AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Sygnarowicz, 2019-07-23
Bochnia

Język angielski, Różne

Innowacja - Elementy logopedii w nauczaniu języka angielskiego - zajęcia z dzieckiem autystycznym

- n +

Innowacja Pedagogiczna – metodyczna

„Elementy logopedii w nauczaniu języka angielskiego- zajęcia z uczniem autystycznym”.

Zakres innowacji:

Adresatem innowacji jest uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2018/2019 z możliwością kontynuacji w roku kolejnym.

Zajęcia będą się odbywać w ramach zajęć obowiązkowych, dwa razy w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci z autyzmem z wykorzystaniem elementów zajęć logopedycznych. Ma ona motywować ucznia do nauki języka angielskiego.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja jest moją odpowiedzią na trudne warunki nauki, na które natrafia dziecko z autyzmem w szkole ogólnodostępnej a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz diagnoz przeprowadzonych w szkole widać, że uczniom z zaburzeniami rozwojowymi najbardziej brakuje bardzo indywidualnych metod i technik nauczania dobranych bezpośrednio dla danego dziecka. Dlatego też główną przyczyną opracowania tej innowacji jest potrzeba stworzenia korzystnych dla dziecka autystycznego technik i metod w nauczaniu języka angielskiego przy wykorzystaniu elementów zaczerpniętych z logopedii.


I. Opis innowacji:

1. Wstęp

W szkole znajduje się uczeń ze zdiagnozowanym autyzmem atypowym. Uczeń ten ma trudności w rozumieniu relacji społecznych i emocjonalnych. Posługuje się ograniczonymi wzorcami zachowań i zainteresowań. Innowacja ma za zadanie wprowadzić w szkole zmiany mające na celu wspieranie rozwoju oraz poprawę codziennego funkcjonowania dziecka z autyzmem. Metody i techniki wprowadzane w innowacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb, mogą rozwijać możliwości uczenia się, komunikacji i relacji z innymi, a jednocześnie ograniczać nasilenie występowania zachowań destrukcyjnych.


II. Założenia ogólne:

1. Innowacja skierowana jest do ucznia klasy drugiej.

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
a) wykorzystanie form pracy logopedycznej takich jak:ćwiczenia nastawione na usprawnianie dużej i małej motoryki, percepcja słuchowa-mowa dźwięków, organizator wizualny, pomoce dydaktyczne (wizualne, piktogramy, zdjęcia oraz grafomotoryczne związane tematycznie z kolejnymi rozdziałami podręcznika)
b) zapoznanie ucznia autystycznego z metodami i technikami pracy wspomagającymi proces uczenia się języka angielskiego
III. Cele innowacji

1. Cel główny:

Poprawa jakości uczenia się i nauczania na zajęciach języka angielskiego oraz osiągnięcie przez ucznia autystycznego jak najwyższych , możliwych dla niego wyników.

2. Cele szczegółowe:

a) posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach społecznych ( w zespole klasowym)
b)opanowanie zasad wspomagających rozwój osobisty
c) Kształtowanie u ucznia postawy ucznia docenionego, zadowolonego z własnych osiągnięć
d)zachęcanie do samodzielnych poszukiwań sposobów nauki
e)przygotowanie do następnego etapu edukacyjnego
f) comiesięczna analiza postępów pracy uczniami

IV. Metody i formy pracy

Nauczyciel dwa razy w tygodniu realizuje następujące zadania:

-wdraża techniki i metody zaczerpnięte z logopedii na lekcjach języka angielskiego
- tworzy własne materiały do wykorzystania na lekcji, adekwatnie do przepracowywanego materiału z podstawy programowej

Uczeń:
- naśladuje słowa, zdania
- sylabizuje
- uczy się modulacji głosu
- sekwencjonuje
- szereguje
- uczy się dialogu kierowanego
-wykonuje ćwiczenia oddechowe
- pracuje z piktogramami, zdjęciami przedmiotów rzeczywistych

V. Przewidywane osiągnięcia

Uczeń zdobywa wiedzę w sposób kreatywny, gdyż w procesie uczenia się ma wpływ na dobieranie stosowanych technik i metod. Może je zmieniać lub modulować ich fragmenty w sposób dla siebie akceptowalny. Wykorzystuje możliwości jakie daje np. wizualizacja czy ćwiczenie percepcji słuchowej, szczególnie w przypadku pojęć abstrakcyjnych. Ma możliwość wykazać się zdobytą wiedzą w sposób akceptowalny dla niego jak i dla społeczeństwa ( samoregulacja w przypadku czynności samostymulujących – kuferek nagród) Uczy się samodzielności, sekwencjonowania i szeregowania jako ważnego elementu wspomagania działania analizatora słuchowego oraz kategoryzowania ( ze względu na zaburzenia procesów analizy i syntezy słuchowej. Uczeń osiąga lepsze wyniki z języka angielskiego.

Nauczyciel wykorzystuje materiały własne oraz ogólnodostępne, a tym samym wzbogaca swój warsztat pracy. Jest pozytywnie zmotywowany do osiągnięcia lepszych wyników nauczania

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Dotyczą tematyki realizowanej na zajęciach języka angielskiego, uzupełniają ją, poszerzają. Są to np.: zakupy, sklepy, usługi, posiłki, artykuły spożywcze, zainteresowania itd.


VII. Ewaluacja

W ramach uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi ankietę dotyczącą realizacji metod i technik stosowanych w pracy z uczniem oraz rozmowy z uczniem i rodzicem. Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta także zostanie decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w kolejnym roku szkolnym. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty

Wpływ na ucznia:

-rozwój mowy
-wydłużenie czasu koncentracji uwagi oraz opanowanie technik przenoszenia uwagi tzw. „ zmiany toru”
- zaangażowanie w pracę na lekcji
- ukierunkowanie na samodzielne wykonywanie zadań jak i na wypracowanie umiejętności pracy w grupie
- osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samozadowolenia wraz z adekwatnym poziomem umiejętności samooceny

Wpływ na pracę szkoły:

- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wspomaganie rozwoju ucznia z autyzmem
- rozwój zakresu metod i technik pracy z uczniem z autyzmem
- indywidualizacja nauczania
- podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów w obszarze nauczania języka angielskiego

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentować korzyści płynące z indywidualizacji pracy z uczniem autystycznym na lekcjach języka angielskiego poprzez wykorzystanie elementów zaczerpniętych z logopedii.

Bibliografia:

„One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i ZA w szkole i w przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.” G. Jagielska ORE
„Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera – J>McIlee Myers. Wyd. Harmonia
„ Autyzm...Co to dla mnie znaczy?” - C. Faherty. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego
strony internetowe:
https://autyzmwszkole.com, www.synapsis.org.pl, www.autyzmasd.pl, www.spectrumnews.org, www.webmd.com/brain/autism/features/autism-in-the-classroom, www.speechandlanguagekid.com, www.logopedia.net.pl, www.hearingsol.com/articles/echolalia-repetitive-speech, www.steppingstonesca.com, www.englishclub.com/learning-difficulties/autism.htm

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.