Katalog

Bogusława Chalecka, 2019-08-22
Siedlce

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program koła plasyczno - technicznego

- n +

Program zajęć

Koła plastyczno – technicznego
„Zrób to sam”

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć,
to potrafisz także tego dokonać”
Walt Disney
Dla klas I – III
Rok szkolny 2018/2019
Nauczyciel- ……………………………….

Zajęcia koła plastyczno –technicznego odbywać się będą co drugi w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, czasami dłużej w miarę potrzeb. Koło realizowane będzie w ramach godzin pozalekcyjnych. Program powinien być realizowany z małą grupą dzieci (do 10 osób). Obserwując dzieci przy pracy będę mogła stwierdzić co lubią tworzyć, i co im sprawia przyjemność z tworzenia, jakie trudności one napotykają, i które umiejętności trzeba u nich rozwijać. Dzieci, będą miały możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych i technicznych, które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, przy dużej liczbie uczestników (np. cała klasa).
Udział w zajęciach będzie dobrowolny. Przeznaczone będą nie tylko dla dzieci szczególnie uzdolnionych ale również dla takich które wykazują zainteresowania plastyczne i techniczne. W realizacji zajęć technicznych w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejsze jest wykorzystanie naturalnej aktywności dzieci dla pobudzania ich ciekawości poznawczej, która ujawniać się może w realizowanych przez nie różnych zabawowych działaniach technicznych – manipulacyjnych, konstrukcyjnych czy też badawczych.
Podczas zajęć uwzględniane są indywidualne zainteresowania twórcze uczniów. Uczniowie będą mogli wpływać na wybór realizowanych tematów.

Cele ogólne zajęć:
 rozwijanie u uczniów zainteresowań plastycznych i technicznych.

 wspomaganie i wspieranie rozwoju zainteresowań plastycznych i potrzeb poznawczych uczniów

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
Cele szczegółowe:

 rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 poszerzane ich twórczej wyobraźni,
 zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, oraz właściwego ich łączenia
 ukazywanie uczniom, w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.
 pokazanie możliwości wykorzystania materiałów już niepotrzebnych – rozwijanie świadomości ekologicznej.
 nabywanie umiejętności pracy zespołowej
 kształcenie wrażliwości estetycznej
 rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś oryginalnego
 odkrywane przyjemności tworzenia i cieszenia się z uzyskanych efektów,
 rozwijanie sprawności manualnych uczniów
 udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych


Założone osiągnięcia to:

 przejawianie u uczniów aktywności inwencji twórczej podczas zajęć
 poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin plastyczno - technicznych
 przyswajanie prawidłowego nazewnictwa wybranych narzędzi, technik i materiałów plastycznych, technicznych
 poszanowanie prac własnych i kolegów
 umiejętność pracy w zespole
 wiara we własne siły i możliwości

METODY PRACY:
-metoda praktycznego działania,
-metoda eksperymentów i doświadczeń,
- metoda pracy w grupie
PLAN PRACY:
Tematyka zajęć jest związana z porami roku, świętami, imprezami okazjonalnymi jak również propozycjami uczniów.

l.p. Temat Treści kształcenia technika
1 Jesień- wesołe i smutne dni
(2 godz. lekcyjne) -dostrzeganie wizualnych cech zjawisk jesiennych deszcz, wiatr itp. -frottage
-wydzieranka
2 Jesienne owoce
(2 godz. lekcyjne)
-rozróżnienie cech przedmiotów- kształtów, kolorów, wielkości, proporcje -malowanie krepina,
-malowanie farbami
3 Idzie jesień

(2 godz. lekcyjne) -określenie położenia i oddalenia- zetknięcie z perspektywą -collage
-układanie z materiału przyrodniczego
4 Mieszkańcy lasu
(1 godz. lekcyjna) -określenie stosunków przestrzennych -malowanie plasteliną
5 Pomysł na prezent


(2 godz. lekcyjne) -projektowanie płaskich i przestrzennych form użytkowych -ramki z papieru,
-tworzenie pudełek metodą origami,
-wyklejanie kartek z życzeniami
6 Drzewa i krzewy w zimowej szacie
(2 godz. lekcyjne) -pokazanie nowych możliwości tworzenia poprzez różna fakturę i technikę -malowanie pastą do zębów
7 Stroik świąteczny


(2 godz. lekcyjne) -wykonanie formy przestrzennej stroika świątecznego -wycinanie, malowanie, ozdabianie,
-łączenie z różnych materiałów, gotowych elementów z gałązkami świerku lub innymi materiałem przyrodniczym.
8 Maski karnawałowe

(2 godz. lekcyjne) -przedstawienie bajkowych postaci i zwierząt w formach przestrzennych - do wyboru
Maska z papieru lub z masy papierowej.

