. Uczniowie otrzymują instrukcje ,, Konfiguracji serwera DHCP” zapoznają się z nią i ze swoim zadaniem.
2. Na bieżąco uczeń przedstawia etapy swojej pracy zgodnie z instrukcją, i wykonuje sprawozdanie z lekcji.
PODSUMOWANIE:
1. Podsumowanie pracy grup przez nauczyciela, omówienie wynikłych problemów w czasie realizacji zadania przez uczniów.
2. Uczniowie zapisują swoje sprawozdanie na nośnik pamięci.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.