Katalog

Justyna Izydorczyk, 2020-05-11
Katowice

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Scenariusz plenerowej imprezy sportowej "Dzień z Kubusiem Puchatkiem" (uczniowie dla przedszkolaków - innowacja w ramach wf)

- n +

Plenerowa impreza sportowa dla przedszkolaków
zorganizowana przez uczniów szkoły branżowej i technikum
(w ramach lekcji z wychowania fizycznego)
Opracowanie - mgr Justyna Izydorczyk
ZSH im. B. Prusa w Katowicach

Motyw przewodni: „DZIEŃ Z KUBUSIEM PUCHATKIEM”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Czas trwania: 2,5 godziny
Miejsce: boisko szkolne
Ilość uczestników: 75-80 przedszkolaków (3-6lat)
Uczestnicy podzieleni na zespoły: 12 zespołów (6/7 osób w każdym)
Ilość wolontariuszy potrzebnych do przeprowadzenia imprezy – ok. 30 tzn.:
13 osób (opiekunowie stacji); 12 osób (opiekunowie grup przedszkolnych); 2 osoby (obsługa sprzętu); 3 osoby (pomoc techniczna)
Ilość osób potrzebnych do przygotowania imprezy: uczniowie wszystkich klas (koordynatorzy w każdej klasie do kontaktu z nauczycielem wychowania fizycznego)

PRZYGOTOWANIE IMPREZY

Uczennice/uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (technikum, szkoła branżowa) w ramach zdobywania umiejętności zorganizowania imprezy rekreacyjno-sportowej, przygotowują plenerową imprezę sportową dla podopiecznych przedszkola znajdującego się w sąsiedztwie szkoły (około 75-80 dzieci z przedszkola w wieku 3-6 lat) z okazji Dnia Dziecka (pierwszy tydzień czerwca, po ustaleniu dnia uwarunkowanego przewidywanymi odpowiednimi warunkami atmosferycznymi) – w ramach lekcji, po czym wybrani uczniowie (wolontariusze) przeprowadzają przygotowane zajęcia pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego:
- klasy drugie i trzecie (wybrani liderzy klasowi technikum i szkoły branżowej) odpowiadają za przygotowanie scenariusza – wybierają motyw przewodni oraz zadania do wykonania przy poszczególnych stacjach (styczeń),
- każda klasa ma za zadanie (praca zespołowa) samodzielnie przygotować materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań na poszczególnych 13 przewidzianych do tego celu stacjach (2 lub 3 stacje w zależności od stopnia trudności: luty/marzec/kwiecień) – najczęściej maturzyści przygotowują materiały, które można wykonać wcześniej tzn. plakat informacyjny z zaproszeniem, odznaki dla dzieciaków, odznaki dla opiekunów stacji, karty startowe dla poszczególnych zespołów.
* wszystkie przygotowane przez uczniów materiały wykonane są samodzielnie, poza materiałami do wykonania nie są ponoszone żadne nakłady finansowe

PRZEBIEG IMPREZY

- rozpoczęcie (boisko szkolne):
a. przedszkolaki ustawiają się w dużym kole, w którym odbywa się rozgrzewka przeprowadzona przez wolontariuszy (uczennice/uczniów technikum i szkoły branżowej), przy piosence „Jadą, jadą misie”,
b. uczestnicy kolejno losują z koszyka proporczyk z bohaterem „Kubusia Puchatka” (przyklejają w widocznym miejscu np. klatka piersiowa, ramię), który staje się znakiem rozpoznawczym przynależności 6/7 osobowej do drużyny, po czym ustawiają się w rzędzie za wolontariuszem, który trzyma przed sobą jednego z 12 bohaterów „Kubusia Puchatka”, odpowiedniego dla wylosowanej postaci,
c. prowadzący (nauczyciel wychowania fizycznego lub inny wspomagający imprezę nauczyciel) tłumaczy zasady organizacji, a także zasady bezpiecznego zachowania podczas gier i zabaw,
d. wolontariusze (opiekunowie grup) otrzymują numer drużyny (poprzez komendę „kolejno odlicz”), dzięki czemu zostaje ustalone, od której stacji rozpoczyna się zabawa (stacje są ponumerowane od 1 do 13, przy czym stacja numer 13 jest wolna, ponieważ jest kontynuacją stacji 12),
- gry i zabawy (boisko szkolne, sala gimnastyczna):
e. wolontariusze udają się z grupą do przyporządkowanych stacji i rozpoczynają zabawę (przy każdej stacji wspomaga ich opiekun stacji, który tłumaczy przedszkolakom zadania do wykonania (czas pobytu przy stacji 6-7 minut),
f. wolontariusze posiadają mapę z ponumerowanymi stacjami (jak na rysunku), dzięki czemu wiedzą, jak poruszać się w trakcie gier i zabaw,
g. zmiana stacji odbywa się po upływie 6 minut, kiedy zostanie włączona piosenka „Pieski małe dwa”, uczestnicy słysząc muzykę zaprzestają wykonanie zadania przy stacji i ustawiają się za opiekunem grupy, a następnie przemieszczają się do następnej stacji,
- zakończenie (boisko szkolne):
h. po wykonaniu wszystkich zadań, uczestnicy jak i organizatorzy ustawiają się w kole, następuje uroczyste podsumowanie i zakończenie plenerowej imprezy sportowej, zorganizowanej przez uczniów technikum i szkoły branżowej dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka (przedszkolaki odśpiewują piosenkę, którą nauczyli się podczas rozgrzewki),
* po zakończeniu wolontariusze wykonują czynności organizacyjno-porządkowe