9 Miasto moich marzeń


(2 godz. lekcyjne)
- projektowanie makiety miasta ( praca w grupach)
-dostrzeganie położenia i oddalenia z zastosowaniem różnych faktur - do wyboru
collage( wycinanie z kolorowych gazet, ciecie i składanie widokówek) lub wykonanie makiety miasta w grupach z surowców wtórnych.
10 Przedwiośnie

(1 godz. lekcyjna) -nabywanie umiejętności dostrzegania i określania kształtu wielkości i barwy -malowanie na gazie.
11 Koszyk wielkanocny(2 godz. lekcyjne) -zapoznanie z różnymi metodami ozdabiania pisanek. -malowanie woskiem, wyklejanie, oklejanie sznurkiem i różnymi materiałami,
-malowanie farbkami i flamastrami.
12 Motyl
(2 godz. lekcyjne) -projektowanie płaskiej formy z uwzględnieniem symetrii osiowej -malowanie farbami i odbijanie
13 Bohaterowie bajek
(2 godz. lekcyjne) -przedstawienie środkami plastycznymi znanych postaci -lepienie z plasteliny
14 Portret matki(1 godz. lekcyjna) -kształtowanie pojęcia malarstwa portretowego
-określenie kształtów poszczególnych części postaci ludzkiej -rysunek węglem lub ołówkiem.

15 Kurpiowska wycinanka
(2 godz. lekcyjne) -rytm jako powstawanie dokładnych elementów -wycinanka z kolorowego papieru
16 Wiatraki
( 3 godz. lekcyjne) -zapoznanie z budową i przeznaczeniem wiatraków
-zapoznanie z pojęciem skansen i jego rolą -rysowanie świecą,
- wykonanie wiatraków z surowców wtórnych

17 Bukiet kwiatów
(2 godz. lekcyjne) -tworzenie kompozycji przestrzennej -robienie kwiatów z bibuły i krepiny
18 Biedronka
(1 godz. lekcyjna) -poszukiwanie nowych możliwości wyrazowych materiałów i tworzyw -malowanie kamieni
19 Wodne szaleństwo

(2 godz. lekcyjne) -rozróżnienie tonacji barw chłodnych i wyrażanie nastrojów przy ich pomocy -malowanie solą,
-odbijanie wzorów
20 Zachód słońca
(1 godz. lekcyjna) -rozróżnienie tonacji barw ciepłych i wyrażanie nastrojów przy ich pomocy -pastele olejne
( praca w plenerze)
21 Wolne tematy zaproponowane przez dzieci -szukanie inspiracji w otoczeniu ( z klasy, z domu, z otaczającej przyrody) - wycinanie, rysowanie, wykorzystanie surowców wtórnych jako inspiracji do tworzenia itp.

22 Witraż wiosenny

(2 godz. lekcyjne) -tworzenie całości z części, projektowanie i wykonanie witrażu -rysowanie, wycinanie, naklejanieEWALUACJA

Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się;
 ankietą skierowaną do uczestników koła
 analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
 dyskusją z grupą w zajęciach podsumowujących: co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego.
 Rozmowa z rodzicami podsumowująca prace uczniów na zajęciach.


Wzór ankiety dla uczniów

Uczniu, proszę Cię o ocenę pracy kółka i o szczere odpowiedzi na postawione poniżej pytania.
Podkreśl lub zamaluj wybraną odpowiedz.

1. Czy lubisz uczestniczyć w zajęciach koła plastyczno - technicznego
TAK NIE

2. Czy chętnie wykonywałeś prace zadane przez nauczyciela podczas zajęć?
TAK NIE

3. Czy wykonywane prace przyczyniły się do zwiększenia Twoich umiejętności?
TAK NIE

4. Czy wykorzystujesz poznane techniki plastyczne i techniczne podczas tworzenia w domu?
TAK NIE
5. Czy chciałbyś coś zmienić w zajęciach koła plastyczno - technicznego
TAK NIE
Jeśli tak to napisz swoje co zmieniłbyś ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Czy jesteś zadowolony z zajęć plastyczno – technicznych na które uczęszczałeś?
TAK NIE


Dziękuję za wypełnienie ankiety.

BIBLIOGRAFIA
Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy Studio Full Scan, Kielce 2000.
Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
Neubacher – Fesser M. „100 zabawek i dekoracji z papieru”, Świat Książki, Warszawa 2003. Popek St. „Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych”, WSiP, Warszawa 1987.
Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnie”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
Watt F. „365 rzeczy do zrobienia. Pomysłowe prace plastyczne”, Papilon 2008.
Massa F. „Moja akademia plastyki”, Papilon 2008.
Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”, Impuls 2005.
D. Dziamska, Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła, Wydawnictwo „bis”, Warszawa 2003.
S. Lounsbury Foose, „Ozdoby z papieru na cztery pory roku", RM, Warszawa 2005.
S. Wetzel-Maesmanns, „Kwiaty z bibuły", KDC, Warszawa 2006.
U. Michalski- „Pomysłowe dekoracje na Boże Narodzenie, Świat Książki Warszawa 2003r.
A. Boguszewska, A.Weiner ,,160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III”. Impuls, Kraków 2000.

Strony www
www.scenariuszelekcji.edu.pl/scenariusze/dla-klas-i-iii/edukacja-techniczna
CZASOPISMA:
„Diana wyd. spec. Kreatywny recykling”
„Moje dekoracje”
„Mały artysta”
„Hobby”
„Hobby Ekstra”
„Window Color”
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.