Katalog

Magdalena Kałużny, 2020-05-22
Łącko

Język rosyjski, Projekty edukacyjne

PROJEKT EDUKACYJNY j.rosyjski w hotelarstwie

- n +


PROJEKT EDUKACYJNY
Na 2 jednostki lekcyjne.
Klasa 2h technik hotelarstwa (przedmiot – język rosyjski w hotelarstwie)
Temat: Projekt ulotki reklamowej hotelu w języku rosyjskim z ofertą i zdjęciami.
Głównym celem projektu jest sporządzenie oferty reklamowej, świąteczno-noworocznej w języku rosyjskim wybranego przez uczniów obiektu hotelowego znajdującego się w naszym regionie.
CELE PROJEKTU:
 poszerzenie leksyki dotyczącej usług w hotelu
 kształcenie umiejętności pracy w parach, grupach
 doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji
 poszerzanie zainteresowań badawczych i innowacyjnych
 wykorzystanie programu Swift Publisher 5.5.1 do tworzenia ulotki (ulotka w formie elektronicznej)
 tworzenie ulotek przy pomocy artykułów piśmienniczych (tradycyjna ulotka papierowa)
 zapoznanie się z ofertą hoteli w naszym regionie
 analiza ulotek hoteli sporządzonych w języku polskim
METODY PRACY: oglądowe,
CZAS TRWANIA PROJEKTU: 2 jednostki lekcyjne (11 grudnia oraz 18 grudnia 2019)
GŁÓWNE ZADANIA
ETAP I
LEKCJA 1
 zapoznacie uczniów z tematem
 uczniowie dzielą się na zespoły 4 osobowe
 przygotowanie niezbędnego słownictwa (określającego usługi w obiekcie hotelowym) słowniczek tematyczny nr.1 (słownictwo znane uczniom), uczniowie wyszukują leksykę w materiałach, notatkach sporządzonych na lekcjach w okresie wrzesień – grudzień 2019
 uczniowie otrzymują ulotki hoteli w j. polskim, odnajdują w nich nowe słownictwo dotychczas nie przetłumaczone na j. rosyjski, tłumaczą nowe leksemy na język rosyjski przy pomocy słowników
 sporządzenie słowniczków tematycznych nr 2, zawierających słownictwo, które odnaleźli sami uczniowie
 selekcjonowanie informacji
 sporządzenie planu pracy
 wybranie obiektu hotelowego, do którego zostanie sporządzona oferta świąteczna lub noworoczna
LEKCJA 2
 projekt ulotek
 nakręcenie filmiku
 sporządzenie zdjęć
ETAP 2
 omówienie prac
 wymiana doświadczeń
SPODZIEWANE EFEKTY:
 wzrost zainteresowania nauką j. rosyjskiego w branży turystyczno-hotelarskiej
 umiejętność współpracy w grupie, wzajemna pomoc w sytuacjach trudnych;
 nabycie umiejętności plastycznych i graficznych;- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
 pogłębienie zainteresowań uczniów;
 nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych informacji;
 dostrzeganie walorów miejsca, w którym uczniowie mieszkają.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.