Katalog

Marta Januszewska, 2020-05-21
Chojnice

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Kto jest naszym przyjacielem; zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii i socjoterapii

- n +

Cele:
-nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
-znalezienie wzorców osobowych do naśladowania.
Środki: tekst Małgorzaty Musierowicz pt., „Co mam”,materiały plastyczne
Przebieg zajęć:
1. Rundka „Czuję się dziś jak…” – dzieci wybierają z pudełka z różnymi przedmiotami ten, który jest najbliższy jego aktualnemu stanowi np. piłeczkę i mówi „czuję się jak ta piłeczka: okrągła, tocząca się, i czasem podskakująca z radości”.
2. „Dwa rzędy” – Dzieci ustawiają się w dwa rzędy, twarzami do siebie. Wyobrażają sobie, że spotykają znajomych, podchodzą do siebie, następnie witają się jak nauczyciel z przedszkolakiem, jak przyjaciel z przyjacielem, jak matka z dzieckiem (zamiana miejscami). Podsumowanie:, „Co sprawiło ci największą trudność?”.
3.Słuchanie tekstu M. Musierowicz pt., „Co mam”, oglądanie ilustracji z książki.
4.„Lubię w tobie” – Dzieci otrzymują karteczki ze swoim imieniem (losują je z kapelusza), Ich zadaniem jest powiedzieć osobie, której imię wylosowały jedno pozytywne zdanie. Prowadzący podpowiada początki zdań np. Lubię w tobie…, Podoba mi się w tobie…, Lubię, gdy ty…, Podoba mi się, gdy….
5.Plebiscyt życzliwości – „Lubię cię jak” – prowadzący rysuje kredą na dywanie dwa koła współśrodkowe: duże i małe. W środku małego koła staje jedna osoba. Pozostali ustawiają się na obwodzie koła dużego, twarzą w stronę osoby stojącej w środku. Na sygnał prowadzącego dzieci idą w kierunku środka koła, proponując drogę proporcjonalną do uczucia sympatii, jakim darzą daną osobę. Każdy uczestnik staje w środku, by można było ustalić wzajemne relacje
6.Cechy prawdziwego przyjaciela;rozmowa kierowana
7.Wykonanie portretu swojego przyjaciela.
8.Prezentacja prac
9. Zakończenie zajęć;iskierka przyjaźni


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.