AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Pawlak, 2020-05-22
Puławy

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Grażyna Pawlak

wychowawca
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Puławach

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu : 31.05.2020 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO Z DNIA 1 MARCA 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrażanie programu wychowawczego  opracowanie i wdrażanie planów opiekuńczo - wychowawczych dla prowadzonej grupy, wdrażanie programów ,procedur i regulaminów funkcjonujących w ośrodku nakierowanych na pomoc nowoprzyjętym wychowankom w adaptacji w ośrodku, na integrację grupy oraz na tworzenie prawidłowych relacji społecznych

 opracowanie i wdrożenie systemu integracji grupy. cały okres stażu
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia w obszarze zdrowego żywienia  aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb wychowawcy i placówki

 studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, wychowawców

 doskonalenie umiejętności socjoterapeutycznych oraz samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu socjoterapii

 opracowanie wdrożenie przedsięwzięcia w obszarze zdrowego żywienia

 uczestnictwo w superwizjach wewnętrznych cały okres stażu
3. Wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej  wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb wychowanków w prowadzonych zajęciach

 opracowanie i wdrożenie programu ,,Umiejętnie gospodaruję własnymi emocjami” z wykorzystaniem dramy cały okres stażu
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły  realizacja przedsięwzięcia o charakterze prozawodowym

 opracowanie i wdrożenie harmonogramu zajęć praktycznych o charakterze prozawodowym cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i socjoterapeutycznej.  wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu zajęć teatralnych, plastycznych, kulinarnych

 opracowanie materiałów dydaktycznych dla wychowanków z wykorzystaniem zasobów Internetu

 wykorzystanie technologii informatycznej w tworzeniu dokumentacji

cały okres stażu
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej.  wykorzystywanie technologii informatycznej do komunikowania się z nauczycielami i wychowawcami -podjęte działania z wykorzystaniem tych technik w związku zawieszeniem zajęć min. w okresie epidemii koronawirusa. cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
 Działania nakierowane na upowszechnienie swojej wiedzy i doświadczenia wśród nauczycieli i wychowawców oraz pomoc koleżeńską przy realizacji zadań wynikających z wypełnienia misji ośrodka cały okres stażu

2. Współpraca z psychologiem i pedagogiem  Systematyczna współpraca dotycząca wychowanków i ich wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

 Pisanie opinii

 Wspólne opracowanie IPET cały okres stażu
3. Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy.  Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”

 pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.

 obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów odbywających praktyki w MOS-wymiana doświadczeń, pomoc w prowadzeniu dokumentacji cały okres stażu
4. Współpraca z wychowawcami.  Wsparcie w opracowaniu scenariuszy do imprez i uroczystości ośrodkowych, wymiana doświadczeń

 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i wychowawców
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu usamodzielniania  Wdrożenie i realizacja programu „Inspiracje teatralne”

 Wdrożenie i realizacja programu ,,Wchodzę w dorosłość” (opis i analiza działań przedstawiona zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 4a) cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów plastycznych.  Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych w MOS i na zewnątrz cały okres stażu
2. Rozwijanie zainteresowań i kreatywności młodzieży oraz wspieranie ich uzdolnień.
 Prowadzenie zajęć w ramach kółka teatralnego

 Prowadzenie zajęć plastycznych

 Prowadzenie zajęć wokalnych

 Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym i ogólnopolskim cały okres stażu

3. Poszerzanie działań profilaktycznych placówki.  Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych
cały okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.  Rozmowy i spotkania z rodzicami wychowanków

 Diagnoza sytuacji materialnej, rodzinnej i społecznej wychowanków cały okres stażu
2. Współpraca
z instytucjami samorządowymi.  Nawiązanie współpracy z instytucjami pomocowymi, tj. Opieką Społeczną, Policją, Sądami Rodzinnymi i Kuratorami, Domami Dziecka, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, opiekunami rodzin zastępczych, MONAR

 Prowadzenie współpracy z POK „Dom Chemika”, OHP Puławy cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu wychowawczego.  Zebranie informacji o wychowankach i diagnozowanie problemów wychowawczych

 Dostosowanie odpowiednich metod rozwiązania problemu wychowawczego oraz systematyczna praca nad rozwiązywaniem trudności

 Omawianie postępów i procesu socjoterapii z wychowankiem

 Współpraca z instytucjami pomocowymi cały okres stażu


……………………………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.