Katalog

Elżbieta Szymańska, 2019-08-22
Kęty

Różne, Konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej Zapoznanie z biblioteką klas pierwszych

- n +

KONSPEKT LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE I SP
W ……………………………………………………………..

DATA:
PROWADZĄCY:

TEMAT: Zapoznanie klas pierwszych z biblioteką.

CELE OGÓLNE:
1. Zapoznanie uczniów z pojęciem biblioteki.
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3. Doskonalenie pracy w zespole klasowym.
4. Zaznajomienie z pojęciami tj.: wypożyczalnia, czytelnia, karta czytelnika, karta książki, zbiory.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi:
1. Operować podstawowym słownictwem związanym z biblioteką.
2. Zachować się w bibliotece.
3. Użytkować książki z należytym szacunkiem.

FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa
METODY PRACY: burza mózgów, aktywizująca, problemowa, podająca
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: materiały przygotowane przez nauczyciele, teksty wierszów, nagranie wiersza na płycie CD, piosenka z płyty CD.

LEKCJA BIBLIOTECZNA

1. Powitanie dzieci fragmentem wiersza Edwarda Stachury „Książka”

„Witam Cię kartek szelestem.
Tytułem na pierwszej stronie
Witam!
Bo po to przecież jestem,
Żebyś mnie ujął w dłonie
I czytał.”

- każdy uczeń przed przeczytaniem wiersza otrzymuje książeczkę, aby wiedział, jak ważne jest czytanie i posiadanie książek.

„Ja cię bez trudu nauczę
Tego co przydać się może,
Choćby po latach paru.
Ja tobie słowem, jak kluczem,
W cudowny sposób otworzę
Pałace czarów”

2. Zabawa:
Niech wstaną wszyscy, którzy:
- kupili ostatnio książkę…..
- byli ostatnio w bibliotece….
- czytali książkę…..
- kochają książki…..

3. Na początek mam dla was zagadkę:
Dziesięć liter ma to słowo, a na koniec jest w nim „teka”
Książka tam na ciebie czeka.
 BIBLIOTEKA

4. Pytania do klasy:
a.) A gdzie my teraz się znajdujemy? Co to jest za miejsce?
Znajdujemy się w bibliotece.
b.) Z czym może się mylić biblioteka, z jakim innym miejscem, w którym też są książki?
Z księgarnią (miejsce, w którym również są książki do nabycia)
c.) czym różni się księgarnia od biblioteki? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice?
Podobieństwa Różnice
Oba te miejsca łączy KSIĄŻKA, którą można nabyć BIBLIOTEKA KSIĘGARNIA
- wypożyczanie książek, które po jakimś określonym czasie należy zwrócić - kupuje się książki, stajemy się właścicielami danej książki;
- płacimy za książkę
PODSUMOWANIE:
- w obu miejscach są książki, można je nabyć - PODOBIEŃSTWA
- w księgarni kupujemy książki, a w bibliotece wypożyczamy na jakiś czas i należy je zwrócić – RÓŻNICE

5. Podsumowanie: Co w księgarni i w bibliotece jest takie samo? Co łączy te dwa miejsca? => KSIĄŻKA

6. Pytania do uczniów:
a.) Powiedzieliście, że znajdujemy się w bibliotece. Jak podzielona jest biblioteka? Czy ktoś wie?
- w bibliotece mamy czytelnie i wypożyczalnie
b.) Co to znaczy, ze mamy czytelnie i wypożyczalnie?
- w wypożyczalni udostępniane są książki do domu na jakiś czas, książki, które należy po danym okresie zwrócić (zazwyczaj jest to miesiąc czasu)
- w czytelni znajdują się zwykle unikatowe, pojedyncze egzemplarze, które mogą być udostępnione na miejscu; czyli ma się do nich wgląd w danej chwili, nie wypożycza się ich do domu (choć czasami robi się wyjątek i można dany egzemplarz wypożyczyć na weekend – czyli od piątkowego popołudnia do poniedziałkowego ranku). W wypożyczalni mamy stoliki i służą one czytelnikom, aby w danej chwili mogli w spokoju skorzystać z danej książki i wyszukać interesującej ich treści.

