Katalog

Justyna Izydorczyk, 2020-05-11
Katowice

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Scenariusz plenerowej imprezy sportowej "Dzień z Psim Patrolem" (uczniowie dla przedszkolaków - innowacja w ramach wf)

- n +

Plenerowa impreza sportowa dla przedszkolaków
zorganizowana przez uczniów szkoły branżowej i technikum
(w ramach lekcji z wychowania fizycznego)
Opracowanie - mgr Justyna Izydorczyk
ZSH im. B. Prusa w Katowicach
Motyw przewodni: „DZIEŃ Z PSIM PATROLEM”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Czas trwania: 2,5 godziny
Miejsce: boisko szkolne
Ilość uczestników: 75-80 przedszkolaków (3-6lat)
Uczestnicy podzieleni na zespoły: 12 zespołów (6/7 osób w każdym)
Ilość wolontariuszy potrzebnych do przeprowadzenia imprezy – ok. 30 tzn.:
13 osób (opiekunowie stacji); 12 osób (opiekunowie grup przedszkolnych); 2 osoby (obsługa sprzętu); 3 osoby (pomoc techniczna)
Ilość osób potrzebnych do przygotowania imprezy: uczniowie wszystkich klas (koordynatorzy w każdej klasie do kontaktu z nauczycielem wychowania fizycznego)

PRZYGOTOWANIE IMPREZY

Uczennice/uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (technikum, szkoła branżowa) w ramach zdobywania umiejętności zorganizowania imprezy rekreacyjno-sportowej, przygotowują plenerową imprezę sportową dla podopiecznych przedszkola znajdującego się w sąsiedztwie szkoły (około 75-80 dzieci z przedszkola w wieku 3-6 lat) z okazji Dnia Dziecka (pierwszy tydzień czerwca, po ustaleniu dnia uwarunkowanego przewidywanymi odpowiednimi warunkami atmosferycznymi) – w ramach lekcji, po czym wybrani uczniowie (wolontariusze) przeprowadzają przygotowane zajęcia pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego:
- klasy drugie i trzecie (wybrani liderzy klasowi technikum i szkoły branżowej) odpowiadają za przygotowanie scenariusza – wybierają motyw przewodni oraz zadania do wykonania przy poszczególnych stacjach (styczeń),
- każda klasa ma za zadanie (praca zespołowa) samodzielnie przygotować materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań na poszczególnych 13 przewidzianych do tego celu stacjach (2 lub 3 stacje w zależności od stopnia trudności: luty/marzec/kwiecień) – najczęściej maturzyści przygotowują materiały, które można wykonać wcześniej tzn. plakat informacyjny z zaproszeniem, odznaki dla dzieciaków, odznaki dla opiekunów stacji, karty startowe dla poszczególnych zespołów.
* wszystkie przygotowane przez uczniów materiały wykonane są samodzielnie, poza materiałami do wykonania nie są ponoszone żadne nakłady finansowe

PRZEBIEG IMPREZY

- rozpoczęcie (boisko szkolne):
a. przedszkolaki ustawiają się w dużym kole, w którym odbywa się rozgrzewka przeprowadzona przez wolontariuszy (uczennice/uczniów technikum i szkoły branżowej), przy piosence z motywem przewodnim Psiego patrolu „Patrol nasz”, oraz piosenki „Pieski małe dwa”,
b. uczestnicy kolejno losują z koszyka proporczyk z bohaterem „Psiego patrolu” (przyklejają w widocznym miejscu np. klatka piersiowa, ramię), który staje się znakiem rozpoznawczym przynależności 6/7 osobowej do drużyny, po czym ustawiają się w rzędzie za wolontariuszem, który trzyma przed sobą jednego z 12 bohaterów „Psiego patrolu”, odpowiedniego dla wylosowanej postaci,
c. prowadzący (nauczyciel wychowania fizycznego lub inny wspomagający imprezę nauczyciel) tłumaczy zasady organizacji, a także zasady bezpiecznego zachowania podczas gier i zabaw,
d. wolontariusze (opiekunowie grup) otrzymują numer drużyny (poprzez komendę „kolejno odlicz”), dzięki czemu zostaje ustalone, od której stacji rozpoczyna się zabawa (stacje są ponumerowane od 1 do 13, przy czym stacja numer 13 jest wolna, ponieważ jest kontynuacją stacji 12),
- gry i zabawy (boisko szkolne, sala gimnastyczna):
e. wolontariusze udają się z grupą do przyporządkowanych stacji i rozpoczynają zabawę (przy każdej stacji wspomaga ich opiekun stacji, który tłumaczy przedszkolakom zadania do wykonania (czas pobytu przy stacji 6-7 minut),
f. wolontariusze posiadają mapę z ponumerowanymi stacjami (jak na rysunku), dzięki czemu wiedzą, jak poruszać się w trakcie gier i zabaw,
g. zmiana stacji odbywa się po upływie 6 minut, kiedy zostanie włączona piosenka „Patrol nasz”, uczestnicy słysząc muzykę zaprzestają wykonanie zadania przy stacji i ustawiają się za opiekunem grupy, a następnie przemieszczają się do następnej stacji,
- zakończenie (boisko szkolne):
h. po wykonaniu wszystkich zadań, uczestnicy jak i organizatorzy ustawiają się w kole, następuje uroczyste podsumowanie i zakończenie plenerowej imprezy sportowej, zorganizowanej przez uczniów technikum i szkoły branżowej dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka (przedszkolaki odśpiewują piosenkę, którą nauczyli się podczas zabaw – stacja nr 9, a także mogą zatańczyć układ taneczny, którego nauczyli się na stacji nr 8).
* po zakończeniu wolontariusze wykonują czynności organizacyjno-porządkowe

