Katalog

Zdzisława Zdyb, 2020-05-22
Bieruń Stary

Pedagogika, Rady

Uczeń z ASD– jak przetrwać w czasie nauczania zdalnego – kilka porad dla nauczycieli i rodziców.

- n +

Uczeń z ASD– jak przetrwać w czasie nauczania zdalnego – kilka porad dla nauczycieli i rodziców.
1. Kiedy tylko jest to możliwe, porozumiewaj się za pomocą dosłownego języka. Osoby autystyczne często dosłownie interpretują język.
2. Zawczasu przygotuj osobę dotkniętą autyzmem na zmiany w codziennym rozkładzie zajęć.
3. Koncentruj się na zmianie takich zachowań, które są nie do przyjęcia – nie martw się tymi, które są po prostu dziwaczne.
4. Gdy tylko to możliwe unikaj podnoszenia głosu w trakcie rozmowy z osobą autystyczną.
5. Nie oczekuj od osoby autystycznej, że będzie odwzajemniała emocje.
6. Postaraj się zachować cierpliwość, gdy osoba autystyczna wpada w histerię.
7. Porozumiewając się z osobą autystyczną, posługuj się kombinacją sygnałów wizualnych i słownych.
8. Nie zakładaj, że Cię zwyczajnie ignorują, jeśli nie reagują gdy do nich mówisz.
9. Zachowaj poczucie humoru.
Pracując z dzieckiem/nastolatkiem ze spektrum zaburzeń autystycznych należy zapewnić :
 stałość i przewidywalność
 sporządzenie planów dnia;
 uprzedzanie o zmianach ;
 komfort sensoryczny
 odpowiednie miejsce do pracy np. z daleka od okna, tak by jak najłatwiej było mu skupić uwagę ;
 wizualny kanał przekazu informacji
 przygotowywanie zdjęć, diagramów, wykresów, tabel, doświadczeń, które by jak najpełniej ilustrowały i porządkowały informacje zawarte w tekście;
 kontrolowany sposób mówienia
 zadawanie pytań „zamkniętych” i z podanymi możliwościami do wyboru, np. zamiast: „Co chcesz teraz robić?” to: „Chcesz teraz czytać, czy pisać?”;
 uważanie na głośność mówienia, zwłaszcza przy nadwrażliwości słuchowej;
 wspieranie w samodzielnej pracy
 przedstawienie zadania w sposób jak najbardziej jasny dla ucznia, podzielenie go na mniejsze etapy;
 wzmacnianie motywacji w procesie uczenia się i poczucia własnej wartości
 wykorzystywanie zainteresowań ucznia i ulubionych form pracy w uczeniu go nowych umiejętności (np. fascynacji układem słonecznym do uczenia pojęć „mniejszy” – „większy”);
 opracowanie systemu nagród zwłaszcza przy zadaniach trudniejszych ;
 pozwolenie uczniowi na stosowanie własnych metod do rozwiązywania zadań (poproszenie go o ich pokazanie lub wytłumaczenie);
Pamiętaj!
Osoba autystyczna zachowa się w pożądany przez nas sposób jeżeli będzie:
• WIEDZIAŁA jakiego zachowania od niej oczekujemy;
• CHCIAŁA się tak zachować;
• DYSPONOWAŁA odpowiednimi umiejętnościami, aby zachować się w określony sposób

BĄDŹ CIERPLIWY – BĄDŹ TOLERANCYJNY – BĄDŹ WYROZUMIAŁY – POCZUCIE HUMORU JEST KLUCZOWE


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.