Katalog

Sylwester Nowek, 2020-06-01
Pruszcz Gdański

Historia, Projekty edukacyjne

PROJEKT CZYTELNICZY „HISTORIA NA WESOŁO”

- n +

PROJEKT CZYTELNICZY
„HISTORIA NA WESOŁO”
Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VII d Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.
Opiekun projektu: wychowawca Sylwester Nowek
Nadrzędnym założeniem projektu jest propagowanie czytelnictwa, aktywizowanie uczniów i uświadamianie im pozytywnych efektów kontaktu z książką. Motywem przewodnim jest historia, mająca ukazać uczniom jej rolę. w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, będący punktem wyjścia do rozmów o historii i kulturze naszego regionu i Polski, poznania historii, tradycji, wierzeń, mitów, zabytków czy języka.
Cele projektu:
- uwrażliwianie na potrzebę kontaktu z literaturą,
- budzenie zainteresowania historią Polski i świata,
- kształtowanie poczucia więzi narodowej na bazie historii, legend i mitów,
- zaznajomienie z wybranymi legendami dotyczącymi naszego kraju,
- rozwijanie wyobraźni, fantazji i wyrażania uczuć poprzez prace plastyczne,
- wzbogacanie biernego i czynnego słownika uczniów,
- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu.
CEL GŁÓWNY:
Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o historii Polski, świata, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę historyczną i książki popularnonaukowe,
 poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
 rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
 przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 doskonalenie umiejętności językowych,
 wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
 wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
 zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów
 rozwijanie zainteresowań historycznych
Metody pracy:
- głośne czytanie tekstów przez uczniów i nauczycieli
- dyskusja nad utworem,
- wystawa prac plastycznych
- prezentacja
Sposoby realizacji:
- cykliczne spotkania z uczniami pod hasłem „Historia może być ciekawa”,
- opowiadania uczniów na podstawie przeczytanych tekstów historycznych,- prezentacja różnych książek historycznych i książek młodzieżowych o tematyce historycznej,

- wystawa plac plastycznych uczniów na terenie szkoły,


Rezultaty projektu:
• wzrost zainteresowań czytelniczych uczniów,
• poznanie przeszłości naszych ziem,
• poszerzenie słownictwa,
• przedstawienie swoich wyobraźni dotyczących historii i treści legend za pomocą prezentacji i technik plastycznych.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.