Katalog

katarzyna szczepanowska, 2020-05-29
Wrocław

Ogólne, Konspekty

Dostosowanie konspektu dla dzieci z Przeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- n +

Scenariusz zajęć w grupie VI KOTKI
Temat: MIESZKAŃCY LASU
Data:03.10.2018r.
Zajęcia dla 6 latków z zakresu edukacji przyrodniczej uwzględniające obszary edukacji: polonistycznej, muzycznej, przygotowanie dzieci do czytania, plastycznej.
Do grupy uczęszcza 6 dzieci posiadających Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to dziecko z Zespołem Downa, dwoje dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, dwoje dzieci z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją), dziecko z niepełnosprawnością ruchową.

CELE:
- kształtowanie pojęcia las jako miejsca, w którym żyją określone zwierzęta, ptaki,
- kształtowanie pozytywnego stosunku do lasu i jego mieszkańców,
- zapoznanie z korzyściami jakie człowiek czerpie z lasu,
- zapoznanie się z wizerunkiem zwierząt i ptaków leśnych oraz dźwiękami przez nie wydawanymi,
- Aktywizowanie mowy i myślenia w trakcie rozwiązywania Zagadek,
-Zapoznanie i zapamiętanie znaku graficznego litery L,
- doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski L w nagłosie,
podział słów na sylaby,
- doskonalenie spostrzegania litery L,l w tekście,
- kształcenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego,
- odzwierciedlenie słów za pomocą ruchu ( Dziecięce masażyki wg M. Bogdanowicz).
Dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują takie same cele.METODY:
1. Aktywizujące grupę
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (tablica interaktywna)
FORMY:
1. Indywidualna
2. Grupowa


POMOCE:
1. Plansza z obrazkiem lasu
2. Płyta CD z piosenką
3. Gra dydaktyczna Zagadki smoka Obiboka
4. Obrazki przedstawiające mieszkańców lasu
5. Dźwięki lasu - nagrania
6. Tablica Interaktywna
7. Rolki papieru toaletowego, guziki, farby i pędzle, brystol, pocięty filc, klej, korki i stempelki

PRZEBIEG:

1. Powitanie. Poranek muzyczno – ruchowy. Śpiewanie i pokazywanie piosenki pt. „Leśna muzyka”. Ćwiczenia gimnastyczne. Dziecięce masażyki wg M. Bogdanowicz.

Szczególne wsparcie i pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Pomoc dotyczy sprawniejszego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i Dziecięcych masażyków. Dostosowanie tempa pracy. Dzieci są blisko nauczyciela wspomagającego, który wspiera i nie wyręcza.
2. Zagadki Smoka obiboka ( tematyka lasu i jesieni).

Pomoc szczególnie dzieciom z niepełnosprawnością sprzęrzoną w zrozumieniu zagadki – ciche powtórzenie i naprowadzenie dodatkowymi pytaniami. Zachęcanie wszystkich dzieci do zgłaszania się.

3. Oglądanie i opowiadanie ilustracji LAS. Rozmowa na temat lasu, dopasowywanie obrazka do odgłosu zwierzęcia lub ptaka leśnego. Wyodrębnienie litery L,l. Zapoznanie z graficznym obrazem liery drukowanej i pisanej L,l. Pisanie w powietrzu litery L i na tabliczce.

Pomoc dzieciom w razie wystąpienia trudności w pisaniu litery L. Dbanie o zajęcie dobrego miejsca podczas zajęć z obrazkiem – na środku, blisko nauczyciela, szczególnie dzieci ze słabowidzeniem powinny dobrze widzieć obrazki i siedzieć blisko nauczyciela. W razie trudności nauczyciel wspomagający prowadzi rękę dziecka lub powtarza mu cicho polecenie.

4. Praca na tablicy interaktywnej:
- łączenie za pomocą pióra takich samych liter L,l – drukowanych i pisanych,
- wyróżnianie w tekście litery L,l
- zakreślanie litery L,l wśród innych liter.

Nauczyciel wspomagający dba o zajęcie naprzeciwko tablicy, na dostosowanym krześle, miejsc przez dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci, które noszą okulary powinny mieć je cały czas założone. Nauczyciel zachęca do brania udziału w zajęciach poprzez zgłaszanie się.

5. Praca plastyczna drzewo z rolek papierowych ozdobione guzikami, stempelkami, kawałkami filcu.

Dzieci mające największe trudności manualne siedzą przy stole z nauczycielem wspomagającym. Wspomaganie polega na dodatkowym cichym tłumaczeniu zadania lub rozłożeniu go na małe czynności. W razie wystąpienia trudności nauczyciel prowadzi rękę dziecka w celu wykonania zadania. Prace są wtedy podpisane – „ Z pomocą”.Dostosowanie opracowała Katarzyna Szczepanowska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.