Katalog

roman igielski, 2020-06-01
zielona góra

Historia, Różne

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów- komentarz do zajęć zdalnych w dobie konronawirusa

- n +

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów (s.153). Wiem, że niektórzy już czytali ten temat, a także sporządzili notatkę ( za co ocena ich nie minie) . Niemniej jednak od tego działu zaczniemy naszą zdalną naukę.
Po przeczytaniu tematu odpowiedzcie w zeszycie na pytania ( od myślników, krótko, konkretnie- nie rozpisujcie się):
1) Podaj przyczyny dlaczego Rzeczpospolita pogrążyła się w kryzysie na początku XVIII w.
2) Wymień w jaki sposób sytuację w Polsce chcieli poprawić:
a) Stanisław Leszczyński
b) Stanisław Konarski
Jeśli ktoś już opisał samodzielnie z tego tematu notatkę wcześniej , nie musi na te pytania odpowiadać, ( wiem , że są uczniowie którzy już samodzielnie przerobili ten temat).
Teraz kilka słów ode mnie do tematu.
Pamiętacie , że wiek XVI był złotym wiekiem w historii Polski, okresem pomyślności. Wiek XVII był okresem licznych wojen, które doprowadziły Polskę w XVIII wieku do ruiny gospodarczej. Kraj był wyludniony, miasta i wsie zniszczone . Nastąpiło drastyczne zubożenie życia ludzi w Polsce. Ostatnim wielkim królem był Jan III Sobieski który zmarł pod koniec XVII w. Po jego śmierci szlachta wybrała na władcę przedstawiciela saksońskiej dynastii ( Saksonia- niemieckie księstwo) Augusta II Mocnego Sasa z dynastii Wettinów.
Władca ten połączył Saksonię i Polskę unią personalną ( pamiętasz różnicę miedzy unią personalną a realną?).Dążył w Polsce do wzmocnienia władzy królewskiej , na wzór saksoński.
Okres ten ( początek XVIII w.) to czas walki o dominację nad Bałtykiem między dwoma najsilniejszymi ówczesnymi krajami – Szwecją i Rosją). Większość walk rosyjsko- szwedzkich odbywał się na terytorium Rzeczpospolitej. Wojska tych krajów bezkarnie przemierzały Polskę , walcząc z sobą i utrzymując swoje armie z grabieży dokonanej na miejscowej ludności. Polska była zbyt słaba by móc się przeciwstawić takiemu obiegowi spraw. August II Mocny poparł w tym sporze Rosję, ale kiedy to Szwedzi zaczęli wygrywać musiał uciec z Polski a część szlachty na króla wybrała sprzyjającego Szwedom Stanisława Leszczyńskiego. Niedługo jednak noga powinęła się Szwedom i w tej wielkiej wojnie , zwanej północną (1700-1721) ostatecznie wygrali Rosjanie ,a August II mógł powrócić na tron polski. Te zwycięstwo Rosji ugruntowało wpływy rosyjskie na słabnącą Polskę na cały XVIII wiek i w przyszłości okażą się tragiczne dla Rzeczpospolitej. Z tych czasów pochodzi przysłowie ( od Sasa do Lasa co znaczyło zmieniać stronnictwa i raz popierać Stanisąłwa Leszczyńskiego a raz Augusta III Mocnego Sasa, a dziś oznacza po prostu częstą zmianę poglądów)
Nasuwa się pytanie dlaczego Polska była taka słaba, że wojska szwedzkie i rosyjskie robiły sobie na terytorium Rzeczpospolitej co chciały przez całą wojnę północną?
- Na to pytanie poznałeś już odpowiedzi na wcześniejszych lekcjach i w zasadzie trzeba je połączyć.
Jak zwykle możemy podzielić je na przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne .
Przyczyny zewnętrzne:
- zniszczenie kraju licznymi wojnami
Przyczyny wewnętrzne:
- mówiliśmy o tym wiele razy i wiem, że to jest czysta formalność ale napiszmy to jeszcze raz. Tą przyczyną było….. , tak , tak dobrze myślisz…było to…….liberum veto.
Podczas gdy kraje sąsiednie Polski ( sąsiednie kraje w historii często będziemy określać jako ościenne kraje) , więc podczas gdy sąsiednie kraje zmieniały swój ustrój na absolutyzm oświecony, czyli rządy jednej osoby w Rzeczpospolitej dalej prawo uchwalał sejm w którym obowiązywała zasada jednomyślności ( czyli aby powstało jakieś prawo, każdy musiał być na tak. Wystarczyła jedna osoba na „nie” i prawo nie obowiązywało). Pamiętasz z wcześniejszych lekcji ze w XVI wieku żaden szlachcic nie skorzystał z tego uprawnienia ( jeśli pamiętasz co zrobiliby mu inni posłowie napisz w komentarzu do posta ;) ) . Jednak na początku XVIII wieku w wyniku licznych wojen szlachta bardzo zubożała i dawała się przekupywać obcym mocarstwom ( najczęściej Rosji) aby zrywać sejm ( mówiąc właśnie liberum veto) . Powodowało to taką sytuację, ze w Polsce nie uchwalano nowych podatków, nie rozbudowywano armii, kraj osłabiony powoli stawał się bezbronny i coraz bardziej uzależniony od Rosji. Tyle ode mnie. Szlachta zaś zamiast kierować się dobrem Ojczyzny kierowała się swoim prywatnym interesem ( stąd drugie przysłowie z tamtych czasów ( za króla Sasa, jedz, pij, a popuszczaj pasa)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.