Katalog

Joanna Okuń, 2020-05-22
Piaski

Zajęcia przedszkolne, Różne

Charakterystyka grupy wychowawczej.

- n +

Grupa 0 „a”, to dzieci bardzo energiczne i aktywne. Wszystkie czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie. Potrafią samodzielnie się ubrać, rozebrać. Samodzielnie przygotowują sobie miejsce i przybory do pracy i zabawy oraz sprzątają po sobie. Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali.
Nawyki kulturalne i higieniczne są przez dzieci w pełni opanowane. Podczas spożywania posiłków w większości zachowują się kulturalnie według ustalonych zasad, używają zwrotów grzecznościowych.
Dzieci wykazują się umiejętnością słuchania innych i mówienia tak, aby inni rozumieli. Większość dzieci poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym. Potrafią w skupieniu słuchać czytanych baśni, wierszy i opowiadań, a potem wypowiadać się na ich temat, jednak ich wypowiedzi nie zawsze są pełne (często wypowiadają się jednym słowem).
Dzieci, które mają trudności z prawidłową wymową poszczególnych głosek objęte są pomocą logopedyczną.
Uczniowie potrafią porozumiewać się z innymi, mówić o swoich zamierzeniach i potrzebach, a także starają się rozumieć innych. Wiedzą, że przynależność do grupy oznacza także przestrzeganie obowiązujących w niej umów społecznych. W większości potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Krzysztof K. i Grzegorz S. to chłopcy stale stwarzający problemy z właściwym zachowaniem, często nie przestrzegają przyjętych przez grupę reguł. Krzysztof często dokucza innym dzieciom. Psuje im budowle z klocków, siłą zabiera zabawki. Rzadko skupia swoją uwagę podczas organizowanych zajęć. Ponadto, podczas zajęć na dywanie ciągle wierci się, próbuje zmieniać miejsce. Grzegorz, to chłopiec, który często obraża się na dzieci. Wtedy skulony siada w kącie, chowa twarz w kolach. Nie chce rozmawiać nawet z nauczycielem. Nie potrafi rozwiązywać nawet najprostszych konfliktów. Chłopiec wypowiada się niechętnie często komunikuje się piskami, jękami, przypominającymi odgłosy wydawane przez zwierzęta. Chłopiec wypowiada się niechętnie. Mówi szybko, niewyraźnie. W wypowiedziach stosuje nieprawidłowe formy gramatyczne.

Na wyróżnienie zasługują: Patryk K. Aleksandra I. , Joanna Z. Uczniowie ci wypowiadają się poprawnie pod względem gramatycznym, pracują w skupieniu, często zgłaszają się do odpowiedzi, szybko zapamiętują nowe treści, posiadają duży zasób wiedzy i umiejętności.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.