OPIS STACJI

1. „KONKURS RZUTÓW DO CELU” - dzieci po pokonaniu slalomu wykonują rzuty piłką z wyznaczonego miejsca do przyozdobionego hula –hop (podwieszonego na obręczy kosza)
potrzebne przybory i materiały: hula-hop (przygotowane tematycznie na potrzeby zabawy - postać pieska Marshala), piłka siatkowa, 3 stojaki
informacje dodatkowe: wyłaniamy króla strzelców (decyduje ilość celnych strzałów)
2. „Patrolowe PUZZLE” - zadaniem dzieci jest poprawne ułożenie 4-o częściowych puzzli z bohaterami „Psiego Patrolu”, po wylosowaniu jednego z 8-u zestawów puzzli przygotowanych przez uczniów ZSH
potrzebne przybory i materiały: puzzle (na kartonie przyklejone obrazki z tematyki „Psiego patrolu”, porozcinane wg inwencji uczniów), numerki do rozlosowania z przyporządkowaną listą zestawów puzzli, stolik
informacje dodatkowe: po ułożeniu puzzli, jeśli zostanie czas, przekazujemy zestawy przedszkolakowi siedzącemu obok zgodnie ze wskazówkami zegara
3. „POKOLORUJ ULUBIONEGO BOHATERA PP” - dzieci mają za zadanie wybranie kolorowanki z ulubionym bohaterem PP i pokolorowanie go według własnej inwencji twórczej
potrzebne przybory i materiały: 80 sztuk kolorowanek (10 z każdym bohaterem i odznaką), sznurek, klamerki, 1 stolik + 6 krzeseł
informacje dodatkowe: utworzenie wystawy prac przy stacji poprzez zawieszenie gotowych kolorowanek na sznurkach, następnie możliwe przeniesienie wystawy do przedszkola po zakończeniu imprezy
4. „FOTOBUDKA” - dzieci przebierają się w stroje: MARSHALA – chłopcy i SKY – dziewczynki, kolejno mają możliwość pozowania do zdjęcia. Zdjęcia mogą być wykonane przez opiekuna przedszkola i przekazane rodzicom zakończeniu imprezy
potrzebne przybory i materiały: stroje Marsala i Sky do przebrania, osoba do przebierania dzieciaków
informacje dodatkowe: przedszkolaki otrzymają w późniejszym terminie galerię zdjęć z imprezy (oczywiście zgodnie z RODO)
5. „QUIZ WIEDZY O BOHATERACH Psiego Patrolu” - dzieci przy pomocy pytań pomocniczych próbują odgadnąć, o którym bohaterze „Psiego Patrolu” jest mowa, przebieg zadania: 1. odczytanie pytań 2. podpowiedź (1,2) 3. odsłonięcie bohatera, o którym była mowa w quizie
potrzebne przybory i materiały: plansze z pytaniami i podpowiedziami (dodatkowo graficznie przedstawiona podpowiedź)
6. „POKONUJEMY TOR PRZESZKÓD” - dzieci wykonują przedstawiony przez opiekuna stacji tor przeszkód, po czym ustawiają się na końcu rzędu; zadanie dodatkowe: przeprowadzić bohatera PP – Rockiego przez przeszkody i doprowadzenie go w bezpieczne miejsce (nauka segregacji śmieci – ponieważ Rocki jest pieskiem porządkowym)
potrzebne przybory i materiały: rakietka do tenisa stołowego, piłeczka ping-ponowa, szarfa, woreczek – tor przeszkód przygotowany, w zależności od sprawności grupy a także miejsca, które mamy do dyspozycji, informacje dodatkowe: kolory woreczków – dotyczą segregacji śmieci – po wykonaniu zadania należy umieścić je we właściwym miejscu
7. „PSI-PATROLOWA CZYTANKA DOPOWIA-DANKA” - dzieci wysłuchują części książeczki „Psi Patol”, czytanej przez opiekuna stacji i starają się kolejno dopowiedzieć dalszą część historii wg własnej inwencji
potrzebne przybory i materiały: książeczka „Psi Patrol”, kocyk, sztaluga z notatnikiem, mazak
