Katalog

Mariola Wróbel, 2020-05-19
Sędziszów

Różne, Konspekty

Stymulacja polisensoryczna dotyku, słuchu i wzroku.

- n +

Konspekt zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla wychowanków
z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim

Prowadzący : mgr Mariola Wróbel
Data : 07. 03. 2019r.
Temat : Stymulacja polisensoryczna dotyku, słuchu i wzroku.

Cele :
Kształtowanie poczucia pozytywnej sprawczości i wyzwolenie pozytywnych emocji
Koncentrowanie uwagi uczestników na dostarczanych bodźcach dotykowych
Prawidłowe reagowanie na zmiany temperatury „ciepło- zimno”
Uwrażliwienie dłoni
Rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem
Wyzwolenie aktywności własnej i poznawczej na miarę możliwości percepcyjno – motorycznych dzieci
Rozwijanie funkcji poznawczych, słuchowych i dotykowych


Metody :
Elementy metody stymulacji polisensorycznej
Elementy metody pozytywnych doznań
Elementy metody Felicji Affolter – kierowanie dłoni, aktywność wspomagana
Elementy muzykoterapii


Formy : grupowa zindywidualizowana

Środki dydaktyczne : suszarka, wentylator, butelki z zimną i ciepłą wodą, miski, gazety, folia aluminiowa, szary papier, celofan, płyta CD

1. Zajęcia wstępne

Przywitanie dzieci do piosenki

„Wszystkich wkoło dziś witamy
do zabawy zapraszamy
Podnieś w górę swoje ręce
baw się z nami przy piosence”

2. Zajęcia właściwe

- kierowanie ciepłego powietrza z suszarki na poszczególne części ciała z równoczesnym ich nazywaniem
- kierowanie zimnego powietrza z wentylatora na poszczególne części ciała z równoczesnym ich nazywaniem
- dotykanie butelek wypełnionych zimną i ciepłą wodą
- masowanie poszczególnych części ciała butelkami ( ciepło – zimno)
- wkładanie dłoni do misek z wodą ( zimna , ciepła)
- dotykanie „szarego papieru”, gazety, foli aluminiowej, celofanu , foli spożywczej
- słuchanie odgłosów , które wydają podczas ugniatania, robienia kul, targania na małe kawałki

3. Zakończenie zajęć

- podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach, pochwalenie za aktywność
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.