AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Derek - Kubiak, 2020-05-22
Łódź

Awans zawodowy, Sprawozdania

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

Przykładowy projekt dorobku zawodowego nauczyciela stażysty – opracowała Monika Derek - Kubiak …..............................................
(miejscowość, data)


…......................................................
(imię i nazwisko opiekuna stażu)Pani
...................................................................
Dyrektor ......................................................
…...................................................................


Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

OCENA POZYTYWNA

Pełniąc funkcję opiekuna stażu Pani................................................................
w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1574)

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Pani mgr …...…....................... ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego systematycznie realizowała zadania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora przedszkola planie rozwoju zawodowego, które były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. z późniejszymi zmianami.
Sporządzony został kontrakt między stażystką a opiekunem stażu, w którym został zawarty zakres obowiązków nauczyciela stażysty i opiekuna stażu.
We współpracy z opiekunem stażu nauczycielka zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, dokumentacją przedszkolną, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, a w szczególności przeanalizowała dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (rozporządzenia MEN, statut, plan pracy opiekuńczo – wychowawczej)
Zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zapisów pracowniczych oraz dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa w przedszkolu: ( regulamin pracy, regulamin rady pedagogicznej, regulamin wycieczek, procedurą postępowania w wyniku wypadku na terenie przedszkola).
Zapoznała się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w placówce, przeanalizowała zapisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, brała udział w próbnej ewakuacji przedszkola.
Zaznajomiła się również z regulaminem rady rodziców, dotyczącym funkcjonowania społecznych organów przedszkola.
Podczas odbywania stażu nauczycielka prowadziła zajęcia zgodnie z założeniami harmonogramu w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz obserwowała zajęcia opiekuna stażu
i innych nauczycieli w wymiarze jednej godziny w miesiącu. Prowadziła także
zajęcia w obecności dyrektora przedszkola wynikające z harmonogramu hospitacji.
Głównym celem przeprowadzanych zajęć było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty, odpowiedni dobór metod pracy do realizowanych celów i zadań postawionych dzieciom, rozwój własnych kompetencji zawodowych.
Obserwowane zajęcia prowadzone przez stażystkę oceniam pozytywnie. Nauczycielka prawidłowo organizowała proces dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy. Poprawnie określała cele, właściwie dobierała różnorodne metody interesujące i aktywizujące oraz środki metodyczne, uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci, z którymi pracowała. Dostosowywała zakres materiału oraz stopień trudności do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Wykorzystywała na zajęciach własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.
We współpracy z opiekunem stażu nauczycielka dokonywała szczegółowej analizy prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokonywała ewaluacji własnej pracy, modyfikowała i wdrażała zmiany pod kątem doskonalenia własnego warsztatu pracy, co pozytywnie i w znaczący sposób wpłynęło na rozwój kompetencji zawodowych stażystki.
Pani ….... wykazała się wysokim stopniem zaangażowania w realizację poszczególnych wymagań dotyczących rozwoju nauczyciela stażysty. Uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów i festiwali przedszkolnych oraz angażowała się w prowadzone na terenie przedszkola akcje charytatywne.
Nauczycielka w okresie stażu systematycznie wzbogacała swoją wiedzę i umiejętności. Zdobywała nowe kompetencje w pracy nauczyciela na licznych formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie placówki w ramach WDN i poza nią.
W trakcie trwania stażu chętnie współpracowała z nauczycielkami przedszkola, aktywnie angażując się w pracę na rzecz dzieci. Wykazała się dużą pomysłowością, ambicjonalnie podchodziła do swoich obowiązków. Uczestniczył w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w indywidualnych spotkaniach z opiekunem w ramach potrzeb.
Potrafiła zintegrować się ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z rodzicami przy okazji organizowania uroczystości grupowych (Pasowanie na przedszkolaka, spotkanie ze Świętym Mikołajem, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka). Jako wychowawca grupy zauważała problemy społeczne i cywilizacyjne, omawiała je spotkaniach grupowych i indywidualnych z rodzicami oraz z panią psycholog zatrudnioną w naszej placówce. Gromadziła informacje o dzieciach, wypełniała arkusze obserwacyjne.
W codziennej pracy nauczycielskiej korzystała z narzędzi multimedialnych
i informatycznych dostępnych na placówce. Wykorzystywała komputer do tworzenia scenariuszy
i opracowań. Prowadziła stronę internetową swojej grupy - aktualizowała ją o nowe wpisy
z ciekawych spotkań, wydarzeń,konkursów, warsztatów organizowanych dla dzieci na placówce
Do kontaktów z nauczycielami i rodzicami wykorzystywała znajomość obsługi Office 365 oraz platformy indeksik. Zwłaszcza w czasie zawieszenia zajęć z powodu pandemii Covid- 19 prowadziła zajęcia zdalnie, wysyłała rodzicom propozycje ciekawych zajęć i zabaw dla dzieci, wyszukiwała ciekawe strony edukacyjne, przesyłała rodzicom linki do bajek, piosenek, które wykorzystywała w pracy z dziećmi. Wzięła udział w spotkaniu Rady Pedagogicznej online za pośrednictwem komunikatora Teams, komunikowała się również online z opiekunem stażu za pośrednictwem Teams i Messengera.
Pani ….... jest nauczycielem refleksyjnym, otwartym na uwagi innych nauczycieli, chętnie korzystała z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu. Prawidłowo i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki. Działania zawarte w planie rozwoju zawodowego zrealizowała
i prawidłowo udokumentowała korzystając z technologii komputerowej.

Pozytywnie oceniam przebieg stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez stażystkę. Wskazuje także na wysoki stopień zaangażowania w realizację wymagań, które są niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontaktowego, co udokumentowałam w przedłożonym projekcie oceny dorobku.


…...............................................
(data i podpis opiekuna stażu)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.