informacje dodatkowe: stworzoną przez przedszkolaki historię organizatorzy mogą odczytać odwiedzając w późniejszym terminie przedszkole (w ramach edukacji czytelniczej)
8. „TAŃCZYMY CHOCOLATE CHOCO, CHOCO” - dzieci zapoznają się z prostym układem tanecznym do piosenki „Chocolate choco, choco” przygotowanym przez opiekuna stacji (uczennica uzdolniona tanecznie)
potrzebne przybory i materiały: magnetofon (piosenka: „Chocolate choco, choco”) i przedłużacz lub telefon, przygotowany układ taneczny
informacje dodatkowe: układ taneczny może być odtańczony przez wszystkich uczestników na zakończenie imprezy
9. „ŚPIEWAMY Z PSIM PATROLEM” - sala gimnastyczna: dzieci zapoznają się z teksem piosenki z bajki „Psi Patrol” wyświetlonym na ekranie, a następnie próbują wspólnie ją zaśpiewać z opiekunem stacji.
potrzebne przybory i materiały: rzutnik, ekran, pendrive z nagranym teledyskiem (mp3), ścieżka dźwiękowa z YouTube dotycząca wybranej piosenki „Patrol nasz”.
informacje dodatkowe: poznana piosenka może być zaśpiewana przez wszystkich uczestników na zakończenie imprezy
10. „KONKURS Z BALONAMI” - sala gimnastyczna: dzieci na określony sygnał podbijają balon i starają się utrzymać go jak najdłużej w powietrzu – wygrywa osoba, której balon najdłuższy czas utrzymał się w górze bez opadnięcia na podłoże.
potrzebne przybory i materiały: balony (6 sztuk), stoper
11. „UKŁADANKA Z NAKRĘTEK” - dzieci wypełniają zakrętkami obrazek narysowany na asfalcie – napis „PSI PATROL” jako symbol zabawy
potrzebne przybory i materiały: nakrętki w różnych kolorach, kreda, napisy na boisku szkolnym do wypełnienia nakrętkami dotyczące PP
potrzebne przybory i materiały: nakrętki zbierane z myślą o tym zadaniu cały rok szkolny, a następnie przekazane w wybranym celu charytatywnym
12. „WYKONAJ PIESKA PRZY UŻYCIU TECHNIKI ORIGAMI” - dzieci próbują samodzielnie (wg wzoru przedstawionego przez obsługującego stację) stworzyć ulubionego bohatera PP przy użyciu techniki orgiami (możliwa pomoc opiekuna bądź otrzymanie gotowego pieska w przypadku jakichkolwiek trudności z wykonaniem zadania)
potrzebne przybory i materiały: 2 kartki: białe, włóczka do zawieszenia, klej, dziurkacz, sznurek, stolik + 6 krzeseł
informacje dodatkowe: wykonanie gotowych piesków techniką origami (wzory o różnym stopniu trudności dostępne w Internecie), które będą przekazane dzieciom w przypadku trudności z samodzielnym wykonaniem, po sklejeniu pieska (projekt dwuczęściowy), opiekun stacji wykonuje przy pomocy dziurkacza miejsce umożliwiające zawieszenie ulubionego bohatera (przy użyciu włóczki)
13. „OZDABIAMY BOHATERA PSIEGO PATROLU WEDŁUG WŁASNEJ INWENCJI TWÓRCZEJ” - dzieci ozdabiają wykonane na poprzedniej stacji PIESKI według własnej inwencji, wykorzystują dowolne materiały dostępne na stacji
potrzebne przybory i materiały: materiały do zdobienia (papier kolorowy, brokat, odznaki, łatki i inne), stolik + 6 krzeseł

Do przygotowania dodatkowo:
I. Plakat informacyjny z zaproszeniem; II. Odznaki dla dzieciaków; III. Odznaki dla opiekunów stacji; IV. Karty startowe + materiały do przyklejania; V. Dekoracja: napisy na drabinki, postacie KP na drabinki, balony; VI. Obsługa sprzętu: (muzyka)Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.