7. Z czym jeszcze wam się kojarzy słowo biblioteka? (pomysły uczniów, skojarzenia)

Książka Czytelnik Bibliotekarka
Encyklopedia
Słownik
Wiedza Informacja, wiadomości Czasopisma
Czytelnia Regały z książkami Katalogi
Karta czytelnika Katalog komputerowy wyobraźnia

(pomysły zapisujemy na kolorowych karteczkach czarnym markerem wokół wydruku książek)

8. Pytanie do uczniów:
A kto wie skąd wzięła się nazwa biblioteka?
Biblion – książki
Teke – magazyn, czyli pomieszczenie służące do przechowywanie książek.

BIBLIOTEKA- miejsce, w którym przechowuje się książki, czyli taki magazyn z książkami, księgami.

9. ZAGADKI dla dzieci:
Pełno w niej jest znaczków,
niby ziaren maczku.
Czasem bywa gruba,
a czasem znów cienka,
uczy się z niej Kuba,
uczy się Jagienka.
 Książka
Dorośli je czytają,
dzieci oglądają
i z wielu karteczek
wszystkie się składają.
 Książka
Mają grzbiety, rogi
i stron bardzo dużo.
Kto poznał litery,
temu dobrze służą.
 Książka
Najpierw człowiek mnie wymyślił,
potem drukarz wydrukował.
Do księgarni po mnie przyszli,
by dla dzieci mnie kupować.
 Książka
Z niej w szkole i w domu
nauczysz się wiele.
Szanuj ją i kochaj,
jest twym przyjacielem

 Książka

Z wierzchu chroni ją okładka
W środku zaś, na białych kartkach
Czarnych liter długa wstążka
I obrazki – to jest….

 Książka

Pytanie do dzieci: dlaczego tyle zagadek właśnie z takim rozwiązaniem?
- znajdujemy się w bibliotece, a to jest miejsce, w którym znajduje się mnóstwo książek.
10. Zagadki różne (cel: gromadzenie słownictwa związanego z biblioteką i książką):
KSIĄŻKA
Choć nie ma zamka ani kluczyka,
często otwierasz ją i zamykasz .
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści ,
wierszyków, bajek i opowieści.

BIBLIOTEKARKA
Kto ma na półkach książek bez liku
i dba o książki i czytelników

PISARZ
Pisze książki i wierszyki
Bajki, baśnie i legendy.
Swoje myśli nam napisze
Byśmy w książce je znaleźli.

WYDAWCA
W jego pracy są maszyny,
Które kartki łączą w całość
By powstała kolorowa
Książka nasza, ta jedyna.

ILUSTRATOR
Ma komputer, ma też kredki
Kreśli kropki, kółka kreski
I rysuje nam wspaniałe
Krasnoludki duże, małe
Które w książce oglądamy.

OKŁADKA
Nie trudna to zagadka,
Pierwsza kartka książki to….

TYTUŁ
Każda książka, żeby była rozpoznana
Musi być podpisana
Jak nazywają się słowa,
W których się cała książka chowa?

AUTOR
Jak się ten człowiek nazywa,
Co na okładce swojej książki bywa?

ILUSTRATORZY
Często w książkach obrazki się chowają,
A ludzie, co je malują – jak się nazywają?

11. A teraz proszę mi powiedzieć (skoro tyle mówiliśmy o książkach), jak należy szanować książkę?
- pomysły dzieci (burza mózgów)
Książka prosi:
- …………………………………………………………
- ………………………………………………………..
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
Itd.
(szanuj mnie, nie zaginaj moich rogów, nie wyrywaj kartek, myj ręce przed czytaniem, nie rysuj po mnie)
12. Posłuchajcie, co na ten temat miał do powiedzenia poeta Jan Huszcza.

Wiersz „Skarga książki” /Jan Huszcza/
Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie!


13. Podsumowanie działań.
O czym jest mowa w wierszu Jana Huszcza?
Jak nie należy traktować książek; kiedy książka nie jest „zadowolona”; wiersz jest skargą książki (tytułowa skarga)
Na co skarży się książka:
- na nieumyte ręce podczas czytania,
- pozaginane rogi,
- plamy,
- przetrzymywanie,
- rysowanie po książce,
- wyrwane karki,

Jak zachowywały się dzieci, które wypożyczyły lub kupiły książkę?
 Dzieci nie szanowały książki; nie dbały o nią.

