Katalog

Mariola Wróbel, 2020-05-26
Sędziszów

Różne, Konspekty

konspekt zajęć rewlidacyjno - wychowawczych "Moje ręce "

- n +

Konspekt zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla wychowanków
z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim

Prowadzący : mgr Mariola Wróbel
Data : 22. 10. 2019r.
Temat: ”Moje ręce”- aktywizacja motoryki małej poprzez stymulację dotykową i ćwiczenia ruchowe.

Cele :
Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej
Ćwiczenia precyzji ruchów ręki i dłoni
Kształtowanie umiejętności współdziałania
Uwrażliwienie dłoni
Budzenie zainteresowania otaczającym światem poprzez prowokowanie dziecka do eksplorowania otoczenia
Usprawnianie dłoni wychowanka w zakresie czynności chwytnych dłoni
Obniżenie napięcia mięśniowego
Rozwijanie więzi emocjonalnej między uczniem a terapeutą


Metody :
Stymulacja polisensoryczna
Wzmocnień pozytywnych
Elementy metody Felicji Affolter – kierowanie dłoni, aktywność wspomagana
Praktycznego działania
Stymulacja dotykowa


Formy : grupowa zindywidualizowana

Środki dydaktyczne : miski, miski z kisielem, piaskiem, kaszą, szyszkami, cymbałki, drewniana łyżka, plastikowe pojemniki np. po serkach, maskotka kota, piłki o ostrych wypustkach, piłki gładkie, wąż ogrodowy, lejek, komputer( odgłosy kota odtwarzane z płyty CD lub z Internetu), opowiadanie lub wiersz o kocie .

1. Zajęcia wstępne

Przywitanie dzieci do piosenki

„Wszystkich wkoło dziś witamy
do zabawy zapraszamy
Podnieś w górę swoje ręce
baw się z nami przy piosence”
Śpiewamy piosenkę dwa razy, drugi raz z akompaniamentem cymbałek

2. Zajęcia właściwe

Odszukujemy piłek gładkich i szorstkich ukrytych w miskach z
- kaszą
- kisielem
- piaskiem
- szyszkami
Mieszamy drewnianą łyżką a następnie dłonią w miskach z materiałami sypkimi (kasza , piasek)
Napełniamy pojemniki (po serkach , jogurtach itp.) o różnej wielkości dłonią lub łyżką z pomocą lub samodzielnie w miarę możliwości dzieci
Przelewamy przygotowane produkty przez lejek (kasza, piasek, kisiel ) z jednej miski do drugiej pustej.

3. Zajęcia końcowe
podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach, pochwalenie za aktywność
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.