Katalog

Agata Marczak, 2020-05-21
Klaudyn

Historia, Prezentacje

Reformacja- czas wielkich zmian.

- n +

Temat: Reformacja – czas wielkich zmian.
Reformacja – ruch religijny i społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa.
Przyczyny reformacji:
sprzedawanie odpustów
niski poziom wykształcenia księży
powiększenie dóbr kościelnych
liczne przywileje kościelne
uciążliwa dziesięcina
nepotyzm – popieranie przez duchownych własnej rodziny
symonia – sprzedaż stanowisk kościelnych
liturgia w języku łacińskim
angażowanie się kościoła w sprawy polityczne

1)Wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 roku.
2) Luteranizm: zasady wiary:
wiara podstawą zbawienia
źródłem wiary Biblia
uproszczenie obrzędów religijnych i wprowadzenie do nich języka ojczystego
pozostawienie dwóch sakramentów: chrzest i komunia pod dwiema postaciami
odrzucenie papieża i hierarchii kościelnej
odrzucenie kultu świętych, obrazów i relikwii
likwidacja celibatu

Skutki reformacji:
wojny religijne w Europie
rozbicie Kościoła
powstanie wielu odłamów religijnych: luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu
wprowadzenie języka ojczystego do liturgii
tłumaczenie Biblii na języki narodowe
rozwój szkolnictwa: jezuici, protestanci
sobór trydencki
kontrreformacja - reforma wewnętrzna Kościoła katolickiego, zahamowanie postępów reformacji, odzyskanie utraconych wpływów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.