BIBLIOTEKI służą nam wszystkim, ich zbiory (książki) należy SZANOWAĆ, aby i po nas z nich mogli korzystać inni.

14. Z czym należy się zapoznać, chcąc dowiedzieć się, jak należy zachować się w bibliotece i korzystać z jej zbiorów?
 Z regulaminem.
 Odczytanie regulaminu biblioteki i analiza poszczególnych punktów

15. Podsumowanie (pytania do uczniów):
Gdzie są zawarte zasady korzystania z biblioteki? => w regulaminie
Jak należy zachować się w bibliotece?
-
-
-
-
-
16. Na podsumowanie działań nauczyciel puszcza uczniom nagranie wiersza Agnieszki Nożyńskiej – Demianiuk „W bibliotece” („Wiersze dla dzieci na każdą okazję” s. 52; wiersz nr 10 z płyty CD)
17. Co gromadzi biblioteka oprócz książek:
- czasopisma
- taśmy i kasety magnetofonowe (płyty cd z filmami i piosenkami)
- ilustracje,
- programy komputerowe.
I inne zbiory.

 Nauczyciel demonstruje dzieciom powyższe zbiory biblioteczne

18. Wzbogacamy słownictwo (zabawa):
Nauczyciel pokazuje ilustracje. Uczeń ma za zadanie odgadnąć , o co chodzi (co przedstawia ilustracja)

BIBLIOTEKA
ZBIORY
WPOŻYCZALNIA
CZYTELNIA
KARTA CZYTELNIKA
KARTA KSIĄŻKI

19. Informacje:
Pamiętajcie, że w bibliotece należy zachować spokój. Każdy może korzystać z książek, które są w bibliotece. Półka z książkami dla dzieci w waszym wieku również ma miejsce w bibliotece (nauczyciel wskazuje, gdzie dzieci mogą poszukać czegoś dla siebie). Pamiętajcie również, że każdy czytelnik ma swoją kartę czytelnika, na której odnotowuje się książki, które obecnie wypożyczacie. Oprócz tego w bibliotece zostało wprowadzone wypożyczanie elektroniczne (komputerowe). Dlatego należy poczekać, aż dana książeczka zostanie wprowadzona na kartę czytelnika w komputerze. Nie można z półki zabierać książki do domu, bez uprzedniego podania książki bibliotekarzowi. Oprócz tego każdy powinien wiedzieć, że każda książeczka ma swoją kartę. Trzeba uważać, żeby karta nie wypadła z książeczki. Kartę wyjmuje z książeczki bibliotekarz.
Ponadto zachęcam was do tego byście korzystali z biblioteki, gdyż nie znajdują się tu tylko lektury, ale również mnóstwo innych książek i myślę, że każdy coś tu może znaleźć dla siebie (książeczkę, która go zainteresuje). Pamiętajcie, że czytanie rozwija wyobraźnie, wzbogaca słownictwo i im więcej czytamy, tym lepiej nam się wypowiada, mówi, wyraża własne myśli.
To nie dzieje się od razu, ale im więcej przeczytanych książek mamy na swoim koncie, tym większe efekty widać.

Na zakończenie piosenka o książce i jej zbawiennym wpływie na człowieka.
(Książka „Piosenki dla dzieci na każdą okazję”, piosenka ze strony 50, na płycie CD nr 50).20. Pożegnanie
Uczniowie stają w rzędzie i żegnają się uściskiem dłoni (iskierka).
Podsumowanie: niech ta iskierka przypomina wam o tym, jak ważne jest czytanie książek, dlatego zapraszam do biblioteki i zachęcam do czytania i rozwijania swoich możliwości językowych i nie tylko.
Tą iskierką zbiorowo (hurtem) pasowaliśmy się na czytelników biblioteki w naszej szkole i obyście często gościli w naszej bibliotece szkolnej i równie często wypożyczali książki, które aż o to proszą, jak przystało na porządnego czytelnika.
W nagrodę za uważne słuchanie każdy z was dostanie memory jako forma powtórzenia lekcji.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.