Katalog

Małgorzata Głos-Michalska, 2020-05-22
Puławy

Ekologia, Scenariusze

Ekotorby wokół nas.

- n +


Dla dzieci 6-7 lat(60 minut)


Cel główny: Rozumienie potrzeby szanowania środowiska naturalnego.


Cele szczegółowe – operacyjne (może być treść warsztatu) - kształcenie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego (promowanie używania toreb wielokrotnego użytku
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- pobudzanie wyobraźni twórczej
- wymienia przykłady działań ekologicznych

Metody Metody i formy pracy:
- zadaniowa
- zabawowa
- aktywizująca

Materiały i środki dydaktyczne: zagadki, brystol, flamastry, torby ekologiczne i foliowe, produkty do zabawy w sklep.

Przebieg.

Witam dzieci, które wiedzą co to jest ekologia i chcą w dniu dzisiejszym wykonać swoją ekotorbę. Dzieci machają do prowadzącego ręką i tworzą kółeczko śpiewając piosenkę: "Robimy kółeczko, ładne, okrąglutkie..."


Rozmowa w kręgu: Co szkodzi naszej planecie? Dzieci wypowiadają się swobodnie na temat zaobserwowanych prawidłowych i nieprawidłowych działań człowieka w najbliższym otoczeniu.

Zaproszenie dzieci do rozwiązywania zagadek o tematyce.Każda rozwiązana poprawnie zagadka odsłania jeden ukryty fragment obrazka. Po odgadnięciu wszystkich zagadek ukazuje się obrazek z torbą ekologiczną.


Zagadki:
"Ma gałęzie, pień, liście lub igły. Szumi, gdy wiatr wieje.”(drzewo)

"Wyrzucamy je do kosza.”(śmieci)

" Jest niezbędna do życia" (woda)

Dzieci odgadują rebus, którego hasłem jest "Ekologia"


Nauczyciel zadaje dzieciom pytania dotyczące torby ekologicznej:
1. Co to jest?
2. W jakich sytuacjach używamy takich toreb?
3. Z czego wykonane są torby ekologiczne?
4. Czy takie torby są przyjazne Ziemi?

Następnie „Idziemy na zakupy"- zabawa w sklep z wykorzystaniem toreb foliowych jednorazowych i toreb wielokrotnego użytku. Dzieci dzielą się na 4 grupy. Każda grupa robi zakupy do swojej torby. Kupuje przybory szkolne, owoce, warzywa, blok, nożyczki, cukier, mąkę.
Dzieci mają samodzielnie dojścia do wniosku: Dlaczego torby wielokrotnego użytku są lepsze od foliowych?

Każde dziecko otrzymuję torbę płócienną i samodzielnie ją ozdabia.

Podsumowanie
Stworzenie wystawki i omówienie wykonanych toreb ekologicznych.
Dzieci siedzą w kole i kolejno kończą zdanie: Dla środowiska mogę...

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.