OPIS STACJI

1. „TYGRYSKI LUBIĄ BRYKAĆ” potrzebne przybory i materiały: hula hop (przygotowane tematycznie na potrzeby zabawy - tygrysek), piłka siatkowa, 3 stojaki;
informacje dodatkowe: hula hop (przygotowane tematycznie na potrzeby zabawy przez uczniów, tygrysek)
2. „KUBUSIOWE MEMORY” - zadaniem dzieci jest poprawne dopasowanie obrazka z odpowiednim skojarzeniem do odpowiedniego bohatera KP, po wylosowaniu jednego z 12-u obrazków przygotowanych przez uczniów ZSH
potrzebne przybory i materiały: wydrukowanie i zalaminowane postaci i skojarzeń (24 sztuki), stolik
3. „POKOLORUJ ULUBIONEGO BOHATERA KP” - dzieci mają za zadanie wybranie kolorowanki z ulubionym bohaterem KP i pokolorowanie go według własnej inwencji twórczej
potrzebne przybory i materiały: 80 sztuk kolorowanek (10 z każdym bohaterem i odznaką),
sznurek, klamerki, 1 stolik + 6 krzeseł
informacje dodatkowe: utworzenie wystawy prac przy stacji poprzez zawieszenie gotowych kolorowanek na sznurkach, następnie możliwe przeniesienie wystawy do przedszkola po zakończeniu imprezy
4. „MAŁE CO NIECO” - dzieci biorą udział w przygotowanej przez uczniów ZSH zabawie: animator prosi, aby dzieci ustawiły się w rzędzie – ma przed sobą karton, w którym znajdują się przywieszone na sznurkach papierowe pszczółki, na tylnej ścianie kartonu znajduje się mały słoiczek z miodem: zadaniem dzieci jest wyciągnięcie słoiczka, tak, aby nie poruszyła się żadna pszczółka, (w słoiczku znajdują się zadania dodatkowe w ramach losów)
potrzebne przybory i materiały: karton „małe co nieco”, słoiczek z przygotowanymi zadaniami (24), galaretki (uczestnik za poprawne wykonanie zadania otrzymuje galaretkę)
informacje dodatkowe: uczestnik za poprawne wykonanie zadania otrzymuje galaretkę
5. „QUIZ WIEDZY O BOHATERACH Kubusia Puchatka” - dzieci przy pomocy pytań pomocniczych próbują odgadnąć, o którym bohaterze „Kubusia Puchatka” jest mowa, przebieg zadania: 1. odczytanie pytań 2. podpowiedź (1,2) 3. odsłonięcie bohatera, o którym była mowa w quizie
potrzebne przybory i materiały: plansze z pytaniami i podpowiedziami (dodatkowo graficznie przedstawiona podpowiedź)
6. „POKONUJEMY TOR PRZESZKÓD W STUMILOWYM LESIE” - dzieci wykonują przedstawiony przez opiekuna stacji tor przeszkód, po czym ustawiają się na końcu rzędu; zadanie dodatkowe: przeprowadzić KP przez przeszkody w stumilowym lesie i doprowadzenie KP do Kłapouchego
potrzebne przybory i materiały: 3 stojaki (drzewa w stumilowym lesie), ringo, piłka + 2 maskotki (KP i Kłapouchy), drewniany tor na placu zabaw
7. „KUBUSIOWA CZYTANKA DOPOWIA-DANKA” - dzieci wysłuchują części książeczki „Kubuś Puchatek”, czytanej przez opiekuna stacji i starają się kolejno dopowiedzieć dalszą część historii wg własnej inwencji
potrzebne przybory i materiały: książeczka „Kubuś Puchatek”, kocyk, sztaluga z notatnikiem, mazak
informacje dodatkowe: stworzoną przez przedszkolaki historię organizatorzy mogą odczytać odwiedzając w późniejszym terminie przedszkole (w ramach edukacji czytelniczej)
8. „SNY PROSIACZKA” - dzieci odbywają pogadankę z animatorem na temat postaci z KP, która jest najbardziej bojaźliwa, po wspólnym ustaleniu, że to Prosiaczek otrzymują do wykonania zadanie: biedny Prosiaczek boi się zasnąć, bo myśli, że przyśnią mu się jakieś koszmary: zadaniem dzieci jest namalowanie Prosiaczkowi pięknych snów, które mogą mu się przyśnić, do tego celu animator rozdaje dzieciom kartki-chmurki, w których dzieci będą rysowały piękne sny dla Prosiaczka
potrzebne przybory i materiały: chmurki do namalowania snów, przybory do rysowania, stolik + 6 krzeseł,
sznurek, klamerki
