Katalog

Miłosz Michalski, 2020-06-02
Konin

Informatyka, Projekty edukacyjne

Konfigurowanie urządzeń sieciowych - projekt

- n +

Nazwa projektu: Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Opracowanie i prowadzenie projektu: mgr Miłosz Michalski
Czas przeznaczony na realizację – 10h
Profil: technik informatyk

Nadrzędnym celem projektu jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości związanych z funkcjonowaniem lokalnych sieci komputerowych. Montaż i konfiguracja to kluczowe zagadnienie dotyczące lokalnych sieci komputerowych.
Jest to tylko wycinek materiału realizowanego na lekcjach, natomiast zawarte
w nim informacje oraz praktyczne rozwiązania są esencją w pigułce.
Wiedza w nim zawarta jest niezbędna do zaliczenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w klasie o profilu technik informatyk.

Szczegółowe cele:
a) Przypomnienie metod obliczania związanych z adresacją IP / 2h
b) Utrwalenie sposobów tworzenia punktów dostępowych w routerze / 1h
c) Powtórzenie zasad konfiguracji routera, jego zabezpieczeń oraz wykrywanie ewentualnych błędów / 4h
d) Wyjaśnienie dostępnych opcji szyfrowania bezprzewodowej sieci oraz sensu ich stosowania / 2h
e) Przypomnienie celowości tworzenia sieci wirtualnych w przełączniku zarządzalnym / 1h

Metody realizacji projektu.:
• prezentacja
• film edukacyjny
• praca na emulatorach urządzeń dostępnych na stronach internetowych
• wykorzystanie kalkulatorów IP w celu weryfikacji otrzymanych adresów
i hostów


Zagadnienia:
a) Adresacja IP – sposoby obliczania ręcznego / IP calculator (tylko w celu weryfikacji),czyli:
• adresu sieci
• adresu rozgłoszeniowego
• hostów w sieci
• host min i max
• podział na podsieci
b) Sposoby tworzenia punktu dostępowego w routerze – emulator
- film edukacyjny
• przez gotowy tryb pracy (jeśli jest dostępny)
• zmieniając ustawienia automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP)
c) Metody konfiguracji routera dla początkujących i dla zaawansowanych
oraz zabezpieczenie urządzenia przed dostępem osób nieupoważnionych
- film edukacyjny
• stosując płytę dołączoną do urządzenia (dla poczatkujących)
• zmiana wszystkich ustawień mających wpływ na szybkość i stabilność działania wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie zajęć (dla zaawansowanych)
• wykrywanie błędnej konfiguracji
d) Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej – zasadność zastosowania szyfrowania – prezentacja
• czy jest sens stosowania szyfrowania
• kiedy stosować różnego typu zabezpieczenia
e) Tworzenie wielu sieci logicznych przy zastosowaniu jednego przełącznika zarządzalnego – emulator
• cele tworzenia sieci logicznych
• wady i zalety takiego rozwiązania


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.