Katalog

Agnieszka Jaworska, 2020-05-22
Zduńska Wola

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

„Poznajemy zawody- ciekawe miejsca, ciekawych ludzi”-Program autorski oparty na metodzie projektu

- n +

Zawód jest zbiorem zadań, zespołem czynności wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywany przez poszczególne osoby i wymagający odpowiednich kwalifikacji oraz atrybutów.
Dzieci w wyniku spotkań z przedstawicielami różnych zawodów będą miały okazje poznać zasady pracy, zakres czynności, wyposażenie, jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do poznawania.
Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców, dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych. Dlatego głównym założeniem tego programu będzie poszerzenie wiedzy dzieci na temat rożnych zawodów poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
Cele główne:
1.Przybliżenie dzieciom szczegółów związanych z profesjami funkcjonującymi w naszym społeczeństwie.
2. Budzenie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym poprzez przybliżenie zawodów i czynności z nimi związanymi.
3. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
4.Wychowanie do wartości; szacunek do pracy; konieczność zarobkowania, rzetelność i sumienność.
Cele szczegółowe:
- wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów
- poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem
- zaangażowanie rodziców i dzieci do przygotowania materiałów potrzebnych podczas spotkania z ekspertem
- rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego
- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupach
- przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych
- rozwijanie umiejętności układania pytań
- zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci
-inicjowanie zabaw tematycznych w zaaranżowanych kącikach związanych z poznanymi zawodami
Planowane osiągnięcia dzieci:
- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody
- wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów
- wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi
- wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód
- umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu
- zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem
- pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach, formułuje pytania na określony temat
- podejmuje próby dyskusji w zespole
Metody:
- podające:
• opis
• opowiadanie
• pogadanka
- eksponujące:
• pokaz połączony z przeżyciem
• ekspozycja
• inscenizacje
- praktyczne:
• ćwiczenia
• pokaz

Wymienione metody znajdują zastosowanie w takich formach pracy, jak:
• zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
• zajęcia indywidualne
• spacery i wycieczki
• samodzielne doświadczenia
• gry i zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, zabawy ruchowe

Warunki realizacji programu
Program będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w zależności od potrzeb, w formie jednodniowych lub tygodniowych ośrodków tematycznych na określony temat w grupie dzieci 4 – letnich.
W programie będą przeplatać się różne rodzaje aktywności dziecka:
- językowa
- literacka
- plastyczna
- społeczna
-muzyczno-ruchowa
-teatralna
-matematyczna
Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna
- w małych zespołach
Należy umożliwić dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym będą miały możliwość bezpośredniego obserwowania pracy ludzi i dostrzegania sieci wzajemnych zależności między różnymi zawodami pracy. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej dokonuje się nie tylko przez przyswajanie, ale także przez odkrywanie i przeżywanie. Wymagania te powinny spełniać realizowane wyjścia i wycieczki. To właśnie podczas zajęć terenowych dzieci mają okazję poznać określone miejsce i pogłębić sposób myślenia o temacie.

Przygotowanie zajęć terenowych:
1. Potwierdzenie daty i godziny spotkania z przedstawicielem danego zawodu dalej zwanym ekspertem
2. Przygotowanie aparatu fotograficznego
3. Przygotowanie pytań do eksperta
4. Przypomnienie zasad poruszania się w terenie oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
5. Zapewnienie dzieciom opieki przez osoby dorosłe
Jeśli spotkanie z ekspertem ma odbyć się w sali przedszkolnej to należy omówić z ekspertem:
- jakie ewentualne przedmioty, bezpieczne dla dzieci, ekspert może przynieść na prezentację
- ogólne informacje na temat tego, czego chciałyby się dowiedzieć (wraz z przykładowymi pytaniami, jakie mogą zadać)
- znaczenie przedmiotów autentycznych, a zwłaszcza bezpośredniego kontaktu dzieci z tymi przedmiotami
- znaczenie posługiwania się językiem zrozumiałym dla małych dzieci.