informacje dodatkowe: utworzenie wystawy prac przy stacji poprzez zawieszenie chmurek ze snami na sznurkach, następnie możliwe przeniesienie wystawy do przedszkola po zakończeniu imprezy
9. „KTO TO MÓWI” - Sala gimnastyczna – animator mówi dzieciom, że za chwilę usłyszą głosy lub wypowiedzi różnych postaci z bajek, ich zadaniem jest jak najszybsze odnalezienie miejsca odpowiadającego usłyszanemu odgłosowi (hula hop w wyznaczonym kolorze z obrazkiem odpowiadającym bohaterowi)
potrzebne przybory i materiały: ścieżka dźwiękowa z YouTube dotycząca wybranych odgłosów bohaterów KP, kolorowe hula hop, postacie umieszczone w poszczególnych kołach hula hop,
10. „GRY I ZABAWY Z CHUSTĄ”
A) KUBUŚ I BALONIK - animator opowiada dzieciom, że ul, z którego KP zdobywał miodek, był umieszczony wysoko na drzewie, zatem miś dostawał się tam podlatując na baloniku. Dzieci trzymając obrzeża chusty animacyjnej na określony sygnał (dźwięki piosenki) podbijają balon i starają się utrzymać go jak najdłużej w powietrzu –, tak aby KP nie spadł na ziemię, tylko unosił się przez cały czas trwania piosenki
potrzebne przybory i materiały: chusta animacyjna typu „klanza”, balonik z przyczepionym na sznurku obrazkiem Kubusia Puchatka, muzyka: „Kilku kumpli weź”
B) SPACER PO STUMILOWYM LESIE - dzieci wstają i trzymają chustę. Puszczona jest muzyka, w której słychać odgłosy lasu, strumienia, ptaszków itp. – dzieci maszerują z chustą w kółko. Animator w trakcie zabawy podaje nazwy bohaterów KP, wymówienie nazwy bohatera KP to konkretne zadanie dla dzieci: KUBUŚ – dzieci ustawiają się na baczność, TYGRYSEK – dzieci dowolnie podskakują, PROSIACZEK – dzieci zmieniają kierunek marszu, Jednak w momencie, kiedy słychać PSZCZOŁY, dzieci chowają się pod chustą, do momentu, aż pszczoły odlecą i z powrotem będzie można spokojnie spacerować
potrzebne przybory i materiały: chusta animacyjna typu „klanza”, muzyka z filmu KP
informacje dodatkowe: zabawy a lub b wykonywane w zależności od preferencji dzieci
11. „UKŁADANKA Z NAKRĘTEK” - dzieci wypełniają zakrętkami obrazek narysowany na asfalcie – napis z bohaterami KUBUSIA PUCHATKA jako symbol
potrzebne przybory i materiały: nakrętki w różnych kolorach, kreda, napisy na boisku szkolnym do wypełnienia nakrętkami dotyczące KP
12. „WYKONAJ MISIA PRZY UŻYCIU TECHNIKI ORIGAMI” - dzieci próbują samodzielnie (wg wzoru przedstawionego przez obsługującego stację) stworzyć ulubionego bohatera KP przy użyciu techniki orgiami (możliwa pomoc opiekuna bądź otrzymanie gotowego MISIA w przypadku jakichkolwiek trudności z wykonaniem zadania)
potrzebne przybory i materiały: 2 kartki: białe, włóczka do zawieszenia, klej, dziurkacz, sznurek, stolik + 6 krzeseł
informacje dodatkowe: wykonanie gotowych misiów techniką origami (wzory o różnym stopniu trudności dostępne w Internecie), które będą przekazane dzieciom w przypadku trudności z samodzielnym wykonaniem, po sklejeniu MISIA (projekt dwuczęściowy), opiekun stacji wykonuje przy pomocy dziurkacza miejsce umożliwiające zawieszenie ulubionego bohatera (przy użyciu włóczki)
13. „OZDABIAMY BOHATERA KUBUSIA PUCHATKA WEDŁUG WŁASNEJ INWENCJI TWÓRCZEJ” - dzieci ozdabiają wykonane na poprzedniej stacji MISIE według własnej inwencji, wykorzystują dowolne materiały dostępne na stacji
potrzebne przybory i materiały: materiały do zdobienia (papier kolorowy, brokat, odznaki, łatki i inne), stolik + 6 krzeseł

Do przygotowania dodatkowo:
I. Plakat informacyjny z zaproszeniem; II. Odznaki dla dzieciaków; III. Odznaki dla opiekunów stacji; IV. Karty startowe + materiały do przyklejania; V. Dekoracja: napisy na drabinki, postacie KP na drabinki, balony; VI. Obsługa sprzętu: (muzyka)

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.