Katalog

Małgorzata Olczyk, 2020-05-22
Płońsk

Chemia, Scenariusze

Powtórzenie wiadomości z działu „Atomy i cząsteczki”

- n +

Konspekt lekcji chemii w klasie VII
Prowadząca: Małgorzata Olczyk
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Atomy i cząsteczki”.
Cele ogólne:
Utrwalenie założeń atomistyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii, a położenie pierwiastków w układzie okresowym.
Cele szczegółowe – uczeń:
- zna zjawisko dyfuzji i gdzie zachodzi,
- zna atomistyczno-cząsteczkową teorię budowy materii,
- rozumie pojęcie i buduje modele atomu, cząsteczki i związku chemicznego,
- wskazuje liczbę atomową i liczbę masową,
- określa ilość nukleonów i elektronów,
- rysuje model i uproszczony model atomu,
- oblicza masę cząsteczkową związków chemicznych,
- zna budowę układu okresowego,
- zapisuje konfigurację elektronową pierwiastka,
- wie, jak rośnie aktywność charakter metaliczny i niemetaliczny metali i niemetali
- zna izotopy, określa czym się różnią i jakie mają zastosowanie.
Metody:
- pogadanka,
- ćwiczenia,
Pomoce dydaktyczne:
Modele atomów, układ okresowy, zeszyt, karty pracy-załącznik 1
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca indywidualna
2
TOK LEKCJI:
1. Zadbanie o spokój i ciszę.
2. Sprawdzenie listy obecności. Nauczyciel podaje temat lekcji.
3. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. Nauczyciel zadaje pytania uczniom:
- Co to jest zjawisko dyfuzji?
- Jakie wnioski wyciągnęliśmy z doświadczeń związanych z dyfuzją?
- Jak brzmi atomistyczno-cząsteczkowa teoria budowy materii J. Daltona? Wymieńcie punkty tej teorii?

4. Nauczyciel poleca uczniom zbudować cząsteczkę z podanych modeli:
a) wodoru,
b) tlenu,
c) wody – zw. chemiczny
- Z czego składa się atom?
- Z czego zbudowane jest jądro?
- Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?

5. Rozważmy atom wapnia. Narysujmy model tego atomu i obok uproszczony model i zapiszmy ilość protonów, neutronów, elektronów.

6. Uczniowie obliczają masę cząsteczkową związków:
Cl2 , NH3, Mg(OH)2 i H2 SO4
- Z czego składa się układ okresowy?
- Jak ułożone są pierwiastki w układzie okresowym?
- Jak nazywamy grupy pierwiastków?
- O czym informują nas numer grupy i okresy?

Rozważmy atom fosforu. Wykonajmy uproszczony model atomu i zapiszmy konfigurację elektronową.

- Czy zawsze elektrony po kolei zapełniają swoje powłoki?
- Co możemy jeszcze powiedzieć o metalach i niemetalach w układzie okresowym?

7. Nauczyciel rozdaje karty pracy:
Zadanie1 (pusty układ okresowy i z zaznaczanymi literami T i U. Uczniowie dokonują charakterystyki pierwiastków tych wybranych pierwiastków i odnajdują ich nazwy.)
Zadanie 2 (wypełniają tabelę o krzemie, chlorze i fluorze - symbol, masa at, liczba nr grupy i okresu, itp.)
8. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej.
Powtórzyć izotopy, czym się różnią i jakie mają zastosowanie? Zeszyt ćwiczeń. Ćw. 40,41, 42/60
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.