Katalog

Barbara Kurek, 2020-05-28
Dęblin

Język polski, Gry

Gra dydaktyczna dla uczniów klasy trzeciej. „Zgadywanka – polska mowa w mojej głowie się chowa”.

- n +

1. Gra ma na celu sprawdzenie i utrwalenie wiadomości dzieci o częściach mowy pod koniec klasy trzeciej.
POMOCE:
a)Plansza-karton o wymiarach 30x30 cm, na nim zbiegające się na środku planszyn 4-6 dróg –każda składająca się z 6 kwadratów w innym kolorze. Wymiar kwadratów ok. 1,5 cm na 1,5 cm cm. U zbiegu dróżek zielony , dwukrotnie większy kwadrat.
b)4-5 pionków, dowolnego kształtu.
c) Kartka z wynotowaną serią pytań.
d) Duża bierka.
LICZBA UCZESTNIKÓW I MIEJSCE ZABAWY. 4 - 6 dzieci , miejsce przy stoliku na sali.
PRZEBIEG GRY. Uczniowie otrzymują po jednym pionku. Ustawiają każdy przed jedną z obranych dróg. Nauczycielka stawia bierkę na środku stolika, puszcza ją . Gdy się przewróci , to dziecko ku któremu zwrócił się jego zaostrzony koniec rozpoczyna grę odpowiadając na pierwsze postawione pytanie. Następne pytania stawia się kolejno każdemu z dzieci po jednym. Jeżeli ktoś nie odpowiedział na zadane pytanie , lub daje odpowiedź niewłaściwą wówczas jego pionek pozostaje na uprzednio zajmowanym miejscu, a to samo pytanie może być postawione jednemu z następnych uczestników gry. Kto dał najwięcej dobrych odpowiedzi ten najszybciej wygrywa.
PRZYKŁADY PYTAŃ :
1) Jaka część mowy odpowiada na pytanie „Co robi?”
2) Wyraz „ autobus” to jaka część mowy?
3. Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?
3) Który wyraz „ siedem ” czy „ siódmy ” jest liczebnikiem porządkowym?
4) Na jakie pytanie odpowiada liczebnik ?
5) Podaj przykład rzeczownika rodzaju żeńskiego.
6) Wymień czasownik w formie bezokolicznika.
7) Na jakie pytania odpowiada rzeczownik?
8) Jaką część mowy określa przymiotnik ?
9) Na jakie pytania odpowiada przysłówek ?
10) Stwórz przysłówek od przymiotnika „dobry”.
11) Wyraz „zielono” to jaka to część mowy ?
12) Podaj dowolny rzeczownik w rodzaju nijakim.
13) Wymyśl dowolne określenie do wyrazu książka.
14) Podaj rodzaj wyrazu „ słońce”.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.