Katalog

Konrad Dawid, 2020-05-22
Czestochowa

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

doskonalenie rzutu do kosza pilki z miejsca

- n +

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z koszykówki

Temat: Doskonalenie rzutu do kosza piłki z miejsca

Cele lekcji :
Umiejętności: Uczeń potrafi poprawnie ułożyć ręce, nogi oraz ciało przy rzucie piłki do kosza
Sprawność motoryczna: Uczeń kształtuje koordynację ruchowa oraz siłę mięśni nóg i ramion
Wiadomości: Uczeń wie jak poprawnie wykonać rzut do kosza z miejsca zna zasady obowiązujące przy wykonywaniu rzutu
Postawy i motywacje: Uczeń angażuje się w dokładne wykonywanie ćwiczeń i wszystkich elementów technicznych

Środki dydaktyczne: piłki koszykowe, pachołki, szarfy
Liczba uczniów: 20
Klasa: V
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Tok lekcji

Treść

Realizacja celów
Uwagi organizacyjno-metodyczne
Część wstępna
(10’-15’)

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć


2. Poinformowanie
uczniów o celach
lekcji, wzbudzenie
motywacji do
ćwiczeń

3. Rozgrzewka
a) bieżna


b) kształtująca

c) specjalistyczna

1. Uczniowie ustawienia w dwuszeregu .
2. Sprawdzenie Obecności i gotowości do zajęć

3. Podanie Tematu zajęć

4. Zwrócenie uwagi na rolę nauczanego elementu w grze


„Berek ranny” nauczyciel wyznacza jedną osobę będącą berkiem osoba ta goni pozostałych gdy dotknie innego ćwiczącego ten staje się berkiem , musi również trzymać się za miejsce dotknięte (ranę)

Ćwiczenia RR
-krążenia ramion w przód
-krążenia ramion w tył
-na przemian stronne wymachy rąk
-krążenia nadgarstków
Ćwiczenia NN
-wysokie unoszenie kolan
-pięty uderzają o pośladki
-skoki obunóż w przód do pełnego przysiadu
Ćwiczenia T
-opad tułowia w przód na 2,3 pogłębienie i wyprost
- skrętoskłony

- leżenie tyłem, RR z piłką w tyle za głową, skłon w przód i pozostawienie piłki za stopami, wracamy do pozycji wyjściowej; skłon T w przód, zabieramy piłkę zza stóp, wracamy do pozycji wyjściowej
- leżenie przodem, RR wyciągnięte z piłką, wznos T i RR z piłką w górę- policzyć do trzech, opad
- w klęku podpartym ramiona na piłce, wykonujemy zgięcia w stawach łokciowych
- w siadzie równoważnym przenoszenie piłki z prawej do lewej ręki pod nogami


xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
N


Uczniowie poruszają się po całej Sali gimnastycznej

Uczniowie poruszają się po obwodzie Sali w truchcie
Uczniowie otrzymują piłki od nauczyciela


Uczniowie zatrzymują się na obwodzie SaliCzęść główna
(25’-30’)

4. Kształtowanie umiejętności , doskonalenie sprawności.
Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej

Część końcowa
(3’-5’)
5.Uspokojenie organizmu

6.Czynności organizacyjno-porządkowe i podsumowanie lekcji
Wyścig rzędów :
- uczniowie startują z wyznaczonej linii bieg do pachołka kozłując piłkę następnie okrążając pachołek wracają do swojego rzędu kończąc podaniem po koźle do partnera z drużyny
-uczniowie startują w podporze tyłem trzymając piłkę na brzuchu do pachołka okrążają go piłka trzymana w rękach i powrót skacząc na 1 nodze

- Ćwiczący z piłkami leżą na plecach, piłka znajduje się na ręce rzucającej. Uczeń wykonuje wyrzut piłki do góry nad siebie i "zamyka" nadgarstek. Należy pilnować, aby po rzucie ćwiczący trzymali wyprostowaną rękę.
- Ćwiczący siedząc naprzeciwko siebie wykonują rzut do partnera jedną ręką, drugą trzymają za sobą na plecach.
-Jw. - klęcząc na obu kolanach.
-Jw. - stojąc.
-Jw. - stojąc z dostawieniem drugiej ręki
- Dwa rzędy ustawione są naprzeciw koszów na przeciwległych stronach boiska , każdy uczeń wykonuje rzut do kosza z linii rzutów wolnych , zwracając szczególna uwagę na prawidłową technikę
- rzuty do kosza w kolejności z poprzedniego ćwiczeni wyznaczone 3,4 pkt. Na „trumnie” linii obszaru rzutów wolnych po trafieniu do kosza z pierwszego wyznaczonego miejsca przechodzimy do kolejnego osoba która zakończy wykonując jak najmniej rzutów zostaje królem strzelców.

Gra szkolna. Po wykonaniu rzutu ćwiczący musi trzymać wyprostowaną rękę do momentu, aż piłka odbije się od kosza. Jeżeli tego nie zrobi, jego zespół nie otrzymuje punktu .

Zabawa uspokajająca – „Plecionka” wszyscy uczniowie krzyżują własne ręce każdy chwyta innego ucznia gdy wszyscy trzymają się za ręce staramy się rozwiązać supeł powstały z rąk

-Zebranie przyborów i sprzętu i
innych środków dydaktycznych
wykorzystywanych na lekcji
-Omówienie lekcji ,wyznaczenie osób najlepiej ćwiczących oraz najmniej starających się
-zachęcenie do aktywności fizycznej poza lekcyjnejSMU

P i M

U

W
P i M


U

W
Ćwiczący podzieleni na 3 zespoły

Wygrywa zespół który pierwszy uzyska 2 pkt.


Ustawienie w parach naprzeciw siebie


Ćwiczący wykonują rzuty jeden za drugim czekając na swoją kolej


Gra rozgrywana po dwóch stronach boiska w obu przypadkach na 1 kosz po 2 zespoły.


Uczniowie podzieleni na w drużyny

Zbiórka w dwuszeregu
Prowadzący : KONRAD DAWID
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.