Katalog

Marlena Antosik, 2020-05-19
Ostrowsko

Język niemiecki, Scenariusze

Wie heissen deine Schulsachen?

- n +

Temat lekcji: Wie heiβen deine Schulsachen?
Czas trwania 45 min.
Cele lekcji.
Uczeń:
- nazywa i wskazuje wybrane przybory szkolne (der Kuli, der Bleistift, der Buntstift, der Spitzer, der Radiergummi, die Schere, die Schultasche, das Lineal, das Mäppchen, das Buch, das Heft);
- odpowiada na pytanie: Was ist das? Was hast du in der Schultasche?;

Metody i techniki nauczania:
wizualizacja słownictwa przy pomocy ilustracji, filmu i rekwizytów, powtarzanie usłyszanych wyrazów, dopasowywanie wyrazu do ilustracji, podpisywanie ilustracji,

Uzupełniające środki dydaktyczne:
tablet, tablica interaktywna karty pracy dla uczniów, przybory szkolne

Przebieg lekcji:
Wprowadzenie:
-N informuje uczniów o temacie lekcji. Wyjaśnia im, czego i w jaki sposób się nauczą. N zapisuje temat lekcji w języku niemieckim lub polskim na tablicy, wydając uczniom polecenie przepisania go do zeszytu.
- N wymawia nazwy przyborów szkolnych znajdujących się na kartach obrazkowych i umieszcza je na tablicy.

2. Semantyzacja:
- uczniowie powtarzają po nauczycielu nazwy przyborów szkolnych umieszczonych na kartach obrazkowych
- uczniowie próbują samodzielnie nazwać przybory szkolne zamieszczone na kartach obrazkowych
- N prosi jednego ucznia o schowanie karty obrazkowej – der Kuli, podczas gdy inny uczeń wychodzi za drzwi. Na polecenie pozostałych uczniów, uczeń wchodzi do klasy i szuka obrazka. W tym czasie uczniowie wypowiadają głośno lub cicho słowo der Kuli, w zależności od odległości w jakiej obrazek znajduje się od poszukującego.
- U oglądają film „Sockes Mäppchen”
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10213

3.Faza ćwiczeń
- N prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia interaktywnego „Kennst du diese Schulsachen?”.
Wyjaśnia, że należy dopasować właściwe podpisy do obrazków.
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3n1/s_cwiczenie-etykiety.html#bottom

- Następnie U wykonują ćwiczenie interaktywne „Was hast du in deinem Mäppchen?”.
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3n1/s_cwiczenie-zaznaczanka.html#bottom

- N wyjaśnia, że należy zaznaczyć przybory szkolne, które U noszą w piórniku

4. Podsumowanie
- Nauczyciel wydaje uczniom polecenia Zeig mir bitte…..
- Uczniowie pokazują wymienioną przez nauczyciela nazwę
-N zadaje uczniom pytanie, czego się nauczyli na dzisiejszej lekcji i jak im się ona podobała. Dzieci odpowiadają, czego nauczyły się na lekcji oraz podsumowują ją przy pomocy kciuka: kciuk skierowany do góry (gut), do dołu (nicht gut), dłoń ustawiona poziomo (so la- la).

5. Praca domowa: N rozdaje uczniom kartę pracy -Fiszki. Wytnij fiszki wzdłuż grubych linii, zegnij wycięte karteczki na pół wzdłuż linii przerywanej. Narysuj odpowiednie ilustracje. Zbieraj fiszki do „fiszboxu” i powtarzaj nowe słówka.
N zwraca się do uczniów na zakończenie lekcji: Tschüs! Auf Wiedersehen!
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.