Katalog

Mariola Wróbel, 2020-05-28
Sędziszów

Różne, Konspekty

Konspekt "Moje zabawki"

- n +

Konspekt zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla wychowanków
z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim

Prowadzący : mgr Mariola Wróbel
Data : 07. 05. 2018r.
Temat: „Moje zabawki ”- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

Cele :
Doskonalenie koncentracji uwagi na sposobie posługiwania się pomocami przez nauczyciela oraz poprawa koncentracji nad ruchami rąk.
Rozwijanie współdziałania i umiejętności zabawy
Wyzwalanie aktywności poznawczej na miarę możliwości percepcyjno – motorycznych dziecka.
Kształtowanie właściwego zachowania podczas zajęć
Budzenie zainteresowania otaczającym światem poprzez prowokowanie dziecka do eksplorowania otoczenia
Wyzwolenie aktywności poznawczej
Nawiązanie kontaktu z nauczycielem poprzez zgodną współpracę


Metody :
Pokaz rekwizytów
Wzmocnień pozytywnych
Słowna
Praktycznego naśladownictwa
Stymulacji dotykowej

Formy : grupowa zindywidualizowana

Środki dydaktyczne : piłka, samochodzik, koszyk z drewnianymi klockami, koszyk z plastikowymi klockami, pluszowy miś,


1. Zajęcia wstępne

Organizacja przestrzeni, pozycjonowanie dzieci
Powitanie
Nawiązanie do tematu
Wyłożenie rekwizytów na ławkę, wskazywanie i nazywanie zabawek przeznaczonych do wykorzystania na zajęciach.

2. Zajęcia właściwe
Piłka :
- toczenie po podłodze,
- podawanie nauczycielowi, reagowanie na polecenia:„daj”.

Samochodzik:
- swobodne zabawy autkiem,
- podawanie auta nauczycielowi,
- wzajemne „puszczanie”.

Klocki drewniane:
- zbieranie klocków wysypanych z koszyka na ławkę,
- podawanie nauczycielowi na polecenie „daj”,
- budowanie wieży.

Klocki plastikowe:
- nakładanie klocków jeden na drugi, zdejmowanie i wkładanie do koszyka,
- podawanie nauczycielowi na polecenie „daj.”

Miś :
- dowolne zabawy z misiem,
- przytulanie misia,
- wskazywanie nosa, brzucha, oczu, łapek,
- słuchanie wierszyka:

„Proszę Państwa, oto miś,
Miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie Państwu łapę poda,
Nie chce podać?. A to szkoda.

3. Zajęcia końcowe
posprzątanie miejsca pracy,
podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.