Praca metodą projektu będzie przebiegała w trzech etapach.
Etap 1 – rozpoczęcie programu – zainspirowanie dzieci tematyka.
Etap 2 – realizacja programu – realizacja zadań postawionych do wykonania według określonego planu.
Etap 3 – podsumowanie programu- wystawa prac plastycznych, prezentacja fotografii oraz zabawa inscenizacyjna dla innych grup przedszkolnych

ETAP 2 – REALIZACJA PROGRAMU
Temat zadania Miejsce Termin
Poznajemy zawody - POLICJANT ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie.

Kącik tematyczny „Policjant” Wrzesień
Poznajemy zawody - SPRZEDAWCA ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka do Sklepu spożywczego

Kącik tematyczny ”Sklep” Październik
Poznajemy zawody - LISTONOSZ
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA- POCZTA ZAJĘCIA TERENOWE I W SALI PRZEDSZKOLNEJ
-Spotkanie z listonoszem
-Wycieczka na Pocztę

Kącik tematyczny „Poczta” Październik
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA-DWORZEC PKP ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka na Dworzec
Kolejowy

Kącik tematyczny” Na dworcu” Listopad
Poznajemy zawody –FOTOGRAF ZAJĘCIA W SALI PRZEDSZKOLNEJ
-Spotkanie z fotografem

Kącik tematyczny” Fotograf” Listopad
Poznajemy zawody – KRAWCOWA ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka do pobliskiej Pracowni krawieckiej

Kącik tematyczny „W pracowni krawieckiej” Grudzień
Poznajemy zawody – KUCHARZ
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA-KUCHNIA
ZAJĘCIA TERENOWE
-Spotkanie z p.Kucharką z przedszkolnej Kuchni

Kącik tematyczny ”Kuchnia” Grudzień
Poznajemy zawody -KOMINIARZ ZAJĘCIA W SALI PRZEDSZKOLNEJ
-Spotkanie z kominiarzem

Kącik tematyczny „Kominiarz” Styczeń
Poznajemy zawody - TANCERZ ZAJĘCIA W SALI PRZEDSZKOLNEJ
-Rozmowa z tancerzami w ramach zajęć „Filharmonii”

Kącik tematyczny” Tancerze” Styczeń
Poznajemy zawody – FRYZJERKA
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA-
ZAKŁAD FRYZJERSKI ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka do pobliskiego Zakładu fryzjerskiego


Kącik tematyczny „Fryzjer” Luty
Poznajemy zawody – AKTOR ZAJĘCIA W SALI PRZEDSZKOLNEJ
-Udział w przedstawieniu teatralnym

-„Kącik tematyczny –Teatr” Luty
Poznajemy zawody-CUKIERNIK/PIEKARZ
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA-CUKIERNIA/PIEKARNIA
ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka do Cukierni

-Wycieczka do Piekarni

Kącik tematyczny” Cukiernia/Piekarnia” Marzec
Poznajemy zawody – WETERYNARZ
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA-PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT ZAJĘCIA TERENOWE
-Wycieczka do pobliskiej Przychodni dla zwierząt

Kącik tematyczny” Weterynarz” Kwiecień
Poznajemy zawody – LEKARZ/STOMATOLOG ZAJĘCIA TERENOWE
-Wizyta w Poradni Stomatologicznej

Kwiecień
Poznajemy zawody – BIBLIOTEKARKA
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA- BIBLIOTEKA ZAJĘCIA TERENOWE
Wycieczka do Biblioteki Miejskiej

Kącik tematyczny” Biblioteka” Maj
Poznajemy zawody-STRAŻAK
POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA-STRAŻNICA ZAJĘCIA TERENOWE
Wycieczka do Strażnicy

Kącik tematyczny” Straż” Maj

ETAP 3 – ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Podsumowanie wiedzy dzieci na temat pracy ludzi poznanych zawodów nastąpi w miesiącu czerwcu zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
1. Dzielenie się wiedzą z dziećmi innych grup w formie zabawy inscenizacyjnej.
2. Przygotowanie i zaprezentowanie fotografii z miejsc zwiedzanych.
3. Organizacja wystawy: zgromadzonych prac dzieci, rekwizytów w sali.
4. Dzielenie się doświadczeniami.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.