Katalog

Joanna Okuń, 2020-05-22
Piaski

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

- n +

Realizacja ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
Cele szczegółowe projektu:
 zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,
 uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki twórczość plastyczną,
 przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 rozwijanie samodzielności kreatywności i innowacyjności u dzieci,
 promocja szkoły,
 rozwijanie współpracy miedzy nauczycielami.

Projekt opierał się na Postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury.
Projekt mógł być realizowany w wersji przedszkolnej lub/oraz ogólnopolskiej. Wersja szkolna polegała na wyborze przez nauczyciela modułów- podprojektów, które wykonywał z dziećmi w swojej placówce.
Realizowałam go zarówno w wersji ogólnopolskiej jak również w wersji szkolnej.
1. Wersja ogólnopolska projektu
obejmowała kilkaset przedszkoli w Polsce i miała na celu rozbudzanie w dzieciach zainteresowania książką i czytelnictwem oraz nawiązywanie współpracy między przedszkolnej. Przedszkola podzielone były na grupy. W każdej z nich było 7 innych przedszkoli z całej Polski, które wymieniały się misiami. Każda z placówek wysyła jednego misia w podróż po Polsce. Miś w każdym z przedszkoli spędzał kilka dni. Podczas pobytu w przedszkolu, czytane były mu bajki, a także wypełniany był dziennik podróży misia.
Dziennik stanowił zapis podróży misia po przedszkolach. W każdej placówce wzbogacany był zdjęciami dzieci lub odciskami ich paluszków oraz informacjami na temat tego, jakie książki zostały przeczytane misiowi.

2. Wersja przedszkolna projektu
Realizując projekt w wersji przedszkolnej, wzięliśmy udział w dwóch modułach:
• Mały Miś – czytające przedszkolaki.
• Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu.

Mały Miś – czytające przedszkolaki.
Wspólnie z dziećmi wybieraliśmy grupową maskotkę – misia, który odbywał podróż czytelniczą po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię Ślicznotka. Czytelniczą przygodę dzieci z misiem zaczęliśmy od głośnego czytania w naszej grupie przedszkolnej. Następnie maskotka zaczęła wędrować po domach dzieci. Pluszak został wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpisywali tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonywały pamiątkowy rysunek lub odrysowywały swoja rączkę. Kolejność wędrówki misia była losowa. Na zakończenie projektu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat udziału i podziękowanie.

Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
Wdrożony przeze mnie projekt realizowany był w lutym 2018 r. i rok później czyli w lutym 2019 r. Dotyczył on zapoznania dzieci z Internetem oraz do czego możemy go wykorzystać. Celem było uwrażliwienie dzieci na zagrożenia jakie mogą ich spotkać, gdy będą korzystać z Internetu. Zajęcia zrealizowane były przy pomocy scenariusza akcji „Mały Miś i DBI”. Rozpoczęliśmy je od rozmowy o komputerach i sposobach korzystania z nich. Dzieci wskazywały za pomocą których urządzeń możemy korzystać z Internetu. Następnie każde dziecko wykonało swój papierowy laptop i pięknie go ozdobiło. Problem pojawił się, gdy chcieliśmy nasze „laptopy” podłączyć do Internetu: skąd go wziąć? W rozwiązaniu tego problemu pomógł nam kłębek wełny, przy pomocy którego stworzyliśmy sieć łączącą wszystkie komputery. W ten sposób dzieci dowiedziały się co to jest Internet i w jaki sposób działa. Przedszkolaki najczęściej wykorzystują go do oglądania bajek i korzystania z różnego rodzaju gier, jednak sieć internetowa tylko zabawa. Dzieci mogły o tym przekonać się oglądając bajkę pt. „Tajemniczy przyjaciel” opowiadającą o owieczce, która zawarła wiadomość z nieznajomym przez Internet. Historia ta zakończyła się szczęśliwie, ale dzieci były bardzo poruszone. Podsumowując zdobytą wiedzę stworzyliśmy Kodeks Bezpiecznego Internetu, w który zawarliśmy najważniejsze zasady, które dzieci muszą przestrzegać, aby bez obaw korzystać z Internetu. Na kończenie zajęć każde dziecko zostało nagrodzone odznaką „Dzień Bezpiecznego Internetu- biorę udział”.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.