Katalog

MARZENA KUSAK, 2020-05-19
KAZIMIERZA WIELKA

Zawodowe, Zadania

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZYKŁADOWE ZADANIA

- n +

1. Zbrojenie główne elementu konstrukcyjnego składa się z 8 prętów Ø16 o masie 1,5 kg każdy. Oblicz masę całkowitą zastosowanej stali zbrojeniowej.2. Jeden pracownik potrzebuje na wykonanie zbrojenia 96 godzin. Wykonanie tego zbrojenia w ciągu 32 godzin wymaga zatrudnienia3. Oblicz koszt wykonania zbrojenia o masie 12 ton, jeżeli nakład na wykonanie 1 tony zbrojenia wynosi 28,15 r-g, a stawka 1 r-g wynosi 16,00 zł.4. Nakład na wykonanie zbrojenia Ø10 wynosi 1,008 t/t. Oblicz nakład na wykonanie 600 kg zbrojenia.5. Wynajęcie pompogruszki do wbudowania mieszanki betonowej kosztuje 110,00 zł/m-g, a nakład na 100 m3 wynosi 35,12 m-g. Oblicz szacunkowy koszt całkowity sprzętu wykorzystanego do wykonania 50 m3 stropu.6. Oblicz całkowity koszt zbrojenia elementu konstrukcyjnego, jeżeli do jego wykonania zastosowano 15 ton stali A-I, a cena 1 kg tej stali wynosi 3,00 zł.7. Ile betoniarek samochodowych o pojemności 7 m3 każda należy wykorzystać do transportu w miejsce wbudowania mieszanki betonowej potrzebnej do wykonania 10 stóp fundamentowych o przekroju prostokątnym i wymiarach 4 × 3 × 0,5 m?
8. Czas potrzebny do zabetonowania elementu o objętości 21 m3 przy użyciu pompy do betonu wynosi 1 godzinę. Koszt 1 maszynogodziny wynosi 200,00 zł. Oblicz koszt pracy pompy do betonu przy betonowaniu fundamentu o objętości 50 m3.
9. Ile wyniesie koszt betonu potrzebnego do wykonania podjazdu do garażu o wymiarach 12 m × 4 m i o grubości 10 cm, jeżeli 1 m3 betonu kosztuje 150,00 zł?

10. Ile mieszanki betonowej należy przygotować do wykonania 15 stóp fundamentowych prostokątnych o wymiarach 2 m × 2 m i wysokości 0,5 m?
11.Norma nakładów robocizny na wykonanie 1 m3 ławy fundamentowej wynosi 2,69 r-g. Ile roboczogodzin potrzeba do wykonania 28 m3 ławy?12. Ile środków transportowych o dopuszczalnej ładowności 8 t potrzeba do przewiezienia zbrojenia o masie 140 000 kg?

13.Czas prostowania 1 tony prętów ze stali żebrowanej przy użyciu prościarki wynosi 4,30 m-g. Oblicz koszt wyprostowania 100 kg prętów, jeżeli koszt 1 m-g pracy prościarki wynosi 5,00 zł.14.Do zbrojenia płyty żelbetowej użyto 40 prętów ø14 o długości 2 m każdy wykonanych ze stali klasy A-I. Ile wynosi łączna masa prętów, jeżeli masa 1 metra pręta o średnicy ø14 wynosi 1,21 kg?15. Normowy czas pracy montażu zbrojenia 10 stóp fundamentowych wynosi 18 r-g. Łączny koszt robocizny wyniósł 250,00 zł. Określ stawkę za 1 r-g przyjętą w kalkulacji.16.Stawka godzinowa betoniarza jest równa 15,00 zł/r-g, a jego pomocnika 10,00 zł/r-g. Jeżeli betonowanie stropu wymagało 25 godzin pracy, to suma wynagrodzenia obu pracowników za wykonanie betonowania tego stropu wynosi17.Podczas układania zbrojenia ławy fundamentowej zużyto 40 kg stali klasy A-0. Pierwotnie planowano zużycie 35 kg. Jeżeli 1 tona tej stali kosztowała 2 400 zł, to koszt zużytego zbrojenia wzrósł o18. Do zbrojenia 8 słupów żelbetowych potrzeba 120 kg prętów ø12 ze stali klasy A-III. Cena 1 t prętów ø12 ze stali klasy A-III wynosi 2 200,00 zł. Oblicz koszt stali zbrojeniowej potrzebnej do wykonania 10 słupów.

19. Ile cegieł kratówek o wymiarach 25 × 12 × 14 cm należy przygotować do wymurowania ściany o grubości 38 cm, długości 8 m i wysokości 5 m, jeżeli norma zużycia wynosi 78 cegieł na 1 m2?

20. Ile mieszanki betonowej należy przygotować do wykonania 10 stóp fundamentowych prostokątnych o wymiarach 3m × 2 m i wysokości 0,5 m?

21. Ile wyniesie koszt betonu potrzebnego do wykonania podjazdu do garażu o wymiarach 12 m × 48m i o grubości 10 cm, jeżeli 1 m3 betonu kosztuje 250,00 zł?
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.