Katalog

Joanna Tomczak, 2020-05-29
Grudziądz

Różne, Arkusze

Karta obserwacji zachowania ucznia z Zespołem Aspergera w szkole

- n +

Karta codziennej obserwacji zachowania ucznia w szkole

Imię i nazwisko dziecka: ......................................................... Data: ...........................

Instrukcje dla nauczyciela: Proszę ocenić dzisiejsze zachowanie dziecka w wymienionych poniżej dziedzinach. Każda kolumna odpowiada jednemu przedmiotowi lub godzinie lekcyjnej. Zachowanie jest oceniane w skali od 1 do 5 (5=bardzo dobre, 4=dobre, 3=zadowalające, 2=nieodpowiednie, 1=bardzo złe). Następnie proszę zaparafować odpowiednią kolumnę. Wszelkie uwagi na temat zachowania dziecka zależy zapisać na odwrocie karty .

Godzina lekcyjna lub przedmiot
Zachowanie podlegające ocenie:
Aktywność na lekcji (napisanie tematu, notatki, pracy domowej)

Wykonanie zadań zleconych w klasie

Praca w ciszy (maksymalnie dwie uwagi n-la)

Interakcje z rówieśnikami

Wykonywanie poleceń n-la

Piszę coraz szybciej

Nie poprawiam i nie pogrubiam liter

Panuję nad emocjami

Mówię, gdy otrzymam zgodę n-la

Odrabiam pracę domową
Podpis (parafka) nauczyciela


Uwagi:


Załącznik 2.

Kodeks Złości


1. Ja, ......... mam, prawo się złościć.
2. Gdy czuję się zdenerwowany czy zły, mogę:
• powiedzieć na głos, co czuję i dlaczego;
• spytać, czy mogę udać się do „kącika ciszy”, aby się uspokoić;
• płakać;
• narysować swoją złość;
• zgnieść papier, podeptać go nogami;
• pokrzyczeć w wyznaczonym miejscu, np. w łazience;
• wziąć pięć głębokich oddechów;
• liczyć wstecz od 100 do 1 (lub od 100 do 1 co 7, np. 100, 93, 86...., itd.);
• rozwiązać w myślach działanie matematyczne;
• pomyśleć o czymś przyjemnym;
• zrelaksować się, słuchając muzyki;
• napinać i rozluźniać mięśnie;
• rozładować złość za pomocą wysiłku fizycznego (skakanie na skakance, rzucanie, kozłowanie piłki, wrzucanie piłki do kosza).

3. Jednak nie wolno mi:
• nikogo uderzyć, także siebie;
• niszczyć rzeczy wspólnych i własności innych osób;
• odreagowywać swojej złości na innych;
• gryźć, szarpać, drapać;
• przezywać innych;
• zaczepiać, prowokować innych;
• przeklinać;
• pluć;
• trzaskać drzwiami;
• wyjść z klasy;
• zamknąć się w toalecie;
• wyrzucać rzeczy przez okno;
• rozrzucać rzeczy po klasie;
• rzucać przedmiotami;
• kopać plecaka;
• krzyczeć, podnosić głos.


Jeżeli zrobię coś z punktu trzeciego, mogę ponieść tego konsekwencje .

Umówiona konsekwencja:

• zabranie telefonu na dzień, dwa lub weekend.
Podpisy:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.