Katalog

Konrad Dawid, 2020-05-22
Czestochowa

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Nauka półgórnych podań i chwytów

- n +

Nauka półgórnych podań i chwytów w piłce ręcznej.

1. Cele lekcji:

a) Motoryczność:

Uczeń kształtuje następujące sprawności:
• szybkość,
• siłę,
• wytrzymałość,
• skoczność.

b) Umiejętności:

Uczeń potrafi:
• wykonać poprawnie półgórne podanie jednorącz,
• chwytać piłkę oburącz,
• prowadzić piłkę w dwójkach i trójkach.

c) Wiadomości:

Uczeń:
• zna podstawowe przepisy gry w piłkę ręczną.

d) Działania wychowawcze:

Uczeń:
• efektywnie współpracuje z partnerem i zespołem,
• stosuje się do obowiązujących zasad zabaw i gier.

2. Metody i formy pracy:

• metoda zabawowa,
• metoda zadaniowa ścisła,
• metoda problemowa,
• formy podziału uczniów – pary, grupy, drużyny,
• formy prowadzenia zajęć – frontalna, w grupach,
• metody zdobywania i przekazywania wiadomości: pokaz i objaśnienie.

3. Środki dydaktyczne:
piłki ręczne, szarfy

4. Przebieg lekcji:


Tok lekcji:

Zadania:
Uwagi organizacyjno-metodyczne:
a) Faza przygotowawcza:
Czynności organizacyjno-porządkowe.Zabawa ożywiająca uczniów.


Ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową.
• Zbiórka, powitanie, sprawdzenie przygotowania do zajęć.
• Nauczyciel podaje temat oraz zadania lekcji.
• Nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego udziału w lekcji.

• „Berek w parach” – uczniowie gonią jeden drugiego w parach.


• Rozgrzewka przygotowana i prowadzona przez jednego z uczniów (z pomocą nauczyciela), opracowana w oparciu o zestaw ćwiczeń rozciągająco-siłowych z piłkami ręcznymi.
Uczniowie stoją w dwuszeregu.
Uczniowie dobierają się w pary i stają w rozsypce.

Uczniowie stoją w rozsypce – najpierw pojedynczo, a następnie w parach.
b) Faza realizacyjna:
Pokaz i objaśnienie czynności określonej w temacie lekcji.
Ćwiczenia techniki podawania oraz chwytania piłki.Gra uproszczona

• Nauczyciel demonstruje i objaśnia prawidłowe wykonanie półgórnego podania jednorącz oraz chwytu piłki.
• Uczniowie ćwiczą w parach podania półgórne jednorącz oraz chwyty piłki – w miejscu.
• Uczniowie ćwiczą w parach podania półgórne jednorącz oraz chwyty piłki – w marszu.
• Uczniowie ćwiczą w parach podania półgórne jednorącz oraz chwyty piłki – w biegu.


• Uczniowie wykonują podanie półgórne jednorącz do partnera stojącego naprzeciwko i biegną za piłką; współćwiczący chwyta piłkę i wykonuje analogiczne ćwiczenie w drugą stronę.

• Uczniowie biegną wzdłuż sali trójkami, wykonują podanie półgórne jednorącz do partnera, następnie zmieniają miejsce za piłką.


• Uczniowie wykonują półgórne podania jednorącz oraz chwyty piłki – podanie po prostej i zmiana miejsca po przekątnej.
• Uczniowie wykonują półgórne podania jednorącz oraz chwyty piłki – podanie po przekątnej i zmiana miejsca po prostej.


• Gra na małym boisku (bez kozłowania).
Uczniowie ustawiają się w parach naprzeciwko siebie wzdłuż sali.Parami wzdłuż sali


Trójki, dwóch uczniów po jednej stronie, trzeci naprzeciwko.

Trójki, dwóch uczniów na liniach bocznych boiska, trzeci pośrodku.Uczniowie są podzieleni na dwie grupy. Każda grupa ustawia się tak, aby utworzyć wierzchołki kwadratu.

Podział uczniów na trzy drużyny.

c) Faza podsumowująca:
Uspokojenie organizmu i ćwiczenia korekcyjne.

Czynności organizacyjno wychowawcze
• Uczniowie maszerują z piłką trzymaną oburącz z tyłu na pośladkach.
• Uczniowie wspinają się na palce, unoszą ramiona z piłką w górę, jednocześnie głęboko wdychają powietrze; następnie wykonują skłon, połączony z opuszczeniem ramion z piłką w dół, i wydychają powietrze.

• Nauczyciel omawia lekcję, oraz wyróżnia najlepszych ćwiczących.
• Pożegnanie z uczniami.
Uczniowie stoją w rozsypce na sali.Uczniowie stoją w dwuszeregu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.